Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

22:1 Ne nezd el, ha a te atyadfianak ökre vagy juha tevelyeg, es ne fordulj el azoktol, hanem bizony tereld vissza azokat a te atyadfiahoz.

22:2 Hogyha pedig nincs közel hozzad a te atyadfia, vagy nem is ismered őt: hajtsd a [barmot] a magad hazahoz, es legyen nalad, mig keresi azt a te atyadfia, es akkor add vissza neki.

22:3 És ekkepen cselekedjel szamaraval, ekkepen cselekedjel ruhajaval es ekkepen cselekedjel a te atyadfianak minden elveszett holmijaval, a mi elveszett tőle es te megtalaltad; nem szabad felrevonulnod.

22:4 Ha latod, hogy a te atyadfianak szamara vagy ökre az uton eldűlve fekszik, ne fordulj el azoktol, hanem vele együtt emeld fel [azokat.]

22:5 Asszony ne viseljen ferfiruhazatot, se ferfi ne öltözzek asszonyruhaba; mert mind utalatos az Úr előtt, a te Istened előtt, a ki ezt miveli.

22:6 Ha madarfeszek akad eledbe az uton valamely fan vagy a földön, madarfiakkal vagy tojasokkal, es az anya rajta ül a fiakon vagy a tojasokon: meg ne fogd az anyat a fiakkal egyben;

22:7 Hanem bizony bocsasd el az anyat, es a fiakat fogd el magadnak, hogy jol legyen dolgod, es hosszu ideig elj.

22:8 Ha uj hazat epitesz, hazfedeledre korlatot csinalj, hogy verrel ne terheld a te hazadat, ha valaki leesik arrol.

22:9 Ne vess a te szőlődbe ketfele magot, hogy fertőzötte ne legyen az egesz: a mag, a melyet elvetsz es a szőlőnek termese.

22:10 Ne szants ökrön es szamaron együtt.

22:11 Ne öltözzel vegyes szövesű azaz gyapjubol es lenből szőtt ruhaba.

22:12 A te felsőruhadnak negy szegletere, a melyet felülre öltesz, bojtokat csinalj magadnak.

22:13 Ha valaki feleseget vesz, es bemegy hozza, es meggyűlöli azt,

22:14 És szegyenletes dolgokkal vadolja, es rossz hirbe keveri azt, mert ezt mondja: E feleseget vettem magamnak, es hozza mentem, de nem talaltam ő benne szűzesseget:

22:15 Akkor vegye azt a leanynak atyja es anyja, es vigyek a leany szűzessegenek [jeleit] a varos venei ele a kapuba;

22:16 És mondja a leanynak atyja a veneknek: Leanyomat felesegül adtam e ferfiunak, de gyűlöli őt;

22:17 És ime szegyenletes dolgokkal vadol[ja], mondvan: Nem talaltam a te leanyodban szűzesseget; pedig imhol vannak az en leanyom szűzessegenek [jelei!] És teritsek ki a ruhat a varos venei ele.

22:18 Akkor a varos venei fogjak meg azt a ferfit, es ostorozzak meg őt;

22:19 És birsagoljak meg szaz ezüst [siklusra,] es adjak ezt a leany atyjanak; mert rossz hirbe kevert egy izraelita szűzet; es legyen annak felesege, [es] el nem bocsathatja azt teljes eleteben.

22:20 Ha pedig igaz lesz a vadolas, es nem talaltatik szűzesseg a leanyban:

22:21 Akkor vigyek ki a leanyt az ő atyjanak haza ele, es az ő varosanak emberei kövezzek meg kővel, hogy meghaljon; mert gyalazatossagot cselekedett Izraelben, paraznalkodvan az az ő atyjanak hazanal. Így tisztitsd ki közüled a gonoszt.

22:22 Ha rajtakapnak valamely ferfit, hogy ferjes asszonynyal hal, ők mindketten is meghaljanak: a ferfi, a ki az asszonynyal halt, es az asszony is. Így tisztitsd ki a gonoszt Izraelből.

22:23 Ha szűz leany van jegyben egy ferfiuval, es megtalalja azt valaki a varosban, es vele hal:

22:24 Vigyetek ki mindkettőjöket annak a varosnak kapuja ele, es kövezzetek meg őket kővel, hogy meghaljanak. A leanyt azert, hogy nem kialtott a varosban, a ferfit pedig azert, hogy meggyalazta az ő felebaratjanak feleseget. Így tisztitsd ki a gonoszt Izraelből.

22:25 De hogyha mezőn talalja a ferfi a jegyben jaro leanyt, es erőszakoskodik rajta a ferfi es vele hal: csak maga a ferfi haljon meg, a ki azzal halt;

22:26 A leanyt pedig ne bantsd, mert a leanynak nincsen halalos bűne, mivel olyan ez a dolog, mint a mikor valaki felebaratjara tamad es azt agyonüti.

22:27 Mert a mezőn talalta őt; kialthatott a jegyben jaro leany, de nem volt a ki megoltalmazza őt.

22:28 Ha valaki el nem jegyzett szűz leanynyal talalkozik, es megragadja azt, es vele hal, es rajta kapjak őket:

22:29 Akkor a ferfi, a ki vele halt, adjon a leany atyjanak ötven ezüst [siklust], a leany pedig legyen felesegeve. Mivelhogy meggyalazta azt, nem bocsathatja el azt teljes eleteben.

22:30 Ne vegye el senki az ő atyjanak feleseget, es az ő atyjanak takarojat fel ne takarja!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase