Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

18:1 És lőn sok idő multan, a harmadik esztendőben, az Úrnak beszede Illeshez, mondvan: Menj el, mutasd meg magadat Akhabnak, es esőt adok a föld szinere.

18:2 És elmene Illes, hogy megmutassa magat Akhabnak. Nagy ehseg volt pedig Samariaban.

18:3 És Akhab hivata Abdiast, a ki az ő hazanak gondviselője volt. (Abdias pedig felette igen feli vala az Urat;

18:4 Mert mikor Jezabel megölette az Úr profetait, Abdias szaz profetat vett [oltalmaba,] es rejtette el ötvenenkent [egy-egy] barlangba, es ott taplalta őket kenyerrel es vizzel).

18:5 És monda Akhab Abdiasnak: Menj el az orszagba szeren-szerte a vizek forrasaihoz es a patakokhoz, hogyha valami füvet talalhatnank, hogy a lovakat es öszvereket megtarthatnank eletben, es ne hagynank a barmokat mindenestől elpusztulni.

18:6 Elosztak azert magok közt a földet, a melyen kiki elmenjen. Akhab egyedül ment az egyik uton, es Abdias [is] egyedül ment a masik uton.

18:7 És mikor Abdias az uton ment, ime Illes előtalala őt, es mikor felismerte őt, arczra borula es monda: Nem te vagy-e az, uram, Illes?

18:8 Felele neki: Én vagyok; menj el, mondd meg a te uradnak: Íme itt van Illes.

18:9 Ő pedig monda: Mit vetettem ellened, hogy a te szolgadat Akhab kezebe akarod adni, hogy megöljön engem?

18:10 Él az Úr a te Istened: nincs sem nemzetseg, sem orszag, a hova el nem küldött volna az en uram, hogy megkeressen teged. És ha azt mondottak: Nincs itt! az orszagot es a nepet megesküdtette, hogy teged csakugyan nem talaltak meg.

18:11 És most te azt mondod: Menj el, mondd meg a te uradnak: Íme itt van Illes.

18:12 Ha most elmegyek tőled, teged pedig olyan helyre ragad el az Úrnak Lelke, a melyet en nem tudok, es en elmegyek, hogy megmondjam Akhabnak, es ha ő teged nem talal meg, engem öl meg; pedig a te szolgad feli az Urat gyermeksegetől fogva.

18:13 Nem mondottak-e meg az en uramnak, mit cselekedtem, mikor Jezabel megölette az Úr profetait? hogy hogyan rejtettem el az Úr profetai közül szaz ferfiut ötvenenkent egy-egy barlangba es taplaltam őket kenyerrel es vizzel.

18:14 És te megis azt mondod: Menj el es mondd meg a te uradnak: Íme itt van Illes; hogy megöljön engemet.

18:15 És felele Illes: Él a Seregeknek Ura, a ki előtt allok: e mai napon megmutatom magamat neki.

18:16 Elmene azert Abdias Akhab eleibe, es megjelente ezt neki, es eleibe mene Akhab Illesnek.

18:17 És mikor meglatta Akhab Illest, monda Akhab neki: Te vagy-e az Izrael meghaboritoja?

18:18 Ő pedig monda: Nem en haboritottam meg az Izraelt, hanem te es a te atyad haza, azzal, hogy elhagytatok az Úrnak parancsolatait, es a Baal utan jartatok.

18:19 Most azert küldj el, gyűjtsd hozzam az egesz Izraelt a Karmel hegyre, es a Baal negyszazötven profetajat, es az Aseranak negyszaz profetajat, a kik a Jezabel asztalarol elnek.

18:20 És elkülde Akhab mind az egesz Izrael fiaihoz, es egybegyűjte a profetakat a Karmel hegyre.

18:21 És odamenven Illes az egesz sokasaghoz, monda: Meddig santikaltok ketfele? Ha az Úr az Isten, kövessetek őt; ha pedig Baal, kövessetek azt. És nem felelt neki a nep csak egy szot sem.

18:22 Akkor monda Illes a nepnek: Én maradtam meg csak egyedül az Úr profetai közül; mig a Baal profetai negyszazötvenen vannak;

18:23 Adjatok azert nekünk ket tulkot, es [ők] valaszszak magoknak az egyik tulkot, a melyet vagdaljanak darabokra, es rakjak a fakra; de tüzet ne tegyenek alaja; en pedig a masikat keszitem el, a melyet a fakra rakok, de tüzet en sem teszek alaja.

18:24 Akkor hivjatok segitsegül a ti istenteknek nevet, es en is segitsegül hivom az Úrnak nevet; es a mely isten tűz altal felel, az az Isten. És felelven az egesz sokasag, monda: Jo lesz!

18:25 És monda Illes a Baal profetainak: Valaszszatok el magatoknak az egyik tulkot, es keszitsetek el ti először; mert ti többen [vagytok,] es hivjatok segitsegül a ti istenteknek nevet, de tüzet ne tegyetek alaja.

18:26 És vevek a tulkot, a melyet nekik adott, es azt elkeszitek, es segitsegül hivak a Baalnak nevet reggeltől fogva delig, mondvan: Baal! hallgass meg minket! De nem jött szo, sem felelet. És ott santikaltak az oltar körül, a melyet keszitettek.

18:27 Mikor pedig mar del lett, elkezdte őket gunyolni Illes, azt mondvan: Kialtsatok hangosabban, hiszen isten! Talan elmelkedik, vagy felrement, vagy uton van, vagy talan aluszik, es felserken.

18:28 És [elkezdtek] hangosan kiabalni es az ő szokasuk szerint kesekkel es borotvakkal meteltek magokat, mig csak ki nem csordult a verök.

18:29 Mikor pedig a del elmult, profetalni [kezdtek] egesz az esteli aldozatig; de akkor sem lett se szo, se felelet, se meghallgattatas.

18:30 Akkor monda Illes az egesz sokasagnak: Jőjjetek en hozzam. És hozza mene az egesz sokasag, es megepite az Úr oltarat, a mely leromboltatott volt.

18:31 És vőn Illes tizenket követ, a Jakob fiai nemzetsegeinek szama szerint, a kiknek az Isten azt mondotta volt: Izrael legyen a te neved;

18:32 És oltart epite a kövekből az Úr neveben, es egy arkot huzott az oltar körül, a melybe ket veka vetni valo mag ferne.

18:33 És oda keszite a fat, es felvagdala a tulkot, es felraka azt a fara;

18:34 És monda: Töltsetek meg negy vedret vizzel, es öntsetek az egőaldozatra es a fara. Monda ismet: Tegyetek ezt meg egyszer! És masodszor is azt tevek. Monda meg is: Harmadszor is tegyetek meg! És harmadszor is azt mivelek;

18:35 Úgy, hogy a viz lecsurgott az oltarrol, es meg az arok is tele lett vizzel.

18:36 És a mikor eljött az esteli aldozas ideje, oda lepett Illes profeta, es monda: Óh Uram, Ábrahamnak, Izsaknak es Izraelnek Istene, hadd ismerjek meg e mai napon, hogy te vagy az Isten az Izraelben, es hogy en a te szolgad vagyok, es hogy mindezeket a te parancsolatodbol cselekedtem.

18:37 Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nep, hogy te, az Úr vagy az Isten, es te forditod vissza az ő szivöket!

18:38 Akkor alaszalla az Úr tüze, es megemeszte az egőaldozatot, a fat, a köveket es a port, es felnyalta a vizet, a mely az arokban volt.

18:39 Mikor ezt latta az egesz sokasag, arczra borult, es monda: Az Úr az Isten! az Úr az Isten!

18:40 És monda Illes nekik: Fogjatok meg a Baal profetait; senki el ne szaladjon közülök! És megfogak őket, es alavive őket Illes a Kison patakja melle, es megöle ott őket.

18:41 Akkor monda Illes Akhabnak: Eredj fel, egyel es igyal, mert nagy esőnek zugasa [hallszik.]

18:42 És felment Akhab, hogy egyek es igyek. Illes pedig felment a Karmel hegy tetejere, es leborula a földre, es az ő orczajat az ő ket terde köze teve;

18:43 És monda az ő szolgajanak: Menj fel, es nezz a tenger fele. És felment, es [arrafele] nezett, es monda: Nincsen semmi. És monda [Illes:] Menj vissza hetszer.

18:44 És lőn heteduttal, monda [a szolga:] Íme egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jő fel a tengerből. Akkor monda: Menj fel, mondd meg Akhabnak: Fogj be es menj le, hogy meg ne kesleljen az eső.

18:45 És lőn azonközben, hogy besötetedett az eg a fellegektől es a szeltől, es nagy eső lett. Akhab pedig szekerre ült es elment Jezreelbe.

18:46 És lőn az Úr keze Illesen, es felövezven az ő derekat, [meg] Akhab előtt futott el Jezreel fele.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase