Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

3:1 Sogorsagot szerze azutan Salamon a Faraoval, az Égyiptombeli kiralylyal; es elveve a Farao leanyat, es hoza Davidnak varosaba, mig elvegeze az ő hazanak es az Úr hazanak epiteset es Jeruzsalemnek kőfalat köröskörül.

3:2 De a nep aldozik vala a magas helyeken; mert nem epittetett vala haz az Úr nevenek mind ez ideig.

3:3 Szerete pedig Salamon az Urat, jarvan Davidnak, az ő atyjanak parancsolatiban, kiveve, hogy a magas helyeken aldozott, es ott tömjenezett.

3:4 És mikor Gibeonba ment a kiraly, hogy ott aldozzek, mert ott volt a nagy magaslat, es Salamon azon az oltaron aldozott egőaldozatul ezer barmot:

3:5 Megjelenek Gibeonban az Úr Salamonnak azon ejjel almaban, es monda az Isten: Kerj, a mit [akarsz,] hogy adjak neked.

3:6 És monda Salamon: Te a te szolgaddal, az en atyammal, Daviddal nagy irgalmassagot cselekedtel, a mikepen [ő is] jart előtted hiven, igazan es hozzad egyenes szivvel, es megtartottad neki ezt a nagy irgalmassagot, hogy neki fiat adtal, a ki az ő kiralyi szekeben ül, a mint e mai napon megtetszik.

3:7 És most, oh en Uram Istenem, te tetted a te szolgadat kiralylya, David, az en atyam helyett. Én pedig kicsiny gyermek vagyok, nem tudok kimenni es bejönni.

3:8 És a te szolgad a te neped között van, a melyet te [magadnak] valasztottal, nagy nep ez, a mely meg nem szamlaltathatik, meg sem irattathatik a sokasag miatt.

3:9 Adj azert a te szolgadnak ertelmes szivet, hogy tudja itelni a te nepedet, es tudjon valasztast tenni a jo es gonosz között; mert kicsoda kormanyozhatja ezt a te nagy nepedet?

3:10 És tetszek e beszed az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kert.

3:11 Monda azert az Isten neki: Mivelhogy ezt kerted tőlem, es nem kertel magadnak hosszu eletet, sem nem kertel gazdagsagot, sem pedig nem kerted a te ellensegidnek lelket; hanem bölcseseget kertel az itelettetelre:

3:12 Íme a te beszeded szerint cselekszem, ime adok neked bölcs es ertelmes szivet, ugy hogy hozzad hasonlo nem volt te előtted, es utanad sem tamad olyan, mint te.

3:13 Sőt meg a mit nem kertel, azt is megadom neked, gazdagsagot es dicsőseget: ugy hogy a kiralyok között nem lesz hozzad hasonlo senki minden te idődben.

3:14 És ha az en utaimon jarandasz, megőrizven az en vegzeseimet es parancsolatimat, a mikepen jart a te atyad, David: meghosszabbitom eleted idejet.

3:15 És mikor felserkent Salamon, ime alom volt. És mene Jeruzsalembe, es alla az Úr szövetsegenek ladaja ele, es aldozek egeszen egőaldozatokat, es keszite halaaldozatokat, es szerze nagy lakomat minden szolgainak.

3:16 Abban az időben jött a kiralyhoz ket parazna asszony, es megalla ő előtte.

3:17 És monda az egyik asszony: Kerlek uram, en es ez az asszony egy hazban laktunk, es szültem ő nala abban a hazban.

3:18 És harmadnappal az en szülesem utan, ez az asszony is szült, es együtt valank, senki idegen nem volt velünk a hazban, hanem csak mi ketten valank abban a hazban.

3:19 És ennek az asszonynak ejszaka meghalt a fia: mert rafeküdt.

3:20 És felkelt ejfelkor, es elvitte az en fiamat mellőlem, mert a te szolgaloleanyod aludt, es azt maga melle fektete, mig az ő meghalt fiat en mellem fektette.

3:21 Mikor pedig hajnalban felkeltem, hogy megszoptassam az en fiamat: ime, megholt; de reggel jol megnezegetven, latam, hogy az nem az en fiam, a kit en szültem.

3:22 Monda pedig a masik asszony: Nem ugy van, az en fiam az, a ki el, a te fiad pedig az, a ki meghalt. Amaz viszont monda: Nem, hanem a te fiad az, a ki meghalt, es az en fiam az, a ki el. És ekkepen versengettek a kiraly előtt.

3:23 Akkor monda a kiraly: Ez azt mondja: Ez az en fiam, a ki el, es a te fiad az, a ki meghalt; amaz meg ezt mondja: Semmikepen nem, hanem a te fiad az, a ki meghalt, es az en fiam az, a ki el.

3:24 És monda a kiraly: Hozzatok nekem kardot! És mikor oda hozak a kardot a kiraly ele,

3:25 Monda a kiraly: Vagjatok ket reszre az eleven gyermeket, es adjatok az egyik reszt egyiknek, a masikat pedig a masiknak.

3:26 Ekkor monda az az asszony, a kie vala az elő gyermek, a kiralynak, mert megindult szive gyermeken: Kerlek, uram, adjatok neki az elő gyermeket, es ne öljetek meg őt. A masik pedig azt mondja vala. Se enyim, se tied ne legyen; vagjatok kette.

3:27 Akkor felele a kiraly, es monda: Adjatok amannak az elő gyermeket, es meg ne öljetek azt, [mert] az az ő anyja.

3:28 És mikor hallotta az egesz Izrael ezt az iteletet, a melyet tett vala a kiraly, felek a kiralynak orczajat, mert lattak, hogy Isten bölcsesege van az ő sziveben az itelettetelre.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase