Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

4:1 És kialta egy asszony a profetak fiainak felesegei közül Elizeushoz, es monda: A te szolgad, az en ferjem meghalt; te tudod, hogy a te szolgad felte az Urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a ket gyermekemet, hogy neki szolgai legyenek.

4:2 Monda neki Elizeus: Mit cselekedjem veled? Mondd meg nekem, mi van a hazadban? Monda az: A te szolgaloleanyod hazaban nincs egyeb, csak egy korso olaj.

4:3 Akkor monda: Menj el, kerj ott kinn minden te szomszedidtol üres edenyeket, de ne keveset;

4:4 És menj be es zarkozzal be magad a te fiaiddal, es tölts [az olajbol] mindenik edenybe, es a tele edenyt allitsd felre.

4:5 És elment ő tőle, es bezarkozott az ő fiaival, azok hordtak neki [az edenyeket], ő maga pedig csak töltögetett.

4:6 És mikor megtöltötte az edenyeket, monda az ő fianak: Hozz ide meg egy edenyt. Felele az: Nincs több edeny; es akkor megallott az olaj.

4:7 És elment, es elmonda ezt az Isten emberenek. Az pedig monda: Menj el, add el az olajat, es fizesd ki hiteleződet; te pedig es a te fiaid eljetek a maradekabol.

4:8 És törtent ebben az időben, hogy Elizeus Sunembe ment. Ott volt egy gazdag asszony, a ki tartoztata őt, hogy [nala] egyek kenyeret. És lőn, hogy valamikor csak arra jart, betert oda, hogy kenyeret egyek.

4:9 És monda [az asszony] a ferjenek: Íme ugy veszem eszre, hogy az az Isten embere, a ki szüntelen erre jar altal, szent ember;

4:10 Csinaljunk, kerlek, egy kicsiny felhazat, es tegyünk abba neki egy agyat, asztalt, szeket es gyertyatartot, hogy mikor hozzank jön, hadd terjen oda.

4:11 És törtent egy napon, hogy oda ment [Elizeus,] es megszallott a felhazban, es megpihent ott.

4:12 És monda Gehazinak, az ő szolgajanak: Hivd ide azt a Sunemitat. Előhiva azert azt, es eleibe alla.

4:13 Megmondotta volt pedig neki: Mondd meg neki: Íme nagy szorgalmatossaggal szolgalsz nekünk, [mit kivansz], hogy cselekedjem veled? Nincs-e valami mondani valod a kiraly előtt, vagy a sereg fővezere előtt? És monda az: Én az en nemzetsegem között [bekesseggel] lakom.

4:14 Monda [Elizeus:] Mit lehetne tehat erette tennünk? Felele Gehazi: Nincs fia es a ferje ven ember.

4:15 És monda: Hivd ide! És a mikor oda hivta, megallott az ajtoban.

4:16 És monda [Elizeus:] Esztendő ilyenkorra fiut fogsz ölelni. És monda az: Ne, edes uram, Isten embere, ne mondj keptelen dolgot a te szolgaloleanyodnak!

4:17 És teherbe esek az asszony es fiat szült abban az időben, a melyet megmondott volt Elizeus.

4:18 De mikor megnőtt a gyermek, törtent, hogy egy napon kiment az ő atyjahoz, az aratokhoz,

4:19 És monda az ő atyjanak: Jaj fejem, jaj fejem! És monda [az ő atyja] a szolganak: Vidd el őt az anyjahoz.

4:20 Ki mikor felvette őt, vive az ő anyjahoz, es az az öleben tarta delig, es akkor meghalt.

4:21 És felmene az [asszony], es az Isten emberenek agyara teve őt, es az [ajtot] bezarvan kijöve [onnet.]

4:22 És előhivata az ő ferjet es monda: Kerlek, küldj ide nekem egyet a szolgak közül es egy szamarat, hadd menjek el hamar az Isten emberehez, es mindjart megjövök.

4:23 És az monda: Miert megy ő hozza, ma nincs sem ujhold, sem szombat? Felele az: Csak hagyd ram!

4:24 És megnyergele a szamarat, es monda a szolganak: Hajtsd es siess, ne keslelj engem a menesben, hanem ha mondandom neked.

4:25 És elmenven, juta az Isten emberehez a Karmel hegyere. És mikor meglata őt az Isten embere tavolrol, monda Gehazinak, az ő szolgajanak: Íme a Sunemita ez!

4:26 Fuss, kerlek, eleibe, es kerdezd meg tőle, ha bekessegben van-e mind ő, mind az ő ferje, mind az ő gyermeke? Monda az: Bekessegben!

4:27 Mikor pedig az Isten emberehez jutott a hegyre, atölelte az ő labait; de Gehazi oda ment, hogy elűzze őt, az Isten embere azonban igy szolt: Hagyj beket neki, mert megkeseredett az ő szive, es az Úr eltitkolta tőlem, es nem jelentette meg nekem.

4:28 És monda az: Vajjon en kertem-e fiat az en uramtol? Nemde nem mondam-e neked: Ne csalj meg engemet?

4:29 És monda [Elizeus] Gehazinak: Övezd fel derekadat, es vedd kezedbe az en palczamat, es menj el, ha valakivel talalkozol, ne köszönj neki, es annak is, a ki köszön neked, ne felelj, es az en palczamat tedd a gyermek arczara.

4:30 De a gyermeknek anyja monda: Él az Úr es el a te lelked, hogy el nem hagylak teged. Felkele azert es követe őt.

4:31 Gehazi pedig mar előttök elment volt, es a palczat a gyermek arczara fektete, de nem szolott es nem is eszmelt ra [a gyermek.] Azert visszatert eleibe, es megmonda neki, mondvan: Nem tamadt fel a gyermek.

4:32 És bement Elizeus a hazba, es ime a gyermek ott feküdt halva az ő agyan.

4:33 És bement, es bezarta az ajtot magara es a gyermekre, es könyörgött az Úrnak.

4:34 És az [agyra] felhagvan, a gyermekre feküdt, es az ő szajat a gyermek szajara teve, szemeit szemeire, kezeit kezeire, es raborult, es megmelegedek a gyermek teste.

4:35 Azutan felallott, es egyszer ala es fel jart a hazban, majd ujra felment es reaborult. Akkor a gyermek prüsszente vagy hetszer, es felnyita szemeit a gyermek.

4:36 Ő pedig szolita Gehazit, es monda: Hivd ide a Sunemitat. És oda hiva azt. És mikor oda ment, monda: Vedd a te fiadat.

4:37 Ki mikor bement, labahoz esek, es leborula a földre, es az ő fiat fogvan, kimene.

4:38 Azutan visszament Elizeus Gilgalba. Éhseg vala pedig akkor az orszagban, es a profetak fiai ő vele laknak vala. És monda az ő szolgajanak: Tedd fel a nagy fazekat, es főzz valami főzeleket a profetak fiainak.

4:39 Kimene azert egy a mezőre, hogy parejt szedjen. És [holmi] vad indakra talalvan, tele szede az ő ruhajat azokrol sartökkel, es mikor hazament, belevagdalta a fazekba főzeleknek; de nem tudta, hogy mi az?

4:40 Mikor azutan feladtak a ferfiaknak, hogy egyenek, es ők enni kezdenek a főzelekből, felkialtanak es mondanak: Halal van a fazekban, Isten embere! És nem birtak megenni.

4:41 Ő pedig monda: Hozzatok lisztet. És belevete azt a fazekba, es monda: Add fel immar a nepnek, hadd egyenek. És nem volt [mar] semmi rossz a fazekban.

4:42 Jöve pedig egy ferfi Baal Salisabol, es hoz vala az Isten emberenek első zsengek kenyereit, husz arpakenyeret, es megzsendült gabonafejeket az ő ruhajaban; de ő monda: Add a nepnek, hadd egyenek.

4:43 Felele az ő szolgaja: Minek adjam ezt szaz embernek? Ő pedig monda ismet: Add a nepnek, hadd egyenek, mert ezt mondja az Úr: Esznek es meg marad is.

4:44 És ő eleikbe ada, es evenek, es meg maradt is belőle, az Úrnak beszede szerint.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase