Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

5:1 És Hiram, Tirus kiralya elkülde az ő szolgait Salamonhoz, mikor meghallotta, hogy őt kentek kiralylya az ő atyja helyett; mert Hiram szerette Davidot teljes eleteben.

5:2 És külde Salamon Hiramhoz, ezt izenven neki:

5:3 Te tudod, hogy David, az en atyam nem epithete hazat az Úrnak, az ő Istenenek nevenek a haboruk miatt, a melyekkel őt körülvettek vala, mignem az Úr az ő labainak talpa ala vetette azokat;

5:4 De most az Úr, az en Istenem nekem nyugodalmat adott mindenfelől, [ugy hogy] semmi ellensegem es senkitől semmi bantasom nincs.

5:5 Íme azt gondoltam magamban, hogy hazat epitek az Úrnak, az en Istenemnek nevenek, a mikepen szolott az Úr Davidnak, az en atyamnak, ezt mondvan: A te fiad, a kit helyetted ültetek a te kiralyi szekedbe, ő epiti meg azt a hazat az en nevemnek.

5:6 Most azert parancsold meg, hogy vagjanak nekem czedrusfakat a Libanonon. Az en szolgaim is együtt lesznek a te szolgaiddal; a te szolgaidnak pedig jutalmat megadom neked mind a szerint, a mit mondandasz; mert tudod, hogy nincsen mi közöttünk olyan ember, a ki a favagashoz ugy ertene, mint a Sidonbeliek.

5:7 Mikor azert meghallotta Hiram a Salamon izenetet, igen megörült, es monda: Áldott legyen e mai napon az Úr, a ki Davidnak bölcs fiat adott e nagy nepen.

5:8 És elkülde Hiram Salamonhoz, ezt izenven: Megertettem a mi felől küldöttel hozzam; en megteszem minden kivansagodat mind a czedrusfakra, mind a fenyőfakra [nezve].

5:9 Az en szolgaim a Libanonrol alaviszik a tengerre [a fakat:] en pedig azokat tutajokra rakatvan, a tengeren addig a helyig vitetem, a melyet te megizentetsz nekem, es azokat ott kihanyatom, es te vitesd el. Te pedig abban teljesitsd kivansagomat, hogy adj eledelt az en haznepemnek.

5:10 Ada azert Hiram Salamonnak czedrusfakat es fenyőfakat, minden kivansaga szerint.

5:11 Salamon pedig ada Hiramnak huszezer veka buzat az ő haznepenek taplalasara, es huszezer korus sajtolt olajat. Ezt adja vala Salamon Hiramnak esztendőről-esztendőre.

5:12 Az Úr azert bölcsesseget ada Salamonnak, a mint megmondotta vala neki; es bekesseg lőn Hiram es Salamon között, es ők szövetseget tőnek egymassal.

5:13 Salamon kiraly pedig robotosokat szedete az egesz Izraelből; es harminczezer ember lőn robotossa.

5:14 A kiket aztan elkülde a Libanonra, minden honapra tiz-tizezer ember egymas utan. Egy honapig a Libanon [hegyen] valanak, ket honapig az ő hazoknal. Adoniram vala pedig a robotosok feje.

5:15 Ezenkivül Salamonnak hetvenezer teherhordoja, es nyolczvanezer kővagoja volt a hegyen.

5:16 A pallerok fejedelmein kivül, a kikre Salamon a munkanak igazgatasat bizta volt, a kik haromezeren es haromszazan [valanak], a kik a munkalkodo nepet szorgalmaztattak.

5:17 És megparancsola a kiraly, hogy nagy es draga köveket vagjanak ki, nevezetesen faragott köveket a haz fundamentomaul;

5:18 Melyeket kifaraganak a Salamon kőmivesei es a Hiram acsai es a Gibleusok; es elkeszitek a fakat es a köveket a haz epitesehez.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase