Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

2:1 És lőn mikor az Úr Illest fel akara vinni a szelvesz altal mennyekbe: elmene Illes es Elizeus Gilgalbol.

2:2 És monda Illes Elizeusnak: Maradj itt, kerlek, mert az Úr Bethelbe küldött engem. És felele Elizeus: Él az Úr, es a te lelked, hogy el nem hagylak teged! És mikor lemenenek Bethel fele:

2:3 Kijövenek a profetak fiai, a kik Bethelben valanak, Elizeushoz, es mondanak neki: Nem tudod-e, hogy e mai napon az Úr elragadja a te uradat tőled? És monda: Tudom en is, hallgassatok.

2:4 És monda neki Illes: Elizeus! Maradj itt, kerlek; mert az Úr engem Jerikhoba küldött. Ő azonban monda: Él az Úr es a te lelked, hogy el nem hagylak teged. És mikor elmenenek Jerikhoba:

2:5 A profetak fiai, a kik Jerikhoban valanak, Elizeushoz jövenek, es mondanak neki: Nem tudod-e, hogy e mai napon az Úr a te uradat elragadja tőled? És ő monda: Én is tudom, hallgassatok.

2:6 Azutan monda neki Illes: Maradj itt, kerlek, mert az Úr engem a Jordan melle küldött. De ő felele: Él az Úr es a te lelked, hogy el nem hagylak teged. És elmenenek együtt mindketten.

2:7 Ötven ferfiu pedig a profetak fiai közül [utanok] menven, velök szemben messze megallanak, mikor ők ketten a Jordan mellett megallottak.

2:8 És foga Illes az ő palastjat, es összehajtva azt, megüte azzal a vizet; es az ketfele valek; ugy hogy mind a ketten szarazon menenek at rajta.

2:9 És mikor altalmentek, monda Illes Elizeusnak: Kerj tőlem, mit cselekedjem veled, mielőtt tőled elragadtatom. És monda Elizeus: Legyen, kerlek, a te benned valo leleknek kettős merteke en rajtam.

2:10 És ő monda: Nehez dolgot kertel; megis, ha majd meglatandasz engem, mikor tőled elragadtatom, meglesz, a mit [kersz:] ha pedig [meg] nem [latandasz,] nem lesz meg.

2:11 És lőn, a mikor menenek es menven beszelgetenek, ime egy tüzes szeker tüzes lovakkal elvalaszta őket egymastol. És felmene Illes a szelveszben az egbe.

2:12 Elizeus pedig ezt latvan, kialt vala: [Édes] atyam, [edes] atyam! Izrael szekerei es lovagjai! És nem lata őt többe. És veve a maga ruhait, es ket reszre szakaszta azokat,

2:13 És felemele az Illes palastjat, a mely rola leesett, es visszatert, es megallott a Jordan partjan.

2:14 És veve az Illes palastjat, a mely rola leesett, es [azzal] megüte a vizet, es monda: Hol van az Úr, az Illes Istene? És mikor ő is megütötte a vizet, ketfele valek az; es altalmene Elizeus.

2:15 És mikor lattak őt a profetak fiai, a kik atellenben Jerikhonal valanak, mondanak: Az Illes lelke megnyugodt Elizeuson. És eleibe menenek neki, es meghajtak magokat ő előtte a földig;

2:16 És mondanak neki: Íme a te szolgaid között van ötven ember, erős ferfiak, küldd el őket, hadd keressek meg a te uradat, hatha az Úrnak lelke ragadta el őt, es letette őt valamelyik hegyen, vagy völgyben. De ő monda: Ne küldjetek.

2:17 De azok kenyszeritettek őt egesz a megszegyenülesig, es monda: [Hat] küldjetek el! És elküldek az ötven ferfiut, de harmadnapig keresven sem talalak meg őt.

2:18 És mikor visszajöttek ő hozza, mert Jerikhoban lakott, monda nekik: Nem mondottam-e, hogy ne menjetek el?

2:19 És mondanak a varos ferfiai Elizeusnak: Íme e varos jo lakohely volna, a mint uram magad latod; de a vize artalmas, es a föld gyümölcset meg nem erleli.

2:20 És monda: Hozzatok nekem egy uj cseszet, es tegyetek sot bele. És elhozak neki.

2:21 Ő pedig kiment a forrashoz, es bele vete a sot, es monda: Ezt mondja az Úr: Meggyogyitottam e vizeket; nem szarmazik ezutan azokbol halal es idetlen termes.

2:22 És egeszsegesekke lőnek a vizek mind e mai napig, Elizeus beszede szerint, a melyet szolott.

2:23 Felmene azutan onnet Bethelbe; es mikor az uton felfele mene, apro gyermekek jövenek ki a varosbol, a kik őt csufoljak vala, ezt mondvan: Jőjj fel, kopasz, jőjj fel, kopasz!

2:24 És hatratekintven es meglatvan őket, megatkoza őket az Úr neveben, es az erdőből ket nősteny medve jöven ki, szetszaggata közülök negyvenket gyermeket.

2:25 Onnet azutan felment a Karmel hegyere; onnet pedig Samariaba tert vissza.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase