Main Index: Hungarian Bible

1 Samuel 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

23:1 Értesitek pedig Davidot, mondvan: Íme a Filiszteusok hadakoznak Kehilla ellen, es duljak a szerűket.

23:2 Akkor megkerdeze David az Urat, mondvan: Elmenjek es leverjem-e ezeket a Filiszteusokat? És monda az Úr Davidnak: Eredj el, es verd le a Filiszteusokat, es szabaditsd meg Kehillat.

23:3 A David emberei azonban mondanak neki: Íme, mi itt Judaban [is] felünk, mennyivel inkabb, ha Kehillaba megyünk a Filiszteusok taborara.

23:4 Akkor David ismet megkerdeze az Urat, az Úr pedig valaszola neki, es monda: Kelj fel, es menj el Kehillaba, mert en a Filiszteusokat kezedbe adom.

23:5 Elmene azert David es az ő emberei Kehillaba, es harczola a Filiszteusok ellen, es elhajta marhajokat, es felette igen megvere őket. És megszabadita David Kehilla lakosait.

23:6 Lőn pedig, hogy a mikor Abjathar, az Akhimelek fia Davidhoz menekült, az efodot is magaval vitte.

23:7 Megmondak akkor Saulnak, hogy David Kehillaba ment; es monda Saul: Kezembe adta őt az Isten, mert ott szorult, mivel kulcsos es zaros varosba mene.

23:8 És összegyűjte Saul a harczra az egesz nepet, hogy Kehillaba menjen, es körülfogja Davidot es az ő embereit.

23:9 Mikor pedig David megtudta, hogy Saul ő ellene gonoszt forral, monda Abjathar papnak: Hozd elő az efodot.

23:10 És monda David: Uram, Izrael Istene! bizonynyal meghallotta a te szolgad, hogy Saul ide akar jőni Kehillaba, hogy elpusztitsa a varost miattam.

23:11 Vajjon kezebe adnak-e engem Kehilla lakosai? Vajjon lejön-e Saul, a mint hallotta a te szolgad? Óh Uram, Izrael Istene, mondd meg a te szolgadnak! És monda az Úr: Lejön.

23:12 És monda David: Vajjon Saul kezebe adnak-e Kehilla lakosai engem es az en embereimet? És monda az Úr: Kezebe adnak.

23:13 Felkele azert David es az ő emberei, mintegy hatszazan, es kimenenek Kehillabol, es ide s tova jarnak vala, a hol csak jarhatanak. Midőn pedig Saulnak megmondak, hogy elmenekült David Kehillabol, felhagyott az elmenetellel.

23:14 És David a pusztaban tartozkodek az erős helyeken, es a Zif pusztajaban levő hegysegen marada. És Saul mindennap kerese, de az Isten nem ada őt kezebe.

23:15 Mikor pedig David latta, hogy Saul kiment, hogy elete ellen törjön; es mikor David a Zif pusztajaban, az erdőben vala:

23:16 Felkele Jonathan, a Saul fia, es elment Davidhoz az erdőbe, es megerősite az ő kezet az Istenben.

23:17 És monda neki: Ne felj, mert Saulnak, az en atyamnak keze nem fog utolerni teged, es te kiraly leszesz Izrael felett, es en masodik leszek te utanad, es Saul is, az en atyam, tudja, hogy igy lesz.

23:18 És szövetseget kötenek ketten az Úr előtt. És David az erdőben marada, Jonathan pedig haza ment.

23:19 És felmenenek a Zifeusok Saulhoz Gibeaba, mondvan: Avagy nem nalunk lappang-e David az erős helyeken az erdőben, Hakila halman, mely a sivatagtol jobbkezre van?!

23:20 Most azert minthogy lelkednek főkivansaga az, hogy lejőjj, oh kiraly, jőjj le; es a mi [gondunk] lesz, hogy a kiralynak kezebe adjuk őt.

23:21 És monda Saul: Legyetek megaldva az Úrtol, hogy szanakoztok rajtam!

23:22 Menjetek azert el, es vigyazzatok ezutan is, hogy megtudjatok es meglassatok az ő tartozkodasi helyet, es hogy ki latta őt ott, mert [azt] mondottak nekem, [hogy] igen ravasz ő.

23:23 Annakokaert nezzetek meg es tudjatok meg minden buvohelyet, a hol ő lappang es minden bizonynyal terjetek vissza hozzam, hogy elmenjek veletek; es ha az orszagban van, kikutatom őt Judanak minden ezrei között.

23:24 Azok pedig felkelenek, es elmenenek Zifbe Saul előtt. David pedig es az ő emberei Maon pusztajaban valanak a mezősegen, a mely a sivatagtol jobbkezre van.

23:25 És elmene Saul az ő embereivel együtt, hogy megkeresse [őt.] Davidnak azonban megizentek, es ő leszallott a kősziklarol, es Maon pusztajaban tartozkodek. Mikor pedig meghallotta Saul, üldöze Davidot Maon pusztajaban.

23:26 És Saul a hegynek egyik oldalan mene, David es az ő emberei pedig a hegynek masik oldalan. És [epen], mikor David nagyon sietett, hogy elmenekülhessen Saul elől, es Saul es az ő emberei [mar] körül is keritettek Davidot es az ő embereit, hogy megfogjak,

23:27 Akkor erkezek egy követ Saulhoz, mondvan: Siess es jőjj! mert a Filiszteusok betörtek az orszagba.

23:28 Akkor megtere Saul David üldözeseből, es a Filiszteusok ellen ment. Azert hivjak azt a hegyet a meneküles kősziklajanak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase