Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 16

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

16:1 Lőn azonban az Úrnak beszede Jehuhoz, a Hanani fiahoz, Baasa ellen, mondvan:

16:2 Mivelhogy teged felemeltelek a porbol, es fejedelemme tettelek teged az en nepemen, az Izraelen, te pedig a Jeroboam utjan jarsz, es bűnbe ejted az en nepemet, az Izraelt, hogy engem haragra inditsanak az ő vetkeikkel:

16:3 Íme en elvetem Baasa maradekait, es az ő haza maradekait, es olyanna teszem a te hazadat, mint Jeroboamnak, a Nebat fianak hazat.

16:4 A ki Baasa maradekai közül a varosban hal meg, azt az ebek eszik meg; a ki pedig a mezőn haland meg, azt az egi madarak eszik meg.

16:5 Baasa több dolgai pedig, es a mit cselekedett, es az ő uralkodasa vajjon nincsenek-e megirva az Izrael kiralyainak kronika- könyveben?

16:6 És elaluvek Baasa az ő atyaival, es eltemettetek Thirsaban, es az ő fia, Ela uralkodek ő utana.

16:7 És nemcsak azert lőn az Úrnak beszede Jehu profeta, a Hanani fia altal Baasa es az ő haza ellen es minden ő gonoszsaga ellen, a melyet cselekedett volt az Úr szemei előtt, őt haragra inditvan az ő kezeinek cselekedetei altal, hogy olyan lesz mint a Jeroboam haza, hanem azert is, mert azt megölte.

16:8 És Asanak, a Juda kiralyanak huszonhatodik esztendejeben lett kiralylya Ela, a Baasa fia, az Izraelen Thirsaban, ket esztendeig.

16:9 Azonban az ő szolgaja Zimri, a szekerek fel reszenek feje, partot ütött ellene. És Ela Thirsaban volt, es az ital miatt igen megreszegedett az Arsa hazaban, a ki az ő hazanak Thirsaban gondviselője volt;

16:10 És eljöven Zimri, megvere es megöle őt, Asanak, a Judabeli kiralynak huszonhetedik esztendejeben, es ő uralkodek helyette.

16:11 Mikor pedig kiralylya lett es tronjat elfoglalta, kiirta Baasa egesz hazat minden rokonsagaval es barataival együtt es nem hagyott belőle meg csak egy ebet sem.

16:12 Így veszte ki Zimri a Baasa egesz hazat, az Úrnak beszede szerint, a melyet Baasa ellen szolott Jehu profeta altal:

16:13 Baasa minden vetkeiert, es Elanak, az ő fianak vetkeiert, a kik vetkeztek es vetekbe ejtettek az Izraelt, haragra inditvan az Urat, Izraelnek Istenet az ő balvanyozasukkal.

16:14 Elanak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, vajjon nincsenek-e megirva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben?

16:15 Asanak, a Judabeli kiralynak huszonhetedik esztendejeben, uralkodek Zimri het napig Thirsaban; a nep pedig Gibbethon előtt taborozott, a mely a Filiszteusoke.

16:16 Mikor pedig hallotta a nep a taborban beszelni, hogy partot ütött Zimri es a kiralyt meg is ölte: az egesz Izrael azon a napon Omrit, az Izrael seregeinek fővezeret valaszta kiralylya a taborban.

16:17 És felvonult Omri es az egesz Izrael ő vele Gibbethonbol, es megszallak Thirsat.

16:18 De Zimri, a mikor latta, hogy a varost bevettek, bemenven a kiralyi haz palotajaba, tűzzel magara gyujta a kiralyi hazat, es meghala.

16:19 Az ő bűneiert, a melyekkel vetkezek, gonoszul cselekedven az Úr szemei előtt; jarvan a Jeroboam utjaban es az ő bűneben, a melyet cselekedett volt, vetekbe ejtven az Izraelt.

16:20 Zimrinek egyeb dolgai pedig es az ő partütese, a melyet cselekedett, vajjon nincsenek-e megirva az Izraelbeli kiralyok kronika-könyveben?

16:21 Akkor ketfele hasonlek az Izrael nepe: a nep egyik resze Tibnit, a Ginat fiat követte es azt tette kiralylya, a masik resze pedig Omrihoz ragaszkodott.

16:22 De a nepnek az a resze, a mely Omrihoz ragaszkodott, erősebb volt, mint az a nep, a mely Tibnit, a Ginat fiat követte, es meghalvan Tibni, uralkodek Omri.

16:23 Asanak, a Judabeli kiralynak harminczegyedik esztendejeben uralkodek Omri Izraelben tizenket esztendeig; Thirsaban uralkodek hat esztendeig.

16:24 És megveve aron a Samaria hegyet Semertől ket talentom ezüstön; es epite a hegyre, es neveze a varost, a melyet epite, Semernek, a hegy uranak neveről, Samarianak.

16:25 És gonoszul cselekedek Omri az Úr szemei előtt, es gonoszsagaval meghalada mind az ő előtte valokat.

16:26 És jara Jeroboamnak, a Nebat fianak minden utjan es az ő bűneben, a melylyel vetekbe ejte az Izraelt, haragra inditvan az Urat, Izrael Istenet az ő balvanyozasai altal.

16:27 Omrinak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei es az ő erőssege, a melylyel cselekedett, vajjon nincsenek-e megirva az Izraelbeli kiralyok kronika-könyveben?

16:28 És elaluvek Omri az ő atyaival, es eltemettetek Samariaban, es uralkodek ő utana az ő fia, Akhab.

16:29 Akhab pedig, az Omri fia uralkodni kezde Izraelen, Asanak, a Judabeli kiralynak harmincznyolczadik esztendejeben; es uralkodek Akhab, az Omri fia, Izraelen Samariaban huszonket esztendeig.

16:30 És gonoszabbul cselekedek Akhab, az Omri fia az Úr szemei előtt mindazoknal, a kik ő előtte voltak.

16:31 Mert nem elegedek meg azzal, hogy Jeroboamnak, a Nebat fianak bűneiben jarjon, hanem elmene es felesegül veve maganak Jezabelt, Ethbaalnak, a Sidonbeli kiralynak leanyat, es elmenven, a Baalnak szolgala, es meghajta magat annak.

16:32 És oltart emele a Baalnak a Baal hazaban, a melyet Samariaban epitett.

16:33 És csinalt Akhab Aserat is, es jobban haragra indita Akhab az Urat, Izrael Istenet, mint az Izrael valamennyi kiralya, a kik ő előtte voltak.

16:34 Ennek idejeben epite meg a Bethelbeli Hiel Jerikhot. Az ő elsőszülött fianak, Abiramnak [elete] aran vete meg annak fundamentomat, es az ő kisebbik fianak, Segubnak [elete] aran allita fel annak kapuit, az Úr beszede szerint, a melyet szolott volt Jozsue, a Nun fia altal.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase