Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

14:1 Ebben az időben megbetegedek Abija, a Jeroboam fia.

14:2 És monda Jeroboam az ő felesegenek: Kelj fel most, es valtoztasd meg öltözetedet, hogy meg ne ismerjek, hogy te vagy Jeroboam felesege, es menj el Siloba: Íme ott van Ahija profeta, a ki nekem megmondotta volt, hogy kiralylya leszek e nepen.

14:3 És vegy magadhoz tiz kenyeret es pogacsat, es egy edenyben mezet, es menj el hozza; ő majd megmondja neked, mi törtenik a gyermekkel.

14:4 És e kepen cselekedek a Jeroboam felesege; es felkeszülven, elmene Siloba, es bemene az Ahija hazaba. Ahija azonban mar nem latott; mert meghomalyosodtak az ő szemei a venseg miatt.

14:5 És az Úr monda Ahijanak: Íme a Jeroboam felesege jött [hozzad,] hogy valamit kerdjen tőled az ő fia felől, mert beteg; te azert igy s igy szolj neki. És mikor bement, masnak tettete magat.

14:6 De mikor meghallotta Ahija az ő labainak zörejet, a mint az ajtohoz közelgete, monda: Jőjj be Jeroboam felesege; miert tetteted magadat masnak? Én te hozzad kemeny [követseggel] küldettem.

14:7 Menj el, mondd meg Jeroboamnak: Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene: Mivelhogy en teged e nep közül felmagasztaltalak, es teged fejedelemme tettelek az en nepemen, az Izraelen;

14:8 És elszakasztottam az orszagot a David hazatol, es azt neked adtam; te azonban nem voltal olyan, mint az en szolgam, David, a ki megőrizte az en parancsolatimat, es a ki engem követett teljes sziveből, csak azt cselekedven, a mi kedves az en szemeim előtt;

14:9 Hanem gonoszabbul cselekedtel mindazoknal, a kik te előtted voltak; mert elmentel es idegen isteneket csinaltal magadnak, es öntött balvanyokat, hogy engem haragra ingerelj, es engem hatad möge vetettel:

14:10 Azert ime en veszedelmet hozok a Jeroboam hazara, es kiirtom Jeroboamnak meg az ebet is, es mind a berekesztettet, mind az elhagyottat Izraelben, es kihanyom a Jeroboam haza maradekait, mikepen a ganejt kihanyjak, mignem vege lesz.

14:11 A ki meghal a Jeroboam [maradekai] közül a varosban, azt az ebek eszik meg; a ki pedig a mezőn hal meg, az egi madarak eszik meg; mert az Úr szolott.

14:12 Te pedig kelj fel, es menj haza, mert a mint belepsz a varosba, meghal a gyermek;

14:13 És az egesz Izrael siratja őt, es eltemeti őt, mert a Jeroboam magvabol csak egyedül ő temettetik el sirba, mivel a Jeroboam haznepe közül az Úr irant, Izrael Istene irant csak ő benne talaltatott valami jo.

14:14 És tamaszt az Úr maganak kiralyt Izraelben, a ki kigyomlalja a Jeroboam hazat egy napon. De mit [mondok?] Mar [is tamasztott!

14:15 És megveri az Úr az Izraelt, mint a hogy a nad a vizben ide s tova hanyattatik, es elszakasztja az Izraelt erről a jo földről, a melyet adott az ő atyaiknak, es szetszorja őket a folyovizen tul, mivelhogy Aserakat csinaltak magoknak, hogy az Urat ingereljek.

14:16 És kezbe adja az Izraelt a Jeroboam bűneiert, a ki [maga is] vetkezett es az Izraelt is bűnbe ejtette.

14:17 És felkeszült a Jeroboam felesege, elment es juta Thirsaba. És mikor a haz küszöben belepett, meghalt a gyermek.

14:18 És eltemetek őt, es sirata őt az egesz Izrael, az Úrnak beszede szerint, a melyet szolott az ő szolgaja, Ahija profeta altal.

14:19 Jeroboamnak pedig egyeb cselekedetei, mimodon hadakozott es uralkodott, ime meg vannak irva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben.

14:20 És az idő, a melyben uralkodott Jeroboam, huszonket esztendő, es elaluvek az ő atyaival, es uralkodek Nadab, az ő fia, ő helyette.

14:21 Roboam pedig, a Salamon fia Judaban uralkodek: Negyvenegy esztendős volt Roboam, mikor uralkodni kezdett, es tizenhet esztendeig uralkodott Jeruzsalemben, abban a varosban, a melyet az Úr valasztott volt [maganak] az Izraelnek minden nemzetsegei közül, hogy ott helyheztesse az ő nevet; es az ő anyjanak Naama volt a neve, a ki az Ammon nemzetsegeből valo volt.

14:22 Juda is gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt, es sokkal nagyobb haragra inditak őt az ő vetkeikkel, a melyekkel vetkeztek, mint atyaik azokkal, a melyeket ők cselekedtek volt.

14:23 Mert ők is epitenek magoknak magaslatokat, es faragott kepeket es Aserakat minden magas halmon, es minden zöldellő fa alatt.

14:24 És valanak ferfi paraznak is az orszagban, es cselekedenek a poganyok minden utalatos vetkei szerint, a kiket az Úr kiűzött volt az Izrael fiai előtt.

14:25 És lőn Roboam kiraly ötödik esztendejeben, feljött Sisak, az Égyiptombeli kiraly Jeruzsalem ellen.

14:26 És elvive az Úr hazanak kincseit, es a kiraly hazanak kincseit, es mindent, a mi csak elvihető volt; elvitte mind az arany paizsokat is, a melyeket Salamon csinaltatott,

14:27 A melyek helyett Roboam kiraly azutan rezpaizsokat csinaltatott, es ada azokat a testőrök fejedelmeinek kezebe, a kik a kiraly hazanak kapunalloi valanak.

14:28 És valahanyszor a kiraly bement az Úr hazaba, bevittek azokat a testőrök, es ismet visszahoztak a testőrök hazaba.

14:29 Roboamnak pedig több dolgai es minden cselekedetei, nemde nem meg vannak-e irva a Juda kiralyainak kronika-könyveben?

14:30 És folyton hadakozas volt Roboam es Jeroboam között.

14:31 És elaluvek Roboam az ő atyaival, es eltemettetek az ő atyaival a David varosaban; es az ő anyjanak Naama volt a neve, az Ammonitak nemzetsegeből valo; es Abija, az ő fia, lett a kiraly ő helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase