Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

1:1 Mikor pedig megvenhedt es megöregedett David kiraly, bar leplekkel takargattak be, megsem birt felmelegedni.

1:2 És mondanak neki az ő szolgai: Keressenek az en uramnak, a kiralynak egy szűz leanyt, a ki a kiraly körül legyen, es őt apolja, aludjek karjai között, es melegitse fel az en uramat, a kiralyt.

1:3 Keresenek annakokaert egy szep leanyt Izraelnek minden hatariban; es talalak a Sunem varosabol valo Abisagot, a kit el is hozanak a kiralyhoz.

1:4 És a leany igen szep volt, es a kiralyt apolta es szolgalt neki. De a kiraly nem ismere őt.

1:5 Adonia pedig, Haggitnak fia, felfuvalkodek, ezt mondvan: Én fogok uralkodni! És szerze maganak szekereket, lovagokat es ötven előtte jaro ferfiakat.

1:6 Kit az ő atyja soha meg nem szomorita, ezt mondvan: Miert cselekszel igy?! Ez is pedig igen szep ferfi volt, es őt [Haggit] szülte [volt Davidnak] Absolon utan.

1:7 És tanacskozek Joabbal, Seruja fiaval es Abjatar pappal, kik az Adonia partjan voltak.

1:8 De Sadok pap, meg Benaja, a Jojada fia, es Natan profeta, es Semei, es Rehi, es a David erős vitezei nem allottak Adonia melle.

1:9 Mikor pedig Adonia aldozatot mutatott be juhokbol, ökrökből es egyeb köver barmokbol a Zohelet kősziklanal, a mely a Rogel forrasa mellett volt: meghiva egesz rokonsagat, a kiraly fiait, Juda minden ferfiait, a kiraly szolgait;

1:10 De Natan profetat es Benajat es amaz erős vitezeket es Salamont, az ő atyjafiat nem hiva el.

1:11 Szola akkor Natan Bethsabenak, a Salamon anyjanak, mondvan: Nem hallottad-e, hogy Adonia, a Haggit fia uralkodik, es a mi urunk David nem tud rola semmit?

1:12 Jövel azert, hadd adjak neked tanacsot, hogy megmentsd a te eletedet, es a te fiadnak, Salamonnak eletet.

1:13 Eredj, menj be David kiralyhoz, es mondd ezt neki: Uram kiraly, nemde nem esküdtel-e meg a te szolgaloleanyodnak ilyenkepen: Salamon, a te fiad uralkodik en utanam, es ő ül az en kiralyi szekembe? Miert uralkodik hat Adonia?

1:14 És ime mialatt meg te ott a kiralylyal beszelsz, en is bemegyek utanad, es kiegeszitem a te beszedidet.

1:15 És bemene Bethsabe a kiralyhoz a kamaraba. És a kiraly igen megvenhedett vala, es a Sunemből valo Abisag szolgal vala a kiralynak.

1:16 És fejet hajta Bethsabe, es meghajta magat a kiralynak. És monda a kiraly: Mit kivansz?

1:17 Felele neki [Bethsabe: Édes] uram, te megesküdtel az Úrra, a te Istenedre a te szolgaloleanyodnak ilyenkepen: Salamon, a te fiad uralkodik en utanam, es ő ül az en kiralyi szekembe.

1:18 És ime megis Adonia lett kiralylya; es ime, uram kiraly, te nem tudsz erről semmit.

1:19 Mert aldozott ökrökkel es nagy sok köver barmokkal bősegesen, es vendegekke hivta a kiralynak minden fiait, es Abjatar papot es Joabot, a seregnek hadnagyat, csak Salamont, a te szolgadat nem hivta meg.

1:20 Meg most te vagy, Uram, a kiraly; az egesz Izrael nepenek szemei read neznek, hogy megjelentsed nekik, kicsoda fog ülni az en uramnak, a kiralynak szekeben, ő utana.

1:21 De ha az en uram, a kiraly, az ő atyaival elaluszik: akkor en es az en fiam, Salamon leszünk bűnösök.

1:22 És ime, mikor meg a kiralylyal szolana, Natan profeta megerkezek.

1:23 És bejelentek a kiralynak, mondvan: Itt van Natan profeta. És bemenven a kiraly eleibe, meghajta magat a kiraly előtt, arczczal a földre leborulvan.

1:24 És monda Natan: Uram kiraly, te mondottad-e: Adonia legyen en utanam a kiraly, es ő üljön az en kiralyi szekembe?

1:25 Mert ma alament, es aldozott ökrökkel es köver barmokkal bősegesen, es vendegekke hivta a kiralynak minden fiait es a seregnek hadnagyait es Abjatar papot: es ime ők esznek es isznak ő előtte, es [immar] azt kialtottak: Éljen Adonia kiraly!

1:26 Engem pedig, a ki a te szolgad vagyok, es Sadok papot es Benajat, a Jojada fiat, es Salamont, a te szolgadat nem hivta meg.

1:27 Avagy az en uramtol, a kiralytol lett-e ez a dolog, hogy nem adtad tudtara a te szolgadnak, kicsoda fogna ülni az en uramnak, a kiralynak szekiben [az ő holta] utan.

1:28 És felelven David kiraly, monda: Hivjatok hozzam Bethsabet, a ki bemene a kiraly eleibe, es megalla a kiraly előtt.

1:29 És megesküvek a kiraly, mondvan: Él az Úr, a ki megszabaditotta az en lelkemet minden nyomorusagbol,

1:30 Hogy a mikepen megesküdtem neked az Úrra, Izrael Istenere, ezt mondvan: A te fiad Salamon uralkodik en utanam, es ő ül az en kiralyi szekembe en helyettem: ezt ma igy meg is teszem.

1:31 És fejet hajta Bethsabe, arczczal a földre [leborulvan,] es magat meghajtvan a kiraly előtt, monda: Éljen az en uram, David kiraly, mindörökke!

1:32 Azutan monda David kiraly: Hivjatok hozzam Sadok papot es Natan profetat es Benajat, Jojadanak fiat. És ezek bemenenek a kiraly eleibe.

1:33 És monda nekik a kiraly: Vegyetek melletek a ti uratoknak szolgait, es ültessetek Salamont, az en fiamat az en öszveremre, es vigyetek ala őt Gihonba;

1:34 És kenje őt ott Sadok pap es Natan profeta Izraelnek kiralyava; es fujjatok meg a harsonakat, es kialtsatok: Éljen Salamon kiraly!

1:35 És jőjjetek fel [onnet] ő utana; es eljöven, üljön az en kiralyi szekembe, es ő uralkodjek en helyettem; mert [immar] meghagytam neki, hogy ő legyen fejedelme mind Izraelnek, mind Judanak.

1:36 Felele akkor Benaja, a Jojada fia a kiralynak, es monda: Ámen! Így szoljon az Úr, az en uramnak, a kiralynak Istene [is.]

1:37 A mikepen vele volt az Úr az en urammal, a kiralylyal: azonkepen legyen vele Salamonnal is, es magasztalja feljebb az ő kiralyi szeket az en uramnak, David kiralynak kiralyi szekenel.

1:38 Alamene azert Sadok pap es Natan profeta es Benaja, a Jojada fia, a Kereteusok is es a Peleteusok, es felültetek Salamont a David kiraly öszverere, es alavivek őt Gihonba.

1:39 És veve Sadok pap az olajos szarut az Úr satorabol, es megkene Salamont; azutan kürtölenek, es az egesz nep ezt kialta: Éljen Salamon kiraly!

1:40 És felvonult utana az egesz nep, es a nep sipolt es felette ujjongott, ugy hogy a föld is megrepedne kialtasuk zajatol.

1:41 És Adonia is meghallotta es vendegei is mind, a kik nala valanak, miutan a lakomat mar elvegeztek; es meghalla Joab is a kürtöles szavat, es monda: Miert e zaj [es] mozgas a varosban?

1:42 És a mikor ő meg szolana, ime megerkezek Jonathan, az Abjatar pap fia. És monda Adonia: Jőjj be, mert megbizhato ferfiu vagy, es jo hirt mondasz.

1:43 Jonathan pedig felelven, monda Adonianak: Igen, a mi urunk, David kiraly, Salamont tette kiralylya.

1:44 És elküldötte ő vele Sadok papot a kiraly es Natan profetat, es Benajat, a Jojada fiat, a Kereteusokat is es Peleteusokat, es őt a kiraly öszverere ültetek,

1:45 És Sadok pap Natan profetaval együtt kiralylya kente fel őt Gihonnal, es onnet vonulnak fel örömmel; ettől zendült meg a varos. Ez az a zaj, a melyet hallottatok.

1:46 És [immar] be is ült Salamon az orszagnak kiralyi szekibe;

1:47 És a kiraly szolgai is bemenenek, hogy aldjak a mi urunkat, David kiralyt, mondvan: Tegye az Isten a Salamon nevet hiresebbe a te nevednel, es magasztalja feljebb az ő szekit a te szekednel. És meghajta magat a kiraly az ő agyan.

1:48 És ekkepen is szola a kiraly: Áldott az Úr, Izrael Istene, a ki adott e mai napon olyat, a ki szemeim lattara [helyettem] üljön az en kiralyi szekemben.

1:49 Akkor megrettenenek, es felkelenek mindnyajan a hivatalosok, a kik Adoniaval valanak, es kiki mind dolgara mene.

1:50 De Adonia felt Salamontol, es felkeszülve elfutott, es megragadta az oltarnak szarvait.

1:51 Hirül adak pedig Salamonnak ilyen szokkal: Íme Adonia Salamon kiralytol valo felteben megfoga az oltarnak szarvait, ezt mondvan: Esküdjek meg ma nekem Salamon kiraly, hogy meg nem öli az ő szolgajat fegyverrel.

1:52 És monda Salamon: Ha jambor leszen, [egy] hajszal fejeről le nem esik a földre; de ha gonoszsag talaltatik ő benne, meg kell halnia.

1:53 Elkülde azert Salamon kiraly, es elhozak őt az oltartol; es eljöven meghajta magat Salamon kiraly előtt; es monda Salamon kiraly: Menj el a te hazadhoz.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase