Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

17:1 És szola Thesbites Illes, a Gilead lakoi közül, Akhabnak: Él az Úr, az Izrael Istene, a ki előtt allok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem leszen; hanem csak az en beszedem szerint.

17:2 És lőn az Úrnak beszede ő hozza, mondvan:

17:3 Menj el innet, es menj napkelet fele, es rejtezzel el a Kerith patakja mellett, mely a Jordan fele [folyik.]

17:4 És a patakbol lesz neked italod; a holloknak pedig megparancsoltam, hogy taplaljanak teged ott.

17:5 Elmene azert, es az Úrnak beszede szerint cselekedek; es elmene es leüle a Kerith patakja mellett, a mely a Jordan fele [folyik.]

17:6 És a hollok hoztak neki kenyeret es hust reggel es este, es a patakbol ivott.

17:7 És lőn nehany nap mulva, hogy kiszaradt a patak; mert nem volt eső a földre.

17:8 És lőn az Úrnak beszede ő hozza, mondvan:

17:9 Kelj fel, es menj el Sareptaba, a mely Sidonhoz tartozik, es legy ott; ime megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjek rolad.

17:10 És felkelven, elmene Sareptaba, es mikor a varos kapujahoz erkezett, ime egy özvegyasszony volt ott, a ki fat szedegetett, es megszolitvan azt, monda neki: Hozz, kerlek, egy keves vizet nekem valami edenyben, hogy igyam.

17:11 De mikor az elment, hogy [vizet] hozzon, utana kialtott, es monda neki: Hozz, kerlek, egy falat kenyeret is kezedben.

17:12 Az pedig monda: Él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi [sült] kenyerem, csak egy marok lisztecskem van a vekaban, es egy keves olajom a korsoban, es most egy kis fat szedegetek, es haza megyek, es megkeszitem azt magamnak es az en fiamnak, hogy megegyük es azutan meghaljunk.

17:13 Monda pedig neki Illes: Ne felj, menj el, cselekedjel a te beszeded szerint; de mindazaltal nekem süss abbol először egy kis pogacsat, es hozd ide; magadnak es a te fiadnak pedig azutan süss;

17:14 Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy sem a vekabeli liszt el nem fogy, sem a korsobeli olaj meg nem kevesül addig, mig az Úr esőt ad a földnek szinere.

17:15 És ő elmene, es az Illes beszede szerint cselekedek, es evek mind ő, mind amaz, mind annak haznepe, naponkent.

17:16 A vekabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsobeli olaj nem kevesült meg, az Úrnak beszede szerint, a melyet szolott Illes altal.

17:17 És lőn ezek utan, hogy megbetegedek a haz gazdasszonyanak fia, es az ő betegsege felette nagy vala, annyira, hogy mar a lelekzete is elallott.

17:18 Monda azert Illesnek: Mit vetettem ellened, Istennek embere? Azert jöttel hozzam, hogy eszembe juttassad alnoksagomat, es megöljed az en fiamat?

17:19 És monda neki: Add ide a te fiadat. És ő elveve azt az ő kebeleről, es felvive a felhazba, a melyben ő lakik vala, es az ő agyara fektete.

17:20 Akkor kialta az Úrhoz, es monda: Én Uram, Istenem, nyomorusagot hozol erre az özvegyre is, a kinel en lakom, hogy az ő fiat megölöd?

17:21 És raborult haromszor a gyermekre, es felkialtott az Úrhoz, mondvan: Én Uram, Istenem, teritsd vissza e gyermek lelket ő bele!

17:22 És meghallgatta az Úr Illes szavat, es megtert a gyermekbe a lelek, es megelede.

17:23 És felveven Illes a gyermeket, alavive őt a felhazbol a hazba, es ada őt az ő anyjanak, es monda Illes: Lassad, el a te fiad!

17:24 És monda az asszony Illesnek: Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, es hogy az Úrnak beszede a te ajkadon: igazsag.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase