Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

12:1 Jehunak hetedik esztendejeben tettek Joast kiralylya, es negyven esztendeig uralkodott Jeruzsalemben; az ő anyjanak pedig Sibja vala neve, a ki Beersebabol valo volt.

12:2 És cselekedek Joas kedves dolgot az Úr szemei előtt mindaddig, a mig Jojada pap oktata őt;

12:3 Azonban a magaslatok [oltarai] nem rontattak le, a nep meg mindig ott aldozott es tömjenezett a magaslatok [oltarain.]

12:4 És megparancsola Joas a papoknak, hogy minden penzt, a mely Istennek szenteltetik es az Úr hazaba bevitetik, mind a megszamlalas penzet es a szemelyek valtsaganak penzet, mind pedig, a melyet kiki szabad akaratja szerint az Úr hazahoz bevisz.

12:5 Vegyek magokhoz a papok, mindenik a maga ismerősetől, es epitsek meg az [Úr] hazanak romlasait mindenütt, a hol romlast latnak rajta.

12:6 De mikor Joas kiraly huszonharmadik esztendejeig sem epitettek meg a papok az [Úr] hazanak romlasait,

12:7 Előhivatta Joas kiraly Jojada papot a többi papokkal együtt, es monda nekik: Miert nem epititek meg az [Úr] hazanak romlasait? Ezutan ne vegyetek a penzt magatokhoz a ti ismerőseitektől, hanem az Úr haza romlasainak epitesere adjatok azt.

12:8 És a papok beleegyeztek, hogy [többe] semmi penzt nem vesznek el a neptől, es nem javitjak ki a haz romlasait.

12:9 És Jojada pap vett egy ladat, es annak a fedelen csinalt egy nyilast, es helyheztete azt az oltar melle jobbfelől, a mely felől az Úr hazaba bemennek, hogy abba töltsenek a papok, a [templom] küszöbinek őrizői minden penzt, a melyet az Úr hazaba hoznak.

12:10 És mikor lattak, hogy sok penz van a ladaban, felment a kiraly irodeakja a főpappal együtt, csomoba kötöttek es megszamlaltak a penzt, a mely az Úr hazaban talaltatott.

12:11 És a megmert penzt a munka vezetőinek kezeibe adtak, a kik az Úr hazahoz voltak rendelve, es ezek kiadtak azt az acsoknak es epitőknek, a kik a hazon dolgoztak,

12:12 És a kőmiveseknek es a kőfaragoknak, fa es faragott kő vasarlasara, az Úr haza romlasainak kijavitasara, es mindarra, a mi a haz javitasara szükseges volt.

12:13 De abbol a penzből, a melyet bevittek az Úr hazaba, nem csinaltattak az Úr hazahoz sem ezüst poharakat, sem keseket, sem medenczeket, sem trombitakat, sem valami egyeb arany vagy ezüst edenyt.

12:14 Hanem a munkasoknak adtak azt, es csak az Úr hazat javitottak ki abbol.

12:15 Szamot sem vettek azoktol az emberektől, a kiknek keze altal kiadtak a penzt a munkasoknak, mert hiven jartak el.

12:16 De a vetekert es a bűnert valo penzt nem vittek az Úr hazaba; az a papoke lett.

12:17 Ebben az időben jött fel Hazael, Siria kiralya, es megszallotta Gathot, es be is vette azt; azutan megfordult Hazael, hogy Jeruzsalem ellen menjen.

12:18 De Joas, Juda kiralya, veve mind a megszentelt ajandekokat, a melyeket az ő atyai, Josafat, Joram es Akhazia, Juda kiralyai az [Úrnak] szenteltek volt, es a melyeket ő maga szentelt neki, es minden aranyat, a mely talaltatek mind az Úr hazanak, mind pedig a kiraly hazanak kincsei között, es elkülde Hazaelnek, Siria kiralyanak, es az elment Jeruzsalem alol.

12:19 Joasnak egyeb dolgai es minden cselekedetei pedig, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

12:20 Fellazadvan pedig az ő szolgai, partot ütenek ellene, es megöltek Joast Beth-Milloban, a merre Sillaba megy az ember.

12:21 Jozakhar, a Simeath fia, es Jozadab, a Somer fia, az ő szolgai öltek meg őt, es meghalt es eltemettek őt az ő atyaival, a David varosaban. És Amasia, az ő fia lett a kiraly ő helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase