Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 31

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

31:1 És mene Mozes, es ez igeket mondotta vala az egesz Izraelnek;

31:2 Monda pedig nekik: Szaz es husz esztendős vagyok ma, nem jarhatok többe ki es be: az Úr pedig azt monda nekem: Nem megy at ezen a Jordanon.

31:3 Az Úr, a te Istened maga megy at előtted, ő pusztitja el e nemzeteket előtted, hogy birjad őket; Jozsue az, a ki atmegy előtted, a mint megmondotta az Úr.

31:4 És akkepen cselekeszik azokkal az Úr, a mikepen cselekedett Szihonnal es Óggal az Emoreusok kiralyaival, es azoknak földjökkel, a melyeket elpusztitott vala.

31:5 Ha azert előtökbe adja őket az Úr, egeszen a szerint a parancsolat szerint cselekedjetek velök, a mint parancsoltam nektek.

31:6 Legyetek erősek es batrak, ne feljetek es ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hagy teged.

31:7 Szolita azert Mozes Jozsuet, es monda neki az egesz Izrael szemei előtt: Legy erős es bator, mert te megy be e neppel a földre, a mely felől megesküdt az Úr az ő atyaiknak, hogy nekik adja, es te osztod el azt nekik öröksegül.

31:8 Az Úr, ő az, a ki előtted megy, ő lesz te veled; el nem marad tőled, sem el nem hagy teged: ne felj es ne rettegj!

31:9 És megira Mozes e törvenyt, es ada azt a papoknak, a Levi fiainak, a kik hordozzak az Úr szövetsegenek ladajat, es Izrael minden venjenek.

31:10 És megparancsola nekik Mozes, mondvan: A hetedik esztendő vegen, az elengedes esztendejenek idejeben, a satorok innepen;

31:11 Mikor eljön az egesz Izrael, hogy megjelenjek az Úr előtt, a te Istened előtt azon a helyen, a melyet kivalaszt: olvasd fel e törvenyt az egesz Izrael előtt fülök hallasara.

31:12 Gyűjtsd egybe a nepet, a ferfiakat, az asszonyokat, a kicsinyeket es a te jövevenyedet, a ki a te kapuidon belől van, hogy halljak es tanuljanak, es feljek az Urat, a ti Isteneteket, es tartsak meg es teljesitsek e törvenynek minden igejet.

31:13 És az ő fiaik is, a kik nem tudjak [meg], halljak es tanuljak meg, hogy az Urat, a ti Isteneteket kell felni mind addig, a mig eltek azon a földön, a melyre altalkeltek a Jordanon, hogy birjatok azt.

31:14 Monda azutan az Úr Mozesnek: Íme elközelgettek a te napjaid, hogy meghalj; hivd elő Jozsuet, es alljatok fel a gyülekezetnek satoraban, hogy parancsolatokat adjak neki. Elmene azert Mozes es Jozsue, es felallanak a gyülekezet satoraban.

31:15 És megjelenek az Úr a satorban, felhőoszlopban, es megalla a felhőoszlop a sator nyilasa felett,

31:16 És monda az Úr Mozesnek: Íme te elaluszol a te atyaiddal, es ez a nep felkel, es idegen istenek utan [jar es] paraznalkodik azon a földön, a melyre bemegy, hogy [lakozzek] azon; es elhagy engem, es felbontja az en szövetsegemet, a melyet en ő vele kötöttem.

31:17 De felgerjed az en haragom ő ellene azon a napon, es elhagyom őt, es elrejtem az en orczamat ő előle, hogy megemesztessek. És mikor utoleri a sok baj es nyomorusag, mondani fogja azon a napon: Avagy nem azert ertek-e engem ezek a bajok, hogy nincsen az en Istenem en közöttem?

31:18 Én pedig valoban elrejtem az en orczamat azon a napon az ő minden gonoszsaga miatt, a melyet cselekedett, mivelhogy mas istenekhez fordult.

31:19 Most pedig irjatok fel magatoknak ez eneket, es tanitsd meg arra Izrael fiait; adjad azt szajokba, hogy legyen nekem ez enek bizonysagul Izrael fiai ellen.

31:20 Mert beviszem őt arra a földre, a mely felől megesküdtem az ő atyainak, a tejjel es mezzel folyo földre; es eszik, jollakik es meghizik, azutan pedig mas istenekhez fordul, es azoknak szolgal, es meggyalaz engem, es felbontja az en szövetsegemet.

31:21 Mikor pedig utoleri őt a sok baj es nyomorusag: akkor szoljon ez az enek előtte bizonysagkepen (mert nem megy feledesbe az ő maradekanak szajabol), mert tudom az ő gondolatat, a mely szerint cselekszik mar most is, minekelőtte bevinnem őt arra a földre, a mely felől megesküdtem vala.

31:22 Megira azert Mozes ezt az eneket azon a napon, es megtanita arra Izrael fiait.

31:23 Azutan parancsola [az Úr] Jozsuenak, a Nun fianak, es monda: Legy erős es bator, mert te viszed be Izrael fiait arra a földre, a mely felől megesküdtem nekik; es en veled leszek.

31:24 Mikor pedig teljesen es mind vegig beirta Mozes e törveny igeit könyvbe:

31:25 Parancsola Mozes a levitaknak, a kik hordozzak vala az Úr szövetsegenek ladajat, mondvan:

31:26 Vegyetek e törvenykönyvet, es tegyetek ezt az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetsegladaja oldalahoz, es legyen ott ellened bizonysagul;

31:27 Mert en ismerem a te partos voltodat, es kemeny nyakadat. Íme most is, holott meg köztetek elek, partot ütöttetek az Úr ellen; mennyivel inkabb halalom utan?

31:28 Gyűjtsetek en hozzam a ti törzseiteknek minden venjet es a ti előljaroitokat, hadd mondjam el ez igeket az ő füleik hallasara, es hadd hivjam bizonysagul ellenök a mennyet es földet.

31:29 Mert tudom, hogy halalom utan mind inkabb-inkabb megromoltok es eltertek az utrol, a melyet parancsoltam nektek; es utoler majd titeket a veszedelem a kesőbbi időben, mivelhogy gonoszt cselekesztek az Úrnak szemei előtt, bosszantvan őt kezeiteknek csinalmanyaval.

31:30 Azutan elmonda Mozes Izrael egesz gyülekezetenek füle hallasara ez eneknek igeit, mind vegig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase