Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 30

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

30:1 És ha majd elkövetkeznek read mind ezek: az aldas es az atok, a melyet elődbe adtam neked; es szivedre veszed azt ama nemzetek között, a kik köze oda taszitott teged az Úr, a te Istened;

30:2 És megtersz az Úrhoz, a te Istenedhez, es hallgatsz az ő szavara mind a szerint, a mint en parancsolom neked e napon, te es a te fiaid teljes szivedből es teljes lelkedből:

30:3 Akkor visszahozza az Úr, a te Istened a te foglyaidat, es könyörül rajtad, es visszahozvan, összegyűjt majd teged minden nep közül, a kik köze oda szort teged az Úr, a te Istened.

30:4 Ha az eg szelere volnal is taszitva, onnet is összegyűjt teged az Úr, a te Istened, es onnet is felvesz teged;

30:5 És elhoz teged az Úr, a te Istened a földre, a melyet birtak a te atyaid, es birni fogod azt; es jol tesz veled, es inkabb megsokasit teged, mint a te atyaidat.

30:6 És körülmeteli az Úr, a te Istened a te szivedet, es a te magodnak szivet, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szivedből es teljes lelkedből, hogy elj.

30:7 Mind ez atkokat pedig rabocsatja az Úr, a te Istened a te ellensegeidre es gyűlölőidre, a kik üldöztek teged.

30:8 Te azert terj meg, es hallgass az Úr szavara, es teljesitsd minden parancsolatat, a melyeket en e mai napon parancsolok neked.

30:9 És bővölködőve tesz teged az Úr, a te Istened kezeidnek minden munkajaban, a te mehednek gyümölcseben, a te barmodnak gyümölcseben es a te földednek gyümölcseben, a [te] jodra. Mert [hozzad] fordul az Úr es öröme lesz benned a [te] jodra, a mikepen öröme volt a te atyaidban.

30:10 Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavara, megtartvan az ő parancsolatait es rendeleseit, a melyek meg vannak irva e törvenykönyvben, es ha teljes szivedből es teljes lelkedből megtersz az Úrhoz, a te Istenedhez.

30:11 Mert e parancsolat, a melyet en e mai napon parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted; sem tavol nincs tőled.

30:12 Nem a mennyben van, hogy azt mondanad: Kicsoda hag fel erettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, es hallassa azt velünk, hogy teljesitsük azt?

30:13 Sem a tengeren tul nincsen az, hogy azt mondanad: Kicsoda megy at erettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk es hallassa azt velünk, hogy teljesitsük azt?

30:14 Sőt felette közel van hozzad ez ige: a te szadban es szivedben van, hogy teljesitsed azt.

30:15 Lam elődbe adtam ma neked az eletet es a jot: a halalt es a gonoszt.

30:16 Mikor en azt parancsolom neked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy jarj az ő utain, es tartsd meg az ő parancsolatait, rendeleseit es vegzeseit, hogy elj es szaporodjal, es megaldjon teged az Úr, a te Istened a földön, a melyre bemegy, hogy birjad azt.

30:17 Ha pedig elfordul a te szived, es nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz es idegen isteneket imadsz, es azoknak szolgalsz;

30:18 Tudtotokra adom ma nektek, hogy bizony elvesztek: nem eltek sok ideig azon a földön, a melyre a Jordanon altalkelven, bemegy, hogy birjad azt.

30:19 Bizonysagul hivom ellenetek ma a mennyet es a földet, hogy az eletet es a halalt adtam előtökbe, az aldast es az atkot: valaszd azert az eletet, hogy elhess mind te, mind a te magod;

30:20 Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, es hogy hallgass az ő szavara, es ragaszkodjal hozza; mert ő a te eleted es a te eletednek hosszusaga; hogy lakozzal azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyaidnak, Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak, hogy nekik adja azt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase