Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

9:1 És lőn, mikor elvegezte Salamon az Úr hazanak es a kiraly hazanak epiteset, es mindent a mit kivant es a mit akart epiteni Salamon:

9:2 Megjelenek az Úr Salamonnak masodszor is, a mikent megjelent volt neki Gibeonban.

9:3 És monda neki az Úr: Meghallgattam a te imadsagodat es könyörgesedet, a melylyel könyörgöttel előttem: Megszenteltem e hazat, a melyet epitettel, abba helyheztetven az en nevemet mindörökke, es ott lesznek az en szemeim, es az en szivem mindenkor.

9:4 És ha te előttem jarandasz, a mint jart David, a te atyad, egyenes es tökeletes szivvel, ugy cselekedven mindenekben, a mint neked megparancsoltam, az en rendelesimet es vegzesimet megtartandod;

9:5 Megerősitem a te birodalmadnak tronjat az Izraelen mindörökke, a mint megigertem volt Davidnak a te atyadnak, mondvan: Nem fogy el a te [nemzetsegedből] [valo ]ferfiu az Izrael kiralyi szekeből.

9:6 De hogyha elszakadtok ti es a ti fiaitok en tőlem, es meg nem őrizenditek az en parancsolatimat es vegzeseimet, melyeket előtökbe adtam; hanem elmentek, es idegen isteneknek szolgaltok, es meghajoltok azok előtt:

9:7 Kigyomlalom az Izraelt e föld szineről, a melyet nekik adtam; e hazat, melyet az en nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, es az Izrael peldabeszedül es meseül leszen minden nep előtt.

9:8 És bar e haz felseges, megis a kik elmennek mellette, elcsodalkoznak, felkialtanak, es azt mondjak: Miert cselekedett igy az Úr ezzel a földdel es ezzel a hazzal?

9:9 És azt felelik: Azert, mert elhagytak az Urat, az ő Istenöket, a ki az ő atyaikat kihozta volt Égyiptom földeből, es idegen istenekhez ragaszkodtak, es azokat imadtak, es azoknak szolgaltak: ezert bocsata ő reajok az Úr mind ezt a nyomorusagot.

9:10 És lőn a husz esztendő vegen, a mialatt Salamon a ket hazat, az Úr hazat es a kiraly hazat megepite,

9:11 A melyekhez Hiram, Tirus kiralya adott volt ajandekban Salamonnak czedrusfakat, fenyőfakat, aranyat egesz kivansaga szerint: ada Salamon kiraly Hiramnak husz varost Galileanak földen.

9:12 És kimene Hiram Tirusbol, hogy megnezze azokat a varosokat, a melyeket Salamon neki ada, de nem tetszettek azok neki.

9:13 És monda: Mifele varosok ezek, atyamfia, a melyeket nekem adtal? És Kabul földnek neveze azokat mind e mai napig.

9:14 Küldött vala pedig Hiram a kiralynak szazhusz talentom aranyat.

9:15 És ez az összege annak az adonak is, a melyet kivetett volt Salamon kiraly, hogy megepithesse az Úr hazat, es a maga hazat, es Millot, es Jeruzsalem kőfalait, es Khaczort, Megiddot es Gezert.

9:16 Mert a Farao, Égyiptom kiralya, feljött volt, es meghodita Gezert, es felegette tűzzel, es a Kananeusokat, a kik a varosban laktak, megölte, es ada azt ajandekban az ő leanyanak, a Salamon felesegenek.

9:17 És megepite Salamon Gezert es az also Bethoront;

9:18 Bahalatot es Thadmort a pusztaban, azon a földön;

9:19 És a tarhazak minden varosait, a melyek a Salamonei valanak, a szekerek varosait, es a lovagok varosait, es mindeneket, a melyeknek epitesehez Salamonnak kedve volt Jeruzsalemben es a Libanonon, es az ő birodalmanak egesz földen.

9:20 És mindazt a nepet, a mely megmaradott volt az Emoreusoktol, Hitteusoktol, Perizeusoktol, Hivveusoktol, Jebuzeusoktol, a kik nem valanak az Izrael fiai közül.

9:21 Azoknak fiait, a kik ő utanok azon a földön maradtak volt, a kiket az Izraelitak ki nem irthattak, Salamon jobbagyokka tette mind e mai napig.

9:22 De az Izrael fiai közül senkit nem vetett Salamon szolgalat ala, hanem ezek hadakozo ferfiak voltak es ő szolgai es főemberei es hadnagyai es az ő szekereinek es lovagjainak fejei.

9:23 És a hivatalnokoknak, a kik Salamon munkainak elen allottak, szama ötszazötven volt, a kik igazgattak a nepet, a mely dolgozott a munkan.

9:24 És a Farao leanya felmene a David varosabol a maga hazaba, a melyet [Salamon] epitett neki. Akkor epite meg Millot is.

9:25 És aldozek Salamon minden esztendőben haromszor, egő es halaaldozatot azon az oltaron, a melyet epitett vala az Úrnak, es aldozik vala joillattal azon, a mely az Úr előtt vala. És elvegeze a hazat.

9:26 És hajokat is csinaltata Salamon kiraly Esiongaberben, a mely Elot mellett van a Veres tenger partjan, az Edom földen.

9:27 És elkülde Hiram az ő szolgait a hajokon, a kik jo hajosok es a tengeren jartasak [valanak], a Salamon szolgaival.

9:28 És egesz Ofirig menenek, es hozanak onnet negyszazhusz talentom aranyat, es vivek azt Salamon kiralyhoz.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase