Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 33

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

33:1 Ez pedig az aldas, a melylyel megalda Mozes, az Istennek embere, Izrael fiait az ő halala előtt.

33:2 Monda ugyanis: Az Úr a Sinai [hegyről] jött, es Szeirből tamadt fel nekik; Paran hegyeről ragyogott elő, tizezer szent közül jelent meg, jobbja felől tüzes törveny vala szamukra.

33:3 Bizony szereti ő a nepeket! Mind kezednel vannak az ő szentjei, oda szegődnek, a te labaidhoz, es hallgatjak a te beszedeidet.

33:4 Törvenyt parancsolt nekünk Mozes, öröksegül Jakob közsegenek.

33:5 És kiraly lőn Jesurunban, mikor összegyűltek a nepnek fejei, es együtt voltak Izrael törzsei.

33:6 Éljen Ruben es meg ne haljon; es szama legyen embereinek.

33:7 Ez pedig a Juda [aldasa]; es monda: Hallgasd meg Uram a Juda szavat, es vidd be őt az ő nepehez. Az ő keze elegseges legyen neki, de legy segitsege az ő szorongatoi ellen.

33:8 Leviről pedig monda: A te Thummimod es Urimod a te kegyes ferfiade, a kit megkisertel Masszaban, a kivel perbe szalltal Meriba vizeinel.

33:9 A ki azt mondta az ő atyjarol es anyjarol: Nem lattam őt; es az ő atyjafiait nem ismerte, fiaival sem gondolt; mert megtartottak a te beszededet, es ragaszkodtak szövetsegedhez.

33:10 Tanitjak a te vegzeseidre Jakobot, es a te törvenyedre Izraelt; füstölőt tesznek a te orczad ele, es egőaldozatot a te oltarodra.

33:11 Áldd meg Uram az ő erejet, es az ő kezenek munkaja legyen kedves előtted! Törd meg derekukat a rea tamadoknak es az ő gyűlölőinek, hogy fel ne kelhessenek!

33:12 Benjaminrol monda: Az Úrnak kedveltje! Batorsagban lakozik mellette, fedezi őt minden időben, es az ő vallai között lakik.

33:13 Jozsefről pedig monda: Áldott az Úrtol az ő földe az egnek kincseivel, a harmattal es az alant elterülő melyseges vizekkel;

33:14 A nap erlelte draga termessel, es a hold sarjasztotta dragasagokkal;

33:15 És az ős hegyek javaival, es az örök halmok dragasagaival;

33:16 A földnek dragasagaival es bősegevel. A csipkebokorban lakozonak jo kedve szalljon Jozsefnek fejere, az ő atyjafiai közül kivalasztottnak koponyajara!

33:17 Tehenenek első fajzasa dicsősegere van; szarvai bivalyszarvak; nepeket öklel azokkal mindenfele a földnek szeleig. És ezek Efraim tizezrei es Manasse ezrei.

33:18 És Zebulonrol monda: Örvendj Zebulon a te kimentedben, es te Izsakhar a te satraidban.

33:19 Nepeket hivogatnak a hegyre, igaz aldozattal aldoznak ott; mert a tengerek bőseget szopjak, es a fövenynek rejtett kincseit.

33:20 És Gadrol monda: Áldott az, a ki kiterjeszti Gadot! Mint nősteny oroszlan, ugy lakik, es szetszaggat kart es koponyat.

33:21 Az elejet nezte ki maganak, mert ott volt elrejtve a törvenyado osztalyresze. De elmene a nepnek fejedelmeivel, az Úrnak igazsagat cselekedte, es az ő vegzeset Izraellel együtt.

33:22 És Danrol monda: Dan oroszlannak kölyke, a mely Basanbol szökik ki.

33:23 És Nafthalirol monda: Ó Nafthali, a ki az Úrnak jo kedvevel bővölködöl es aldasaval vagy teljes! Vedd birtokba a tengert es a delt.

33:24 És Áserről monda: Áldott a többi fiak felett Áser! Legyen az ő atyjafiai előtt kedves, es aztassa labat olajban.

33:25 Vas es rez legyenek a te zaraid; es elteden at tartson erőd.

33:26 Nincs olyan, mint a Jesurun Istene! Az egeken szaguld segitsegedre, es fensegeben a felhőkön.

33:27 Hajlek az örökkevalo Isten, alant vannak örökkevalo karjai; elűzi előled az ellenseget, es ezt mondja: Pusztitsd!

33:28 És batorsagban lakozik Izrael, egymaga lesz Jakob forrasa a gabona es a bor földen, es az ő egei harmatot csepegnek.

33:29 @Boldog vagy Izrael!] @Kicsoda olyan mint] @te? Nep, a kit az Úr ved, a te segitsegednek pajzsa, es a ki a te dicsősegednek fegyvere! Hizelegnek majd neked a te ellensegeid, es te azoknak magaslatait taposod.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase