Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

14:1 Joasnak, a Joakhaz fianak, Izrael kiralyanak masodik esztendejeben kezdett uralkodni Amasia, Joasnak, a Juda kiralyanak fia.

14:2 Huszonöt esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, es huszonkilencz esztendeig uralkodott Jeruzsalemben. Az ő anyjanak pedig Joaddan volt a neve, Jeruzsalemből valo.

14:3 És kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, de meg sem annyira, mint David, az ő atyja, hanem csak ugy tett mindent, mint az ő atyja, Joas.

14:4 Mert a magaslatokat nem rontottak le, hanem a nep [meg mindig] ott aldozott es ott tömjenezett a magaslatokon.

14:5 Mikor azutan a birodalom kezeben megerősödött, megölte az ő szolgait, a kik a kiralyt, az ő atyjat megöltek volt.

14:6 De a gyilkosok fiait nem ölte meg, a mint meg van irva a Mozes törvenykönyveben, a melyben az Úr megparancsolta es megmondotta: Meg ne ölettessenek az atyak a fiakert, se a fiak meg ne ölettessenek az atyakert; kiki az ő bűneert haljon meg.

14:7 Ugyanő megvert az Edomitak közül tizezeret a sos völgyben; es bevette Selat ostrommal, es ezt neveze Jokteelnek mind e mai napig.

14:8 Akkor követeket küldött Amasia Joashoz, a Joakhaz fiahoz, a ki Jehunak, az Izrael kiralyanak volt a fia, ezt izenven: Jere, nezzünk egymas szemebe!

14:9 És elkülde Joas, Izrael kiralya Amasiahoz, Juda kiralyahoz, ezt valaszolvan: A bogacskoro, mely a Libanonon [van], elküldött a Libanon czedrusfajahoz, ezt izenven: Add a te leanyodat az en fiamnak felesegül; de a mező vadja, a mely a Libanonon van, atszaladt a bogacskoron, es eltapodta azt.

14:10 Megverted az Edomitakat, azert fuvalkodtal fel szivedben. Elegedjel meg a dicsőseggel es maradj otthon; miert akarsz a szerencsetlenseggel harczra kelni, hogy elessel magad is es Juda is veled együtt?

14:11 De Amasia nem hallgatott rea, es felvonult Joas, Izrael kiralya, es szembe-szallottak egymassal, ő es Amasia, Juda kiralya Bethsemesnel, amely Judaban van.

14:12 De megveretett Juda Izraeltől, es kiki elfutott az ő satoraba.

14:13 És Amasiat, Juda kiralyat, Joasnak, az Akhazia fianak fiat [is] elfogta Joas, Izrael kiralya Bethsemesnel; es Jeruzsalem ellen ment, es lerontotta Jeruzsalem keriteset, az Efraim kapujatol egesz a szegletkapuig, negyszaz singre.

14:14 És elvitt minden aranyat, minden ezüstöt es minden edenyt, a mely talaltatott az Úr hazaban es a kiraly hazanak kincsei között, es kezeseket [is veven], visszatert Samariaba.

14:15 Joas egyeb dolgai pedig, a melyeket cselekedett, es az ő erőssege, es mikepen hadakozott Amasia, a Juda kiralya ellen, vajjon nincsenek-e megirva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben?

14:16 És elaluvek Joas az ő atyaival, es eltemettetek Samariaban az Izrael kiralyaival együtt; es az ő fia, Jeroboam uralkodek ő helyette.

14:17 Amasia pedig, Joasnak, a Juda kiralyanak fia, Joasnak, a Joakhaz fianak, az Izrael kiralyanak halala utan meg tizenöt esztendeig elt.

14:18 És Amasianak egyeb dolgai vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

14:19 És partot ütöttek ő ellene Jeruzsalemben, es ő Lakisba menekült; de utana küldtek Lakisba, es megöltek ott.

14:20 És visszahoztak őt lovakon, es eltemettetek Jeruzsalemben, a David varosaban az ő atyaival.

14:21 És az egesz Juda nepe veve Azariat, a ki tizenhat esztendős volt, es őt tette kiralylya, az ő atyja, Amasia helyett.

14:22 Ő epite meg Elatot, a melyet visszavett Judanak azutan, hogy a kiraly elaludt az ő atyaival.

14:23 Amasianak, Joasnak, a Juda kiralya fianak tizenötödik esztendejetől fogva uralkodott Jeroboam, Joasnak, az Izrael kiralyanak fia Samariaban, negyvenegy esztendeig.

14:24 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt, mert Jeroboamnak, a Nebat fianak semmi bűnetől el nem tavozott, a ki bűnbe ejtette az Izraelt.

14:25 Ő szerezte vissza az Izrael hatarat Emathtol fogva a pusztasagi tengerig, az Úrnak, Izrael Istenenek beszede szerint, a melyet szolott volt az ő szolgaja, Jonas profeta, az Amittai fia altal, a ki Gath-Keferből valo volt.

14:26 Mert megtekintette az Úr az Izrael igen nagy nyomorusagat, hogy a berekesztetett es az elhagyatott is semmi es nincs senki, a ki az Izraelt megszabaditana.

14:27 És nem mondta azt az Úr, hogy az Izrael nevet eltörli az eg alol; annakokaert megszabaditotta őket Jeroboam, a Joas fia altal.

14:28 Jeroboam egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei es az ő erőssege, hogy mikepen hadakozott, es mi modon nyerte vissza Damaskust es a Judahoz tartozo Hamatot az Izraelnek, vajjon nincsenek-e megirva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben?

14:29 És elaluvek Jeroboam az ő atyaival, Izrael kiralyaival, es uralkodek az ő fia, Zakarias, ő helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase