Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

24:1 Ha valaki asszonyt vesz magahoz, es felesegeve teszi azt, es ha azutan nem talalja azt kedvere valonak, mivelhogy valami illetlenseget talal benne, es ir neki valo levelet, es kezebe adja azt annak, es elküldi őt hazatol;

24:2 És kimegy az ő hazabol, es elmegy es mas ferfiue lesz;

24:3 És a masodik ferfiu [is] meggyűlöli őt, es ir neki valo levelet, es kezebe adja azt, es elküldi őt hazatol; vagy ha meghal az a masodik ferfi, a ki elvette azt maganak felesegül;

24:4 Az első ferje, a ki elküldte őt, nem veheti őt masodszor is magahoz, hogy felesegeve legyen, minekutana megferteztetett; mert utalatossag ez az Úr előtt; te pedig ne tedd bűnösse a földet, a melyet az Úr, a te Istened ad neked öröksegül.

24:5 Hogyha valaki ujonnan vesz feleseget, ne menjen hadba, es ne vessenek rea semmifele terhet; egy esztendeig szabad legyen az ő hazaban, es vidamitsa a feleseget, a kit elvett.

24:6 Zalogba senki ne vegyen kezimalmot vagy malomkövet, mert eletet venne zalogba.

24:7 Hogyha rajtakapnak valakit, a ki embert lop az ő atyjafiai közül, Izrael fiai közül, es hatalmaskodik rajta, vagy eladja azt: haljon meg az a tolvaj. Így tisztitsd ki a gonoszt te közüled.

24:8 A poklossag csapasaban vigyazz, hogy szorgalmatosan megtartsad es megcselekedjed mindazt, a mire a Levita-papok tanitanak titeket; vigyazzatok, hogy a mikepen megparancsoltam nekik, a kepen cselekedjetek.

24:9 Emlekezzel meg arrol, a mit cselekedett az Úr, a te Istened Miriammal az uton, mikor kijöttetek Égyiptombol.

24:10 Ha kölcsön adsz valamit a te felebaratodnak: ne menj be az ő hazaba, hogy magad vegy zalogot tőle;

24:11 Kivül allj meg, es az ember, a kinek kölcsönt adsz, maga vigye ki hozzad az ő zalogat.

24:12 Hogyha szegeny ember az, ne feküdjel le az ő zalogaval;

24:13 Bizony add vissza neki azt a zalogot napnyugtakor, hogy az ő ruhajaban feküdjek le, es aldjon teged. És igazsagul lesz ez neked az Úr előtt, a te Istened előtt.

24:14 A szegeny es szűkölködő napszamoson ne erőszakoskodjal, akar atyadfiai, akar a te jövevenyeid azok, a kik a te földeden a te kapuid között vannak.

24:15 Azon a napon add meg az ő beret, es le se menjen felette a nap; mert szegeny ő, es kivankozik az utan az ő lelke, hogy ellened ne kialtson az Úrhoz, es bűn ne legyen rajtad.

24:16 Meg ne ölettessenek az atyak a fiakert, se a fiak meg ne ölettessenek az atyakert; kiki az ő bűneert haljon meg.

24:17 A jövevenynek [es] az arvanak igazsagat el ne csavard; es az özvegynek ruhajat ne vedd zalogba.

24:18 Hanem emlekezzel vissza, hogy szolga voltal Égyiptomban, es megvaltott teged az Úr, a te Istened, onnet. Azert parancsolom en neked, hogy igy cselekedjel.

24:19 Mikor learatod aratni valodat a te meződön, es kevet felejtesz a mezőn, ne terj vissza annak felvetelere; a jövevenye, az arvae es az özvegye legyen az, hogy megaldjon teged az Úr, a te Istened, kezeidnek minden munkajaban.

24:20 Ha olajfad [termeset] lerazod, ne szedd le, a mi meg utanad marad; a jövevenye, arvae es az özvegye legyen az.

24:21 Ha szőlődet megszeded, ne mezgereld le, a mi utanad marad; a jövevenye, arvae es az özvegye legyen az.

24:22 És emlekezzel vissza, hogy szolga voltal Égyiptomnak földen. Azert parancsolom neked, hogy igy cselekedjel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase