Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

23:1 Lőn pedig sok nappal azutan, hogy nyugodalmat adott vala az Úr Izraelnek minden ő körülötte levő ellensegeitől: megvenhedek Jozsue es megidősödek.

23:2 Előhiva ekkor Jozsue az egesz Izraelt, annak veneit, fejeit, birait es felügyelőit, es monda nekik: Én megvenhedtem es megidősödtem.

23:3 Magatok is lattatok mindent, a mit az Úr, a ti Istenetek mind eme nepekkel cselekedett ti előttetek; mivelhogy maga az Úr, a ti Istenetek harczolt erettetek.

23:4 Íme elosztam nektek sors altal a fennmaradt nepeket öröksegül a ti nemzetsegeitek szerint, a Jordantol kezdve, es mindazokat a nepeket, a melyeket kipusztitottam, es a nagy tengert is napnyugat felől.

23:5 Az Úr pedig, a ti Istenetek kiűzi őket a ti orczatok elől, es kiűzi őket ti előletek, hogy örököseive legyetek az ő földüknek, a mint megmondotta vala nektek az Úr, a ti Istenetek.

23:6 Legyetek azert igen erősek, hogy megtartsatok es megcselekedjetek mind azt, a mi meg van irva a Mozes törvenyenek könyveben; hogy el ne tavozzatok attol se jobbkezre, se balkezre;

23:7 Hogy össze ne elegyedjetek ezekkel a nepekkel, azokkal, a melyek fenmaradtak közöttetek; isteneiknek nevet ki se ejtsetek, azokra ne esküdjetek, se ne szolgaljatok nekik, se előttök meg ne hajoljatok;

23:8 Hanem ragaszkodjatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, a mikepen e mai napig cselekedtetek!

23:9 Ezert űzött ki az Úr előletek nagy es erős nepeket: a mi pedig titeket illet, senki meg nem allhatott ellenetekben mind e napig.

23:10 Egy ferfiu közületek elűz ezeret, mert az Úr, a ti Istenetek az, a ki harczol erettetek, a mikepen megmondta vala nektek.

23:11 Azert igen vigyazzatok magatokra, hogy szeressetek az Urat, a ti Isteneteket!

23:12 Mert ha elfordulvan elfordultok [tőle] es ragaszkodtok e nepek maradekaihoz, a melyek itt maradtak ti közöttetek; es sogorsagot köttök ő velök es összeelegyedtek velök es ők veletek:

23:13 Bizonynyal megtudjatok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek ki nem űzi többe e nepeket ti előletek; sőt inkabb lesznek ti nektek tőrre es hurokka, oldalaitokban ostorra, szemeitekben pedig tövisekke, miglen kivesztek erről a jo földről, a melyet az Úr, a ti Istenetek adott ti nektek.

23:14 Én pedig ime megyek mar a minden földinek utjan: Tudjatok meg azert teljes szivetek es teljes lelketek szerint, hogy egy szo sem esett el mindama jo szobol, a melyeket az Úr, a ti Istenetek szolott vala felőletek. Minden betelt rajtatok, egy szo sem esett el azokbol!

23:15 De a mikepen betelt rajtatok mind az a jo szo, a melyeket az Úr, a ti Istenetek szolott vala felőletek: akkepen teljesiti majd rajtatok mind a gonosz szot [is] az Úr, miglen kipusztit titeket e jo földről, a melyet az Úr, a ti Istenetek adott ti nektek.

23:16 Ha altalhagjatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetseget, a melyet parancsolt nektek, es elmentek es szolgaltok idegen isteneknek, es meghajoltok azok előtt: akkor felgerjed ellenetek az Úrnak haragja, es hamar kivesztek e jo földről, a melyet ő adott nektek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase