Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

19:1 És Akhab elbeszele Jezabelnek mindazokat, a melyeket Illes cselekedett es a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a profetakat fegyverrel.

19:2 És követet külde Jezabel Illeshez, mondvan: Ezt cselekedjek velem az istenek es ugy segeljenek, ha holnap ilyenkor ugy nem cselekszem a te eleteddel, mint a hogy [te cselekedtel] azoknak eletekkel mind egyig.

19:3 A mit mikor megertett, felkelven elmene, [vigyazvan] az ő eletere. És mene Beersebaba, a mely Judaban volt; es ott hagya az ő szolgajat.

19:4 Ő pedig elmene a pusztaba egynapi jaro földre, es elmenven leüle egy fenyőfa ala, es könyörgött, hogy [hadd] haljon meg, es monda: Eleg! Most oh Uram, vedd el az en lelkemet; mert nem vagyok jobb az en atyaimnal!

19:5 És lefeküvek es elaluvek a fenyőfa alatt. És ime angyal illete őt, es monda neki: Kelj fel, egyel.

19:6 És mikor körülnezett, ime fejenel vala egy szen között [sült] pogacsa es egy pohar viz. És evek es ivek, es ismet lefeküvek.

19:7 És az Úr angyala eljött masodszor is es megillete őt, es monda: Kelj fel, egyel; mert erőd felett valo utad van.

19:8 És ő felkelt, es evett es ivott; es mene annak az etelnek erejevel negyven nap es negyven ejjel egesz az Isten hegyeig, Horebig.

19:9 És bemene ott egy barlangba, es ott hala. És ime lőn az Úrnak beszede ő hozza, es monda neki: Mit csinalsz itt Illes?

19:10 Ő pedig monda: Nagy busulasom van az Úrert, a Seregek Isteneert; mert elhagytak a te szövetsegedet az Izrael fiai, a te oltaraidat lerontottak, es a te profetaidat fegyverrel megöltek, es csak en egyedül maradtam, es engem is halalra keresnek.

19:11 És monda: Jőjj ki es allj meg [ezen] a hegyen, az Úr előtt. És ime ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szel, a mely a hegyeket megszaggatta es meghasogatta a kősziklakat az Úr előtt; [de] az Úr nem [vala] abban a szelben. És a szel utan földindulas lett; de az Úr nem [volt] a földindulasban sem.

19:12 És a földindulas utan tűz jöve, de nem [volt] az Úr a tűzben sem. És a tűz utan [egy] halk es szelid hang [hallatszek.]

19:13 És mikor Illes ezt hallotta, befede az ő arczat palastjaval, es kimenven, megalla a barlang ajtajaban, es ime szozat [lőn] ő hozza, a mely ezt monda: Mit csinalsz itt Illes?

19:14 És ő felele: Nagy busulasom van az Úrert, a Seregeknek Isteneert, mert az Izrael fiai elhagytak a te szövetsegedet, lerontottak a te oltaraidat, es a te profetaidat megöltek fegyverrel, es en egyedül maradtam, es engem is halalra keresnek.

19:15 És monda az Úr neki: Menj el, terj vissza a te utadon a pusztan at Damaskusba, es mikor oda jutandasz, kenjed kiralylya Hazaelt Siriaban;

19:16 És Jehut, a Nimsi fiat kenjed kiralylya Izraelben, es Elizeust, az Abelmeholabeli Safat fiat pedig kenjed profetava a te helyedbe.

19:17 És leszen, hogy a ki megmenekedik Hazael fegyveretől, azt Jehu öli meg, es a ki megmenekedik a Jehu fegyveretől, azt Elizeus öli meg.

19:18 De meghagyok Izraelben hetezer embert: minden terdet, mely meg nem hajolt a Baalnak, es minden ajkat, mely meg nem csokolta azt.

19:19 És ő elmenven onnet, megtalala Elizeust, a Safat fiat, a mint szantott tizenket jarom ökörrel, es ő maga a tizenkettedikkel volt; es Illes hozza mene, es az ő palastjat rea vete.

19:20 És ő elhagyvan az ökröket, Illes utan futott, es monda: Kerlek hadd csokoljam meg az en atyamat es az en anyamat, es azutan követlek. És monda: Menj, terj vissza; mert mit cselekedtem teneked?

19:21 És elmenven ő tőle, vőn azutan egy par ökröt, es levaga azt, es az ekehez valo szerszamokbol [tüzet rakvan,] megfőze azok husat, es a nepnek ada, es evenek; es felkelven, elmene Illes utan, es szolgala neki.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase