Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

7:1 És monda Elizeus: Halljatok meg az Úr beszedet. Ezt mondja az Úr: Holnap ilyenkor egy köböl zsemlyelisztet egy sikluson, es ket köböl arpat egy sikluson vesznek Samaria kapujaban.

7:2 És felelven egy főember, a kinek kezere tamaszkodott a kiraly, az Isten emberenek, monda: Hacsak az Úr ablakokat nem csinal az egen; akkor meglehet? És monda [Elizeus:] Íme, te szemeiddel meg fogod latni, de nem eszel belőle.

7:3 A kapu előtt pedig volt negy belpoklos ferfi, a kik mondak egymasnak: Miert maradunk itt, hogy meghaljunk [ehen]?

7:4 Ha azt hatarozzuk is, hogy bemegyünk a varosba, ott is inseg van, es akkor ott halunk meg; ha pedig itt maradunk, akkor itt halunk meg; jertek el azert, szökjünk el a Siriabeliek taboraba, ha meghagyjak eletünket, elünk, ha megölnek, meghalunk.

7:5 És felkeltek alkonyatkor, hogy a Siriabeliek taboraba menjenek; es mikor odaertek a Siriabeliek taboranak szelehez, ime mar nem volt ott senki.

7:6 Mert az Úr azt cselekedte volt, hogy a Siriabeliek tabora szekerek zörgeset es lovak dobogasat, es nagy sereg robogasat hallotta, es mondanak egymasnak: Íme az Izrael kiralya berbe fogadta meg ellenünk a Hitteusok kiralyit es az Égyiptombeliek kiralyit, hogy ellenünk jőjjenek.

7:7 És felkelven elfutanak alkonyatkor, es elhagyak mind satoraikat, mind lovaikat, mind szamaraikat, a mint a tabor volt, es elfutanak, csakhogy eletöket megmenthessek.

7:8 Mikor azert e belpoklosok a tabor szelehez ertek, bemenven egy satorba, evenek es ivanak, es elvivenek onnet ezüstöt, aranyat es ruhakat, es elmenven elrejtek azokat; es megterven mas satorba menenek be, es [abbol] [is] hozanak es elmenven, elrejtek.

7:9 És monda egyik a masiknak: Nem igazan cselekszünk: ez a mai nap örömmondas napja, ha mi hallgatunk, es a virradatot megvarjuk, büntetes er bennünket; most azert jertek es menjünk el, es mondjuk meg a kiraly hazanak.

7:10 És elmenenek, es kialtanak a varos kapujan allonak, es elbeszelek nekik, mondvan: Odamentünk volt a Siriabeliek taboraba, es ime mar nem volt ott senki; emberek szava nem hallatszott, csak a lovak es szamarak vannak kikötve, es a satorok ugy, a mint voltak.

7:11 Kialtanak azert a kapunallok, es hirre tevek ott benn a kiraly hazaban.

7:12 És felkele ejszaka a kiraly, es monda az ő szolgainak: Megmondom nektek, mit csinalnak velünk a Siriabeliek. Tudjak, hogy ehen vagyunk, es [csak] azert mentek ki a taborbol, hogy elrejtőzzenek a mezőn, mondvan: Mikor kijönnek a varosbol, megfogjuk őket elevenen, es bemegyünk a varosba.

7:13 Akkor felele egy az ő szolgai közül, es monda: Ki kell valasztani a megmaradt lovak közül, a melyek a varosban megmaradtak, ötöt, - ime epen olyanok ezek, mint Izraelnek egesz sokasaga, a mely megmaradt; ime epen olyanok ezek, mint Izrael egesz sokasaga, a mely elpusztult, - es küldjük ki, hadd lassuk meg.

7:14 És vevenek ket szekeret lovakkal, es kikülde a kiraly a siriaiak taboraba, mondvan: Menjetek el es nezzetek meg.

7:15 És mikor utanuk mentek egesz a Jordanig, ime az egesz ut rakva volt ruhakkal es edenyekkel, a melyeket a siriaiak a sietsegben elhanytak. És mikor visszajöttek a követek, es elmondak ezt a kiralynak:

7:16 Kiment a nep, es kirabolta a Siriabeliek taborat, es egy köböl zsemlyelisztet egy sikluson, es ket köböl arpat egy sikluson vettek, az Úrnak beszede szerint.

7:17 A kiraly pedig azt a főembert, a kinek kezere [szokott ]tamaszkodni, oda rendelte a kapuhoz. És a nep eltapoda őt a kapuban, es meghala, a mint az Isten embere megmondotta, a ki megjövendölte ezt, mikor a kiraly lement hozza.

7:18 Úgy törtent, a mint az Isten embere a kiralynak jövendölte: Ket köböl arpat egy sikluson es egy köböl zsemlyelisztet egy sikluson adnak holnap ilyenkor Samaria kapujaban.

7:19 És ezt felelte volt a főember az Isten emberenek, mondvan: Hacsak az Úr ablakokat nem csinal az egen; akkor meglehet? es ő azt mondotta ra: Íme te szemeiddel meg fogod latni; de nem eszel belőle.

7:20 És teljesen igy törtent vele, mert eltapoda őt a nep a kapuban es meghalt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase