Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 34

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

34:1 És felmene Mozes a Moab mezősegeről a Nebo hegyere, a Piszga tetejere, a mely atellenben van Jerikhoval; es megmutata neki az Úr az egesz földet, a Gileadot Danig;

34:2 És az egesz Nafthalit, Efraim es Manasse földet, az egesz Juda földet a tulso tengerig;

34:3 És a deli tartomanyt, es Jerikhonak, a palmafak varosa völgyenek környeket, Czoarig.

34:4 És monda neki az Úr: Ez a föld az, a mely felől megesküdtem Ábrahamnak, Izsaknak, Jakobnak, mondvan: a te magodnak adom azt. Megengedtem neked, hogy szemeiddel lasd, de oda nem megy at.

34:5 És meghala ott Mozes, az Úrnak szolgaja a Moab földen, az Úr szava szerint.

34:6 És eltemetek őt a völgyben, a Moab földen, Beth-Peorral atellenben; es senki sem tudja az ő temetesenek helyet e mai napig.

34:7 Mozes pedig szaz es husz esztendős volt, mikor meghalt; nem homalyosodott vala meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott vala az ő ereje.

34:8 És siratak Izrael fiai Mozest a Moab mezősegen harmincz napig; es eltelenek a Mozes siratasanak, [azaz] gyaszolasanak napjai.

34:9 Jozsue, a Nun fia pedig beteljesedek bölcsesegnek lelkevel; mert Mozes tette vala ő rea kezeit; es hallgatanak rea Izrael fiai, es ugy cselekedenek, a mint parancsolta vala az Úr Mozesnek.

34:10 És nem tamadott többe Izraelben olyan profeta, mint Mozes, a kit ismert volna az Úr szinről-szinre:

34:11 Mindazokban a jelekben es csudakban, a melyekert küldötte vala őt az Úr, hogy veghez vigye [azokat] Égyiptom földen, a Faraon, minden ő szolgajan, es az ő egesz földen;

34:12 És mindama hatalmas erőben, es mindama nagy rettenetessegben, a melyeket veghez vitt Mozes az egesz Izrael szemei előtt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase