Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

3:1 Joram pedig, az Akhab fia kezde uralkodni Izraelen Samariaban Josafatnak, a Juda kiralyanak tizennyolczadik esztendejeben, es uralkodek tizenket esztendeig.

3:2 És gonoszul cselekedek az Úrnak szemei előtt, de nem annyira, mint az ő atyja es anyja; mert elronta a Baal kepet, a melyet az ő atyja keszittetett volt.

3:3 De mindazaltal követe Jeroboamnak, a Nebat fianak bűneit, a ki vetekbe ejtette volt az Izraelt, es el nem tavozek azoktol.

3:4 És Mesanak, a Moab kiralyanak nagyon sok juha volt, es az Izrael kiralyanak adoban szazezer barany es szazezer kos gyapjat fizette.

3:5 De mikor meghalt Akhab, a Moab kiralya elszakadt az Izrael kiralyatol.

3:6 Kimene azert Joram kiraly azon a napon Samariabol, es megszamlala az egesz Izraelt;

3:7 És elmene, es külde [követeket] Josafathoz, Juda kiralyahoz, ezt izenven neki: A Moab kiralya elszakadt tőlem; eljösz-e velem a Moab ellen a hadba? Felele: Felmegyek, ugy en, mint te; ugy az en nepem, mint a te neped; ugy az en lovam, mint a te lovaid.

3:8 És monda: Mely uton menjünk fel? Felele: Az Edom pusztajanak utjan.

3:9 És elmene az Izrael kiralya es Juda kiralya es az Edom kiralya; es mikor het napig bolyongtak az uton, nem volt vize sem a tabornak, sem a velök volt barmoknak.

3:10 Akkor monda az Izrael kiralya: Jaj, jaj; az Úr [azert] hivta egybe e harom kiralyt, hogy a Moab kezebe adja őket!

3:11 És monda Josafat: Nincs itt az Úr profetai közül egy sem, hogy altala tanacsot kerhetnenk az Úrtol? És felele egy az Izrael kiralyanak szolgai közül, es monda: Itt van Elizeus, a Safat fia, a ki Illesnek kezeire vizet tölt vala.

3:12 És monda Josafat: Nala van az Úrnak beszede. És alamenenek hozza az Izrael kiralya es Josafat es az Edom kiralya.

3:13 És monda Elizeus az Izrael kiralyanak: Mi közöm van hozzad? Menj a te atyadnak es anyadnak profetaihoz! És monda neki az Izrael kiralya: Ne [utasits el;] mert az Úr gyűjtötte össze ezt a harom kiralyt, hogy a Moab kezebe adja őket.

3:14 És monda Elizeus: Él a Seregek Ura, a ki előtt allok, ha nem neznem Josafatnak, a Juda kiralyanak szemelyet, [bizony] teged nem neznelek, es rad sem tekintenek;

3:15 Hozzatok ide egy enekest. És mikor enekelt előtte az eneklő, az Úrnak keze lőn ő rajta.

3:16 És monda: Ezt mondja az Úr: Csinaljatok itt es ott e patakon arkokat;

3:17 Mert ezt mondja az Úr: Nem lattok sem szelet, sem esőt, es megis e patak megtelik vizzel, hogy ihattok mind ti, mind a ti nyajatok es barmaitok.

3:18 Keves pedig [meg] ez az Úr szemei előtt, hanem a Moabot is kezetekbe adja.

3:19 És megvesztek minden kulcsos varost es minden szep varost, es minden jotermő fat kivagdaltok, es minden kutfőt betöltötök, es minden jo szantoföldet behanytok kövekkel.

3:20 És lőn reggel, a mikor aldozatot szoktak tenni, ime vizek jőnek vala Edom utjarol, es megtelek a föld vizzel.

3:21 Mikor pedig meghallotta az egesz Moab, hogy feljöttek a kiralyok ő ellenök harczolni, egybegyűlenek mindnyajan, a kik fegyvert foghattak, es megallottak az ő [tartomanyuk] hataran.

3:22 És mikor felkeltek reggel, es a nap feljött a vizekre, ugy latak a Moabitak, mintha ő ellenökbe az a viz vereslenek, mint a ver.

3:23 És mondanak: Ver ez! Megvivtak a kiralyok egymassal, es megölte egyik a masikat. Predara most, Moab!

3:24 De mikor az Izrael taborahoz jutottak, felkeltek az Izraelitak, es megvertek a Moabitakat, es azok megfutamodtak előttök; betörtek hozzajok es levertek Moabot.

3:25 És varosaikat lerontottak, es a jo szantoföldekre kiki követ hanyt, es elboritottak azt [kövekkel,] es minden kutfőt behanytak, es minden jotermő fat kivagtak, ugy hogy csak Kir-Hareset kőfalait hagytak fenn; de körülvevek azt is a parittyasok, es lerontottak.

3:26 Latvan pedig a Moab kiralya, hogy legyőzettetik a viadalban, maga melle vett hetszaz fegyverfogo ferfiut, hogy keresztül törjenek az Edom kiralyahoz; de nem birtak.

3:27 Akkor veve az ő elsőszülött fiat, a ki ő helyette uralkodando volt, es egőaldozatul megaldoza a kőfalon. Mely dolog felett az Izrael nepe igen felhaborodek, es elmenenek onnet, es megterenek az ő földjökbe.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase