Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

11:1 És Athalia, Akhazia anyja, mikor latta, hogy fia meghalt, felkelt es az egesz kiralyi magot megölette.

11:2 De Joseba, Joram kiraly leanya, Akhazia huga, foga Joast, Akhazia fiat, es ellopvan őt a kiraly fiai közül, a kik megölettettek vala, [elrejte] az ő dajkajaval együtt az agyashazban; es elrejtek őt Athalia elől ugy, hogy ez nem ölettetek meg.

11:3 És elrejtve vala [Joas] ő vele együtt az Úr hazaban hat esztendeig, es Athalia uralkodott az orszagban.

11:4 A hetedik esztendőben azonban elküldött Jojada, es magahoz hivatta a Karianusok es a testőrök csapatainak vezereit, es bevitte őket magaval az Úr hazaba, es szövetseget kötött velök, es megesküdtete őket az Úr hazaban, es megmutatta nekik a kiraly fiat.

11:5 És megparancsolta nekik, mondvan: Ezt kell cselekednetek: közületek a harmadresz, a kik szombaton jőnek [őrsegre,] tartsa a kiraly hazanak őrizetet;

11:6 A harmadresze legyen a Sur kapuban, es a harmadresze a testőrök hata mögött valo kapuban, es nagy szorgalmatossaggal őrizzetek e hazat, hogy senki reank ne üthessen.

11:7 Az a ket resz pedig közületek, az egesz, a mely szombaton az [őrszolgalatbol] kilep, vigyazzon az Úr hazanak megőrzesere a kiralyhoz [vezető reszen.]

11:8 És vegyetek körül a kiralyt, mindenki kezeben fegyverevel, es a ki a sorokba benyomul, ölettessek meg, es a kiraly körül legyetek kijövetelekor es bemenetelekor.

11:9 És a csapatok vezerei ugy cselekedtek, a mint meghagyta volt nekik Jojada pap; es mindenik maga melle vette az ő embereit, azokat, a kik bementek szombaton az [őrsegre,] azokkal együtt, a kiket felvaltottak szombaton, es Jojada paphoz mentek.

11:10 És a pap a csapatok vezereinek azokat a kopjakat es paizsokat adta oda, a melyek David kiralyei voltak es az Úr hazaban voltak.

11:11 És a testőrök ott allottak a kiraly körül, mindenik fegyverrel kezeben, a haz jobb szarnyatol a bal szarnyaig, az oltar es a szenthely fele.

11:12 És kivezete [Jojada] a kiraly fiat, es fejebe teve a koronat, es [kezebe] [ada] a bizonysagtetelt, es kiralylya tevek őt es felkenek; es kezeikkel tapsolvan, kialtanak: Éljen a kiraly!

11:13 Mikor pedig Athalia meghallotta a testőröknek es a közsegnek kialtasat, bement a nephez az Úr hazaba.

11:14 És mikor szetnezett, ime a kiraly ott allott az emelvenyen, a mint szokas, es a kiraly előtt allottak a fejedelmek es a trombitasok, es az egesz föld nepe ujjongott, es trombitaltak. Akkor megszaggata Athalia az ő ruhait, es kialtvan, monda: Összeesküves! Összeesküves!

11:15 De parancsola Jojada pap a csapatok vezereinek, a sereg hadnagyainak, es monda nekik: Vezessetek ki őt a sorok között, es ha valaki őt követne, öljetek meg fegyverrel. Mert azt mondta a pap: Ne ölettessek meg az Úr hazaban.

11:16 És utat nyitottak neki, es ő arra az utra ment, a merre a lovakat vezetik be a kiraly hazaba, es ott megöltek.

11:17 És kötest tőn Jojada az Úr, a kiraly es a nep között, hogy ők az Úrnak nepe lesznek; es [külön] a kiraly es a nep között.

11:18 És elment az egesz föld nepe a Baal templomaba, es azt lerombolta, [es] oltarait es balvanyait teljesen összetörte, es Matthant, a Baal papjat az oltarok előtt öltek meg. És a pap gondviselőket rendele az Úr hazaban.

11:19 És maga melle veven a csapatok vezereit, a Karianusokat es a testőröket es az egesz föld nepet, elvivek a kiralyt az Úrnak hazabol, es menenek a testőrök kapujanak utjan a kiraly hazahoz. És [Joas ]üle [a kiraly]ok szekebe.

11:20 És örvendezett mind az egesz föld nepe, es megnyugovek a varos, miutan megöltek Athaliat fegyverrel a kiraly haza mellett.

11:21 Joas het esztendős volt, mikor uralkodni kezdett.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase