Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 32

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

32:1 Figyeljetek egek, hadd szoljak! Hallgassa a föld is szamnak beszedeit!

32:2 Csepegjen tanitasom, mint eső; hulljon mint harmat a beszedem; mint langyos zapor a gyenge fűre, s mint permetezes a pazsitra!

32:3 Mert az Úr nevet hirdetem: magasztaljatok Istenünket!

32:4 Kőszikla! Cselekedete tökeletes, mert minden ő uta igazsag! Hűseges Isten es nem csalard; igaz es egyenes ő!

32:5 Gonoszak voltak hozza, nem fiai, a magok gyalazatja; romlott es elvetemült nemzedek.

32:6 Így fizettek-e az Úrnak: balga es ertelmetlen nep?! Nem atyad-e ő, a ki teremtett? Ő alkotott es erősitett meg.

32:7 Emlekezzel meg az ős időkről; gondoljatok el annyi nemzedek eveit! Kerdezd meg atyadat es megjelenti neked, a te veneidet es megmondjak neked!

32:8 Mikor a Felseges örökseget osztott a nepeknek; mikor szetvalaszta az ember fiait: megszabta a nepek hatarait, Izrael fiainak szama szerint,

32:9 Mert az Úrnak resze az ő nepe, Jakob neki sorssal jutott öröksege.

32:10 Puszta földön talalta vala őt, zordon, sivatag vadonban; körülvette őt, gondja volt rea, őrizte, mint a szeme fenyet;

32:11 Mint a feszken felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettök szarnyait, felveszi őket, [es] tollain emeli őket:

32:12 Egymaga vezette őt az Úr; idegen Isten nem volt ő vele.

32:13 A föld magaslatain jaratta őt, mezők termeseivel etette, kősziklabol is mezet szopatott vele, kovaszirtből is olajat;

32:14 Tehenek vajat, es juhok tejet baranyok köverjevel, basani kosokat es bakkecskeket a buza java köverjevel; es szőlő veret, bort ittal.

32:15 És meghizott Jesurun, es rugodozott. Meghiztal, megköveredtel, elhajasodtal. És elhagya Istent, teremtőjet, es megvete az ő üdvössegenek kősziklajat.

32:16 Idegen [istenek]kel ingereltek, utalatossagokkal bosszantottak.

32:17 Ördögöknek aldoztak, nem Istennek; isteneknek, a kiket nem ismertek; ujaknak, a kik csak most tamadtak, a kiket nem rettegtek a ti atyaitok.

32:18 A Kősziklat, a ki szült teged, elfeledted; megfelejtkeztel Istenről, a ki nemzett teged.

32:19 Latta ezt az Úr es megutalta bosszusagaban az ő fiait es leanyait.

32:20 És monda: Elrejtem orczamat előlök, hadd latom, mi lesz a vegök? Mert elzüllött nemzetseg ez, fiak, a kikben nincs hűseg!

32:21 Azzal ingereltek ők, a mi nem isten; hiabavalosagaikkal bosszantottak engem; en pedig azzal ingerlem őket, a mi nem nepem: bolond nemzettel bosszantom őket.

32:22 Mert tűz lobban fel haragomban es leeg a Seol fenekeig; megemeszti a földet es gyümölcset, es felgyujtja a hegyek alapjait.

32:23 Veszedelmeket halmozok reajok, nyilaimat mind rajok fogyasztom.

32:24 Éhsegtől aszottan, laztol emesztetten es keserű dögvesztől - a vadak fogait is rajok bocsatom, a porban csuszok mergevel együtt.

32:25 Kivül fegyver pusztit, az agyashazakban retteges: ifjat es szűzet, csecsszopot a ven emberrel együtt.

32:26 Mondom: Elfuvom őket, eltörlöm emlekezetöket az emberek közül.

32:27 Ha nem tartanek az ellenseg bosszantasatol, hogy szorongatoik a dolgot felremagyarazzak, es hogy ezt mondjak: A mi kezünk a hatalmas, es nem az Úr cselekedte mind ezt! -

32:28 Mert tanacs-vesztett nep ez, es nincs bennök ertelem.

32:29 Vajha eszesek volnanak, megertenek ezt, meggondolnak, hogy mi lesz a vegök!

32:30 Mikepen kergethetne egy ezeret, es kettő hogyan űzhetne tizezeret, ha az ő Kősziklajok el nem adja őket, es ha az Úr kezbe nem adja őket?!

32:31 Mert a mi Kősziklank nem olyan, mint az ő kősziklajok; ellensegeink is megitelhetik!

32:32 Mert az ő szőlőjök Sodoma szőlője es Gomora mezősege; bogyoik merges bogyok, keserűek a gerezdjeik.

32:33 Sarkanyok merge az ő boruk, aspiskigyoknak kegyetlen epeje.

32:34 Nincsen-e ez elrejtve nalam, lepecsetelve az en kincseim között?

32:35 Enyem a bosszuallas es megfizetes, a mikor labuk megtantorodik; mert közel van az ő veszedelmök napja, es siet, a mi rajok var!

32:36 Mert megiteli az Úr az ő nepet, es megkönyörül az ő szolgain, ha latja, hogy elfogyott az erő, s vedett es vedtelen oda van.

32:37 És ezt mondja: Hol az ő istenök? a Kőszikla, a melyben bizakodtak?

32:38 A kik megettek az ő veres aldozataik köverjet, megittak az ő italaldozatuk borat: keljenek fel es segitsenek meg titeket, es oltalmazzanak meg titeket!

32:39 Most lassatok meg, hogy en vagyok, es nincs Isten kivülem! Én ölök es elevenitek, en sebesitek es en gyogyitok, es nincs, a ki kezemből megszabaditson.

32:40 Mert felemelem kezemet az egre, es ezt mondom: Örökke elek en!

32:41 Ha megelesitem fenyes kardomat es itelethez fog kezem: bosszut allok ellensegeimen es megfizetek gyűlölőimnek.

32:42 Megreszegitem nyilaimat verrel, es kardom jol lakik hussal: a legyilkoltak es foglyok verevel, az ellenseg vezereinek fejeből!

32:43 Ujjongjatok ti nemzetek, ő nepe! Mert ő megtorolja az ő szolgainak veret, bosszut all az ő ellensegein, földjenek es nepenek megbocsat!

32:44 Elmene azert Mozes es elmonda ez eneknek minden igejet a nep füle hallasara, ő es Jozsue a Nun fia.

32:45 És mikor vegig elmonda Mozes mind ez igeket az egesz Izraelnek,

32:46 Monda nekik: Vegyetek szivetekre mind ezeket az igeket, a melyekkel en bizonysagot teszek ellenetek e mai napon; es parancsoljatok meg fiaitoknak, hogy tartsak meg es teljesitsek e törvenynek minden igejet;

32:47 Mert nem hiabavalo ige ez nektek; hanem ez a ti eletetek, es ez ige altal hosszabbitjatok meg napjaitokat azon a földön, a melyre altalmentek a Jordanon, hogy birjatok azt.

32:48 És ugyanezen a napon szola az Úr Mozesnek, mondvan:

32:49 Menj fel ebbe az Abarim hegysegbe, a Nebo hegyere, a mely Moab földen van es pedig Jerikhoval atellenben; es nezd meg a Kanaan földet, a melyet en Izrael fiainak adok öröksegül.

32:50 És halj meg a hegyen, a melyre felmegy, es takarittassal a te nepedhez, a mikepen meghalt Áron, a te testvered a Hor hegyen, es takarittatott az ő nepeihez;

32:51 Mivelhogy vetkeztetek ellenem Izrael fiai között a versengesnek vizenel, a Czin pusztajaban Kadesnel: mert nem szenteltetek meg engem Izrael fiai között.

32:52 Mert szemközt latod a földet; de arra a földre, a melyet en adok Izrael fiainak, oda nem megy be.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase