Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

6:1 És mondanak a profetak fiai Elizeusnak: Íme ez a hely, a hol nalad lakunk, igen szoros nekünk;

6:2 Hadd menjünk el, kerlek, a Jordan melle, hogy mindenikünk egy-egy fat hozzon onnet, hogy ott valami hajlekot epitsünk magunknak, a melyben lakjunk. És monda: Menjetek el!

6:3 És monda egy közülök: Nyugodj meg rajta, es jőjj el a te szolgaiddal. És monda: Én is elmegyek.

6:4 És elmene velök. És menenek a Jordan melle, es ott fakat vagtak.

6:5 És törtent, hogy mikor egy közülök egy fat levagna, a fejsze beesek a vizbe. Akkor kialta es monda: Jaj, jaj, [edes] uram! pedig ezt is kölcsön kertem!

6:6 És monda az Isten embere: Hova esett? És mikor megmutatta neki a helyet, levagott egy fat es utana dobta, es a fejsze feljött a [viz szinere.]

6:7 És monda: Vedd ki. És kinyujtvan kezet, kiveve azt.

6:8 Siria kiralya pedig hadat inditott Izrael ellen, es tanacsot tartvan az ő szolgaival, monda: Itt meg itt lesz az en taborom.

6:9 És elkülde az Isten embere az Izrael kiralyahoz, mondvan: Vigyazz, ne hagyd el azt a helyet, mert ott akarnak a siriaiak betörni.

6:10 És elkülde az Izrael kiralya arra a helyre, a melyről neki az Isten embere szolott, es őt megintette volt, es vigyazott magara nem egyszer, sem ketszer.

6:11 És felhaborodott ezen a siriai kiraly szive, es összegyűjtven az ő szolgait, monda nekik: Miert nem mondjatok meg nekem, ki tart közülünk az Izrael kiralyaval?!

6:12 Akkor monda egy az ő szolgai közül: Nem ugy, uram kiraly, hanem Elizeus profeta, a ki Izraelben van, jelenti meg az Izrael kiralyanak a beszedeket, a melyeket te a te titkos hazadban beszelsz.

6:13 És monda: Menjetek el es nezzetek meg, hol van, hogy utana küldjek es elhozassam őt. És megjelentek neki, mondvan: Íme Dotanban van.

6:14 Akkor lovakat, szekereket es nagy sereget külde oda, a kik elmenenek ejjel, es körülvevek a varost.

6:15 Felkelven pedig jokor reggel az Isten emberenek szolgaja, kimene, es ime seregek vettek körül a varost, es lovak es szekerek. És monda neki az ő szolgaja: Jaj, jaj, [edes] uram! mit cselekedjünk?

6:16 Felele ő: Ne felj. Mert többen vannak, a kik velünk vannak, mint a kik ő velök.

6:17 És imadkozott Elizeus es monda: Óh Uram! nyisd meg kerlek az ő szemeit, hadd lasson. És megnyita az Úr a szolga szemeit es lata, es ime a hegy rakva volt tüzes lovagokkal es szekerekkel Elizeus körül.

6:18 És mikor [azok] hozza lementek, könyörgött Elizeus az Úrnak, mondvan: Verd meg ezt a nepet vaksaggal! És megvere őket vaksaggal az Elizeus kivansaga szerint.

6:19 És monda nekik Elizeus: Nem ez az ut, sem ez a varos; jertek el en utanam, es ahhoz a ferfiuhoz vezetlek titeket, a kit kerestek. És elvezete őket Samariaba.

6:20 És mikor bementek Samariaba, monda Elizeus: Óh Uram, nyisd meg ezek szemeit, hogy lassanak. És megnyita az Úr az ő szemeiket es latanak, es ime Samaria közepeben voltak.

6:21 Az Izrael kiralya pedig mikor latta őket, monda Elizeusnak: Vagvan vagassam-e őket, atyam?

6:22 És monda: Ne vagasd. Le szoktad-e vagatni azokat, a kiket karddal vagy kezivvel fogsz el? Adj nekik kenyeret es vizet, hogy egyenek es igyanak, es elmenjenek az ő urokhoz.

6:23 És nagy lakomat szerzett nekik; es miutan ettek es ittak, elbocsata őket. Ők pedig elmenenek az ő urokhoz; es ettől fogva többe nem jöttek a siriai portyazo csapatok az Izrael földjere.

6:24 És lőn ezek utan, hogy Benhadad, Siria kiralya összegyűjte egesz sereget, es felment es megszallotta Samariat.

6:25 És igen nagy inseg lett Samariaban, mert addig tartottak megszallva a varost, mig egy szamarfej nyolczvan ezüst, es egy veka galambganej öt ezüst lett.

6:26 És mikor az Izrael kiralya a kőfalon szejjeljara, egy asszony kialta ő hozza, mondvan: Legy segitseggel, uram kiraly!

6:27 A [kiraly] monda: Ha nem segit meg teged az Isten, hogyan segitselek en meg? A szerűről vagy a sajtorol?

6:28 És monda neki a kiraly: Mit akarsz? Monda az: Ez az asszony azt mondta nekem: Add ide a te fiadat, hogy együk meg őt ma, az en fiamat pedig holnap eszszük meg.

6:29 És megfőztük az en fiamat, es megettük őt. Mikor azutan masnap azt mondtam neki: Add ide a te fiadat, hogy azt is együk meg, ő elrejte az ő fiat.

6:30 Mikor pedig hallotta a kiraly az asszonynak beszedet, megszaggata az ő ruhait, a mint a kőfalon jart, es meglatta a nep, hogy ime alol zsakruha van az ő testen.

6:31 És monda: Úgy cselekedjek velem az Isten es ugy segeljen, ha Elizeusnak, a Safat fianak feje ma rajta marad!

6:32 Elizeus pedig ott ült az ő hazaban, es együtt ültek vele a venek. És elküldött [a kiraly] egy ferfiat maga előtt. Mielőtt azonban hozza jutott volna a követ, monda [Elizeus] a veneknek: Latjatok-e, hogy az a gyilkos hogyan küld ide, hogy a fejemet vetesse? Vigyazzatok, hogy mikor ide er a követ, zarjatok be az ajtot es szoritsatok meg őt az ajtoban: Íme az ő ura labainak dobogasa követi őt.

6:33 És mikor meg igy beszelne velök, mar a követ leerkezett hozza [es nyomaban a kiraly], es monda: Íme ilyen veszedelem szarmazott az Úrtol; varjak-e meg tovabb az Úrra?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase