Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 16

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

16:1 Pekanak, a Remalia fianak tizenhetedik esztendejeben kezdett uralkodni Akhaz, Jotamnak, a Juda kiralyanak fia.

16:2 Husz esztendős volt Akhaz, mikor uralkodni kezdett, es tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsalemben; de nem azt cselekede, a mi az Úrnak, az ő Istenenek tetszett volna, a mint David, az ő atyja,

16:3 Hanem az Izrael kiralyainak utjokon jart, meg az ő fiat is atvitte a tűzön, a poganyok utalatossagai szerint, a kiket az Úr az Izrael fiai előtt kiűzött volt.

16:4 És ott aldozott es tömjenezett a magaslatokon es a halmokon es minden zöld fa alatt.

16:5 Abban az időben jött fel Reczin, Siria kiralya, es Peka, a Remalia fia, az Izrael kiralya, Jeruzsalemet vivatni, es körülzartak Akhazt, de nem tudtak legyőzni.

16:6 Akkor nyerte vissza Reczin, Siria kiralya Elatot a Siriabelieknek, es irtotta ki a zsidokat Elatbol; es Siriabeliek jövenek Elatba, es ott laknak mind e mai napig.

16:7 És követeket küldött Akhaz Tiglat-Pileserhez, Assiria kiralyahoz, ezt izenven: Te szolgad es a te fiad vagyok; jőjj fel es szabadits meg engem Siria kiralyanak kezeből es az Izrael kiralyanak kezeből, a kik ream tamadtak.

16:8 És veve Akhaz az ezüstöt es aranyat, es a mely talaltatek az Úr hazaban es a kiraly hazanak kincsei között, es ajandekba külde Assiria kiralyanak.

16:9 És engedett neki Assiria kiralya, es feljöven Assiria kiralya Damaskus ellen, bevette azt, es a benne levőket Kirbe hurczolta; Reczint pedig megölte.

16:10 És eleibe ment Akhaz Tiglat-Pilesernek, Assiria kiralyanak Damaskusba, es mikor meglatta Akhaz kiraly azt az oltart, a mely Damaskusban volt, elküldte Akhaz kiraly annak az oltarnak hasonlatossagat es kepet minden felszerelesevel Urias paphoz.

16:11 És megepitette Urias pap az oltart arra a formara, a melyet Akhaz kiraly Damaskusbol küldött, es elkeszite azt Urias pap, mire Akhaz kiraly visszajött Damaskusbol.

16:12 És mikor megjött a kiraly Damaskusbol es meglatta a kiraly az oltart: az oltarhoz ment a kiraly es aldozott rajta,

16:13 És meggyujtotta az ő egőaldozatjat es etelaldozatjat, es aldozott italaldozattal is, es az ő halaaldozatainak veret elhintette az oltar körül.

16:14 És a rezoltart, a mely az Úr előtt allott, elvitete a haz elől, hogy ne alljon az ő oltara es az Úr haza között, es helyheztete azt az oltar szegletehez eszak felől.

16:15 És megparancsolta Akhaz kiraly Urias papnak, mondvan: E nagy oltaron gyujtsd meg a reggeli egőaldozatot es az esteli etelaldozatot, a kiraly egőaldozatjat is az ő etelaldozataval együtt, az egesz föld nepenek is mind egőaldozatat, mind etelaldozatjat, mind italaldozatjat, es az egőaldozat minden veret es egyeb aldozatnak minden veret a körül hintsed el; a rezoltar felől pedig meg [majd] gondolkozom.

16:16 És Urias pap mind a szerint cselekedek, a mint Akhaz kiraly megparancsolta.

16:17 És letörte Akhaz kiraly a talpak oldalait, es lehanyta azokrol a mosdomedenczeket; a tengert is ledobta a rezökrökről, a melyeken allott, es kőtalapzatra tette.

16:18 És athelyezte a szombati hajlekot, a melyet a hazban epitettek, es a kiraly külső bejaro helyet az Úr hazaban, Assiria kiralya miatt.

16:19 Akhaznak egyeb dolgai pedig, a melyeket cselekedett, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

16:20 És elaluvek Akhaz az ő atyaival, es eltemettetek az ő atyaival a David varosaban, es uralkodek ő helyette az ő fia, Ezekias.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase