Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

21:1 És törtent ezek utan, hogy a Jezreelbeli Nabotnak egy szőlője volt Jezreelben, Akhabnak, Samaria kiralyanak a haza mellett.

21:2 És szola Akhab Nabotnak, mondvan: Add nekem a te szőlődet, hogy legyen vetemenyes kertem; mert közel van az en hazamhoz, es neked erette jobb szőlőt adok annal, vagy ha neked tetszik, penzül adom meg az arat.

21:3 És felele Nabot Akhabnak: Isten őrizzen, hogy neked adjam az en atyaimtol maradt örökseget.

21:4 Akkor haza mene Akhab nagy banattal es haraggal a beszed miatt, a melyet szolott neki a Jezreelbeli Nabot, mondvan: Nem adom neked az en atyaimtol maradt örökseget; es lefeküvek az ő agyara, es arczat [a fal fele] fordita, es nem evek kenyeret.

21:5 Hozza menven az ő felesege Jezabel, monda neki: Miert haborodott meg a te szived, es kenyeret nem eszel?

21:6 És ő monda neki: Mert ama Jezreelbeli Nabottal beszeltem, es azt mondam neki: Add nekem a te szőlődet penzert, vagy ha inkabb tetszik, mas szőlőt adok neked erette, ő [pedig] azt mondta: Nem adom neked az en szőlőmet.

21:7 Akkor monda neki Jezabel, az ő felesege: Te birod-e most az Izrael kiralysagat? Kelj fel, egyel kenyeret, es a te szived örvendezzen, en majd neked adom a Jezreelbeli Nabot szőlőjet.

21:8 És levelet irt Akhab nevevel, a melyet megpecsetelt az ő gyűrűjevel, es elkülde azt a levelet a veneknek es a főembereknek, a kik Nabottal egy varosban laktak;

21:9 És a levelben ezt irta, mondvan: Hirdessetek bőjtöt, es ültessetek Nabotot a nep elere;

21:10 És ültessetek vele szembe ket istentelen embert, a kik tanubizonysagot tegyenek ő ellene, mondvan: Megszidalmaztad az Istent es a kiralyt. Azutan vigyetek ki, es kövezzetek meg őt, hogy meghaljon.

21:11 És ekkepen cselekedenek a venek es a főemberek, a kik az ő varosaban laktak, a mint Jezabel nekik megparancsolta, es a mint a levelben megirta, a melyet nekik küldött;

21:12 Bőjtöt hirdetenek, es ültetek Nabotot a nep elere.

21:13 Előjöve azutan ket istentelen ember, es leült vele szemben, es tanubizonysagot tettek ez istentelen emberek Nabot ellen a nep előtt, mondvan: Megszidalmazta Nabot az Istent es a kiralyt. Kivivek azert őt a varosbol, es megkövezek, es meghala.

21:14 Azutan megizenek Jezabelnek, mondvan: Megköveztetett Nabot, es meghalt.

21:15 Mikor pedig meghallotta Jezabel, hogy megköveztetett Nabot es meghalt, monda Jezabel Akhabnak: Kelj fel es foglald el a Jezreelbeli Nabot szőlőjet, a melyet nem akart neked penzert oda adni; mert nem el Nabot, hanem meghalt.

21:16 És mikor meghallotta Akhab, hogy Nabot meghalt, felkelt Akhab, hogy lemenjen a Jezreelbeli Nabot szőlőjebe, es azt elfoglalja.

21:17 Akkor szola az Úr Thesbites Illesnek, mondvan:

21:18 Kelj fel, es menj Akhabnak, az Izraelbeli kiralynak eleibe, a ki Samariaban lakik, ime ott van a Nabot szőlőjeben, a melybe lement, hogy azt elfoglalja;

21:19 És szolj neki, ezt mondvan: Így szol az Úr: Nemde megölted-e es nemde el is foglaltad-e? És szolj neki, mondvan: Ezt mondja az Úr: Ugyanazon a helyen, a hol felnyaltak az ebek Nabot veret, ebek nyaljak fel a te veredet is!

21:20 És monda Akhab Illesnek: [Megint] ram talaltal ellensegem? És ő monda: Rad talaltam; mert te magadat mindenestől arra adtad, hogy gonoszsagot cselekedjel az Úr szemei előtt.

21:21 Íme, [azt mondja az Úr:] Veszedelmet hozok read, es elvesztem a te maradekaidat, es kigyomlalom Akhabnak meg az ebet is, es a berekesztettet es az elhagyatottat Izraelben;

21:22 És olyanna teszem a te hazadat, mint Jeroboamnak, a Nebat fianak hazat, es mint Baasanak, az Ahija fianak hazat azert, a miert haragra ingerlettel engem, es a miert bűnbe ejtetted az Izraelt.

21:23 És Jezabel felől is szola az Úr, mondvan: Az ebek eszik meg Jezabelt Jezreel kőfala előtt;

21:24 Azt, a ki Akhab hazabol a varosban hal meg, az ebek eszik meg; azt pedig, a ki a mezőben hal meg, az egi madarak eszik meg.

21:25 [Mert] bizonyara nem volt Akhabnak massa, a ki magat arra adta volna, hogy csak gonoszsagot cselekedjek az Úr szemei előtt, a melyre az ő felesege, Jezabel ösztökele őt.

21:26 Mert igen utalatos dolgot cselekedek, követven a balvanyokat mind a szerint, a mint cselekedenek az Emoreusok, a kiket az Úr kiűzött volt az Izrael fiai előtt.

21:27 Lőn pedig, mikor meghallotta Akhab e beszedeket, megszaggata az ő ruhait, es zsakba öltözek es bőjtöle, es a zsakban hala, es nagy alazatossaggal jar vala.

21:28 És szola az Úr Thesbites Illesnek, mondvan:

21:29 Nem lattad-e, hogy Akhab hogyan megalazta magat előttem? Mivelhogy pedig megalazta magat előttem, nem hozom rea a veszedelmet az ő eleteben, [hanem] [csak] az ő fia idejeben hozom el a veszedelmet az ő hazara.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase