Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 29

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

29:1 Ezek annak a szövetsegnek igei, a mely felől megparancsolta az Úr Mozesnek, hogy kösse meg azt Izrael fiaival Moabnak földen, azon a szövetsegen kivül, a melyet kötött vala velök a Horeben.

29:2 És előhivata Mozes az egesz Izraelt, es monda nekik: Ti lattatok mind azt, a mit szemeitek előtt cselekedett az Úr Égyiptom földen a Faraoval es minden ő szolgajaval, es egesz földevel:

29:3 A nagy kiserteseket, a melyeket lattak a te szemeid, a jeleket es ama nagy csudakat.

29:4 De nem adott az Úr nektek szivet, hogy [jol ]ertsetek, szemeket, hogy lassatok, es füleket, hogy halljatok, mind e mai napig.

29:5 Mindamellett is vezerlettelek titeket a pusztaban negyven esztendeig; nem koptak le a ti ruhaitok rolatok, es a te sarud sem kopott le labadrol.

29:6 Kenyeret nem ettetek, sem bort, sem reszegitő italt nem ittatok, hogy megtudjatok, hogy en vagyok az Úr, a ti Istenetek.

29:7 És eljutottatok e helyre, es kijöve előnkbe Szihon, Hesbonnak kiralya, es Óg, Basannak kiralya, hogy megütközzenek velünk, de megvertük őket.

29:8 És elvettük az ő földjöket, es odaadtuk öröksegül a Rubenitaknak, Gaditaknak es a Manasse-törzs felenek.

29:9 Tartsatok meg azert e szövetsegnek igeit, es a szerint cselekedjetek, hogy szerencsesek legyetek mindenben, a mit cselekesztek.

29:10 Ti e napon mindnyajan az Úr előtt, a ti Istenetek előtt alltok: a ti főembereitek, törzseitek, veneitek es a ti tiszttartoitok, Izraelnek minden ferfia;

29:11 A ti kicsinyeitek, felesegeitek es a te jövevenyed, a ki a te taborodban van, sőt favagoid es vizmeritőid is;

29:12 Hogy szövetsegre lepj[etek] az Úrral, a ti Istenetekkel, es pedig az ő esküjevel [erősitett kötesre], a melyet ma köt meg veled az Úr, a te Istened;

29:13 Hogy az ő nepeve emeljen ma teged, ő pedig legyen neked Istened, a mikepen szolott neked, es a mikepen megesküdt a te atyaidnak, Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak.

29:14 És nem csak ti veletek kötöm en e szövetseges, es ez esküveses kötest,

29:15 Hanem azzal, a ki itt van velünk, [es] itt all e mai napon az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, es azzal is, a ki nincsen e mai napon itt velünk.

29:16 (Mert ti tudjatok mikepen laktunk Égyiptomnak földen, es mikepen jöttünk altal a nemzetek között, a kiken altaljöttetek.

29:17 És lattatok az ő undoksagaikat es balvanyaikat: fat es követ, ezüstöt es aranyat, a melyek nalok vannak.)

29:18 Vajha ne lenne közöttetek ferfi vagy asszony, nemzetseg vagy törzs, a kinek szive elforduljon e napon az Úrtol, a mi Istenünktől, hogy elmenjen es szolgaljon e nemzetek isteneinek; vajha ne lenne köztetek mereg- es ürömtermő gyöker!

29:19 És ha lesz, a ki hallja ez esküveses kötesnek igeit, es boldognak allitja magat az ő sziveben, ezt mondvan: Bekessegem lesz nekem, ha a szivem gondolata szerint jarok is, (hogy a reszeg es a szomjas együtt veszszenek):

29:20 Nem akar majd az Úr annak megbocsatani, sőt felgerjed akkor az Úrnak haragja es busulasa az ilyen ember ellen, es raszall arra minden atok, a mely meg van irva e könyvben, es eltörli az Úr annak nevet az eg alol.

29:21 És kivalasztja azt az Úr veszedelemre, Izraelnek minden törzse közül, a szövetsegnek minden atka szerint, a melyek meg vannak irva e törvenykönyvben.

29:22 És ezt fogja mondani a következő nemzedek, a ti fiaitok, a kik ti utanatok tamadnak, es az idegen, a ki messze földről jön el, ha latni fogjak e földnek csapasait es nyomorusagait, a melyekkel megnyomoritotta azt az Úr:

29:23 Kenkő es so egette ki egesz földjet, be sem vethető, semmit nem terem, es semmi fű sem nevekedik rajta; olyan, mint Sodomanak, Gomoranak, Ádmanak es Czeboimnak elsülyesztett helye, a melyeket elsülyesztett az Úr haragjaban es busulasaban.

29:24 Azt fogjak majd kerdezni mind a nemzetek: Miert cselekedett az Úr igy ezzel a földdel? Micsoda nagy felgerjedese ez a haragnak?

29:25 És ezt mondjak majd: Azert, mert elhagytak az Úrnak, az ő atyaik Istenenek szövetseget, a melyet akkor kötött velök, a mikor kihozta őket Égyiptom földeről;

29:26 És elmentek, es szolgaltak idegen isteneket, es imadtak azokat; [olyan] isteneket, a kiket nem ismertek volt es nem adott nekik [az Isten.]

29:27 És felgerjedett az Úrnak haragja e föld ellen, hogy rea hozza mindazt az atkot, a mely meg van irva e könyvben.

29:28 És kigyomlalta őket az Úr az ő földjökről haragjaban, busulasaban es nagy indulatjaban; es vetette őket mas földre, a mint mai nap [is ]van.

29:29 A titkok az Úrei, a mi Istenünkei; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mienk es a mi fiainke mind örökke, hogy e törvenynek minden igejet beteljesitsük.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase