Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

5:1 És Naaman, a siriai kiraly seregenek fővezere, az ő ura előtt igen nagy ferfiu es nagyrabecsült volt, mert altala szabaditotta volt meg az Úr Siriat; es az a ferfi vitez hős, [de] belpoklos volt.

5:2 [Egyszer] portyazo csapatok mentek ki Siriabol, es azok Izrael orszagabol egy kis leanyt vittek el foglyul, es ez Naaman felesegenek szolgalt.

5:3 És monda ez az ő asszonyanak: Vajha az en uram szembe lenne azzal a profetaval, a ki Samariaban [van,] ketseg nelkül meggyogyitana őt az ő belpoklossagabol.

5:4 És [Naaman] bemene, es elbeszele az ő uranak, mondvan: Így s igy szolott az Izrael orszagabol valo leany!

5:5 Akkor monda Siria kiralya: Menj el, es im levelet küldök az Izrael kiralyanak. Elmene azert es vőn magaval tiz talentom ezüstöt es hatezer aranyat, azon felül tiz öltöző ruhat.

5:6 És elvive a levelet az Izrael kiralyanak, ezt irvan: Mikor e level hozzad erkezik, ime az en szolgamat, Naamant azert küldöttem hozzad, hogy őt gyogyitsd meg belpoklossagabol.

5:7 De a mikor elolvasta az Izrael kiralya a levelet, megszaggata az ő ruhait es monda: Isten vagyok-e en, hogy öljek es elevenitsek, hogy ez en hozzam küld, hogy gyogyitsam meg e ferfiut az ő belpoklossagabol? Vegyetek eszetekbe es lassatok, hogy csak okot keres ellenem.

5:8 Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izrael kiralya ruhait megszaggatta, külde a kiralyhoz ilyen izenettel: Miert szaggattad meg a te ruhaidat? Hadd jőjjön hozzam, es tudja meg, hogy van profeta Izraelben.

5:9 És elmene Naaman lovaival es szekereivel, es megalla az Elizeus hazanak ajtaja előtt.

5:10 És külde Elizeus követet ő hozza, mondvan: Menj el es fürödj meg hetszer a Jordanban, es megujul a te tested, es megtisztulsz.

5:11 Akkor megharaguvek Naaman es elment, es igy szolt: Íme en azt gondoltam, hogy kijő hozzam, es előallvan, segitsegül hivja az Úrnak, az ő Istenenek nevet, es kezevel megilleti a [beteg] helyeket, es ugy gyogyitja meg a kiütest.

5:12 Avagy nem jobbak-e Abana es Parpar, Damaskus folyovizei Izrael minden vizeinel? Avagy nem fürödhetnem-e meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen modon megfordulvan, nagy haraggal elment.

5:13 De hozza menenek az ő szolgai, es szolanak neki, mondvan: Atyam, ha valami nagy dolgot mondott volna e profeta neked, avagy nem tetted volna-e meg? Mennyivel inkabb, a mikor [csak] azt mondja, hogy fürödj meg es megtisztulsz?

5:14 Bemene azert a Jordanba, es belemerite magat abba hetszer az Isten emberenek beszede szerint, es megujult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, es megtisztult.

5:15 Azutan visszatert egesz kiseretevel az Isten emberehez, es bemenven megalla előtte, es monda: Íme, most tudom mar, hogy nincsen az egesz földön Isten, csak Izraelben! Azert most vedd el, kerlek, [ez] ajandekot a te szolgadtol.

5:16 Ő pedig monda: Él az Úr, a ki előtt allok, hogy el nem veszem. Kenyszeriti vala pedig őt, hogy elvegye; de ő nem akara.

5:17 És monda Naaman: Ha nem; adj kerlek a te szolgadnak e földből annyit, a mennyit elbir ket öszver; mert a te szolgad többe egőaldozattal, vagy egyeb aldozattal nem aldozik idegen isteneknek, hanem csak az Úrnak.

5:18 Ebben a dologban legyen az Úr kegyelmes a te szolgadnak, hogy mikor bemegy az en uram a Rimmon templomaba, hogy ott imadkozzek, es ő az en kezemre tamaszkodik, ha akkor en is meghajlok a Rimmon templomaban: azt, hogy en meghajlok a Rimmon templomaban, bocsassa meg az Úr a te szolgadnak ebben a dologban.

5:19 És monda neki [Elizeus:] Eredj el bekesseggel. És mikor elment ő tőle ugy egy mertföldnyire,

5:20 Gehazi, Elizeusnak, az Isten emberenek szolgaja azt gondolta: Íme az en uram megkimele ezt a Siriabeli Naamant, es nem akara tőle elvenni, a mit hozott volt; el az Úr, hogy utana futok, es valamit kerek tőle.

5:21 És utana futott Gehazi Naamannak. Latvan pedig Naaman őt, hogy utana fut, leugrott a szekerből es eleibe mene es monda: Rendben van minden?

5:22 És monda: Rendben. Az en uram küldött engem, ezt mondvan: Íme most csak ez oraban jött hozzam ket ifju az Efraim hegyeről a profetak fiai közül: adj kerlek azoknak egy talentom ezüstöt es ket öltöző ruhat.

5:23 És monda Naaman: Kerlek vegy ket talentomot. És kenyszerite őt es egybeköte ket talentom ezüstöt ket zsakba, es ket öltöző ruhat, es azokat ket szolgajanak ada, a kik előtte vittek azokat.

5:24 De mikor a dombhoz ert, elvette tőlök azokat, es elrejte egy hazban, es elbocsata a ferfiakat, es elmenenek.

5:25 Ő pedig bemenven, megalla az ő ura előtt, es monda neki Elizeus: Honnet, Gehazi? Felele: Nem ment a te szolgad sehova.

5:26 Ő pedig monda neki: Nem ment-e el az en szivem [veled,] mikor az a ferfiu leszallott szekereből elődbe? Most az ideje, hogy szerezz ezüstöt, es hogy vegy ruhakat, olajfakat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgakat es szolgaloleanyokat?!

5:27 Azert rad es a te magodra ragad a Naaman belpoklossaga mindörökke. És kiment ő előle megpoklosodva, mint a ho.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase