Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

20:1 Ebben az időben halalosan megbetegedett Ezekias, es hozza menven Ésaias profeta, az Ámos fia, monda neki: Azt mondja az Úr: Rendeld el hazadat, mert meghalsz es nem elsz.

20:2 Akkor arczczal a falhoz fordult, es könyörgött az Úrnak, mondvan:

20:3 Óh Uram, emlekezzel meg rola, hogy te előtted hűseggel es tökeletes szivvel jartam, es hogy azt cselekedtem, a mi jo volt a te szemeid előtt. És sirt Ezekias nagy sirassal.

20:4 Azonban Ésaias meg alig ert a varos közepere, mikor az Úr beszede lőn ő hozza, mondvan:

20:5 Menj vissza es mondd meg Ezekiasnak, az en nepem fejedelmenek: Azt mondja az Úr, Davidnak, a te atyadnak Istene: Meghallgattam a te imadsagodat, lattam a te könyhullatasidat, ime en meggyogyitlak teged, harmadnapra felmegy az Úr hazaba;

20:6 És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbitom, es megszabaditlak teged es e varost Assiria kiralyanak kezeből, es megoltalmazom e varost en erettem es Davidert, az en szolgamert,

20:7 És monda Ésaias: Hozzatok egy kötes szaraz füget ide. És hozanak, es azt a kelevenyre kötöttek, es meggyogyult.

20:8 És mikor azt kerdeze Ezekias Ésaiastol: Mi lesz a jele, hogy meggyogyit engem az Úr, es hogy harmadnapra felmehetek az Úr hazaba?

20:9 Felele Ésaias: Ez legyen jeled az Úrtol, hogy ő megcselekeszi ezt a dolgot, a melyről szolott [neked]: Előremenjen-e az arnyek tiz gradicscsal, vagy visszaterjen-e tiz gradicscsal?

20:10 És felele Ezekias: Könnyű az arnyeknak tiz gradicscsal alabbszallani. Ne ugy, hanem menjen hatra az arnyek tiz gradicscsal.

20:11 És könyörgött Ésaias profeta az Úrhoz, es visszaterite az arnyekot Akhaz naporajan, azokon a gradicsokon, a melyeken mar alament volt, tiz gradicscsal.

20:12 Ebben az időben küldött Berodakh Baladan, Baladannak, a babiloniai kiralynak fia levelet es ajandekokat Ezekiasnak; mert meghallotta, hogy Ezekias beteg volt.

20:13 És meghallgata őket Ezekias, es megmutatta nekik az ő egesz kincseshazat, az ezüstöt, az aranyat, a fűszerszamokat, a draga kenetet es az ő fegyveres hazat es mindent, a mi csak talaltatott az ő kincstaraiban, es nem volt semmi az ő hazaban es egesz birodalmaban, a mit meg nem mutatott volna Ezekias.

20:14 Ekkor jött Ésaias profeta Ezekias kiralyhoz, es monda neki: Mit mondtak ezek a ferfiak, es honnet jöttek hozzad? És felele Ezekias: Messze földről jöttek, Babiloniabol.

20:15 És monda: Mit lattak a te hazadban? Felele Ezekias: Mindent lattak, a mi csak van az en hazamban, es nem volt semmi az en tarhazamban, a mit nekik meg ne mutattam volna.

20:16 Akkor monda Ésaias Ezekiasnak: Halld meg az Úrnak beszedet:

20:17 Íme eljő az idő, a mikor mindaz, a mi a te hazadban van, es a mit eltettek a te atyaid e mai napig, elvitetik Babiloniaba, es semmi sem marad meg, azt mondja az Úr.

20:18 És a te fiaid közül is, a kik tőled szarmaznak es születnek, elhurczoltatnak es udvariszolgak lesznek a babiloniai kiraly udvaraban.

20:19 Ezekias pedig monda Ésaiasnak: Jo az Úr beszede, a melyet szolal: És monda: Nem [merő josag-e], ha bekesseg es hűseg lesz az en napjaimban?

20:20 Ezekiasnak egyeb dolgai pedig es minden erőssege, es hogy mikepen csinalta a tavat es a vizcsöveket, a melyekkel a vizet a varosba vezette, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika- könyveben?

20:21 És elaluvek Ezekias az ő atyaival, es az ő fia, Manasse uralkodek helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase