Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

13:1 Joasnak, az Akhazia fianak, Juda kiralyanak huszonharmadik esztendejeben lett kiraly Joakhaz, a Jehu fia Izraelen Samariaban tizenhet esztendeig.

13:2 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt, es követe Jeroboamnak, a Nebat fianak bűneit, a ki bűnbe ejte az Izraelt, es nem szakadt el azoktol.

13:3 És felgerjedt az Úr haragja Izrael ellen, es ada őket Hazaelnek, a Siria kiralyanak kezebe, es Benhadadnak, a Hazael fianak kezebe, [az ő eletenek] minden idejeben.

13:4 De könyörgött Joakhaz az Úrnak, es meghallgata őt az Úr; mert megtekintette az Izrael nyomorusagat, hogy mikep nyomorgatja őket Siria kiralya.

13:5 És az Isten szabaditot küldött Izraelnek, a ki megmentette őket a Siriabeliek hatalmatol, hogy az Izrael fiai lakhassanak az ő satoraikban, mint azelőtt.

13:6 De meg sem tavoztak el a Jeroboam hazanak bűneitől, a ki bűnbe ejte az Izraelt, hanem azokban jartak; sőt az Asera is helyen maradt Samariaban;

13:7 Pedig nem hagyattatott meg Joakhaznak több nep, mint ötven lovag, tiz szeker es tizezer gyalogos; a többit mind megölte Siria kiralya, es olyanna tette, mint a cseplő pora.

13:8 Joakhaz egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei es az ő ereje, vajjon nincsenek-e megirva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben?

13:9 És elaluvek Joakhaz az ő atyaival, es eltemettek őt Samariaban; es az ő fia, Joas, uralkodek ő helyette.

13:10 Joasnak, a Juda kiralyanak harminczhetedik esztendejeben lett a kiraly Joas, a Joakhaz fia, Izraelen Samariaban, tizenhat esztendeig.

13:11 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt, es nem tavozek el Jeroboamnak, a Nebat fianak semmi bűnetől, a ki az Izraelt bűnbe ejte, hanem azokban jart.

13:12 Joasnak egyeb dolgai pedig es valamit cselekedett es az ő erőssege, a melylyel Amasia, a Juda kiralya ellen harczolt, vajjon nincsenek-e megirva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben?

13:13 És elaluvek Joas az ő atyaival, es Jeroboam ült az ő kiralyi szekibe; es eltemettetek Joas Samariaban, az Izrael kiralyai melle.

13:14 És megbetegedett Elizeus olyan betegseggel, a melybe bele is halt, es lement hozza Joas, az Izrael kiralya, es arczara [borulvan] sirt es monda: [Édes] atyam, [edes] atyam! Izrael szekerei es lovagjai!

13:15 És monda neki Elizeus: Vegy kezivet es nyilakat. És ő kezivet es nyilakat vett kezebe.

13:16 Akkor monda az Izrael kiralyanak: Fogd meg kezeddel a kezivet. És ő megfogvan azt kezevel, Elizeus is ratette kezeit a kiraly kezeire;

13:17 És monda: Nyisd ki az ablakot napkelet felől. És mikor kinyitotta, monda Elizeus: Lőjj! És lőtt. Akkor monda: Az Úrnak győzedelmes nyila ez, győzedelmes nyil a Siriabeliek ellen; mert megvered a Siriabelieket Afekben a megsemmisülesig.

13:18 Monda azutan: Vedd fel a nyilakat. És felvette. Ő pedig monda az Izrael kiralyanak: Lőjj a földbe, es bele lőtt a földbe haromszor; azutan abbahagyta.

13:19 Akkor megharaguvek rea az Isten embere, es monda: Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, akkor megverted volna a Siriabelieket a megsemmisülesig; de igy mar csak haromszor vered meg a Siriabelieket.

13:20 Azutan meghalt Elizeus, es eltemettek. A moabita portyazo csapatok pedig az orszagba törtek a következő esztendőben.

13:21 És törtent, hogy egy embert temettek, es mikor meglattak a csapatokat, gyorsan odatettek azt az embert az Elizeus sirjaba; de a mint odajutott es hozzaert az Elizeus tetemeihez, megelevenedett es labaira allott.

13:22 Hazael pedig, Siria kiralya nyomorgata az Izraelt Joakhaz minden napjaiban.

13:23 De megkegyelmezett az Úr nekik, es megkönyörült rajtok, es hozzajok tert az ő szövetsegeert, a melyet kötött volt Ábrahammal, Izsakkal es Jakobbal, es nem akarta őket elvesziteni, sem el nem vetette őket az ő orczaja elől mind ez ideig.

13:24 És meghalt Hazael, Siria kiralya, es az ő fia, Benhadad lett helyette a kiraly.

13:25 És visszaveve Joas, a Joakhaz fia Benhadadnak, a Hazael fianak kezeből a varosokat, a melyeket erővel elvett volt Joakhaznak, az ő atyjanak kezeből. Haromszor vere meg őt Joas, es visszaszerezte Izrael varosait.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase