Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

20:1 Mikor hadba megy ellenseged ellen, es latsz lovakat, szekereket, naladnal nagyobb szamu nepet: ne felj tőlök, mert veled van az Úr, a te Istened, a ki felhozott teged Égyiptom földeről.

20:2 És mikor az ütközethez keszültök, alljon elő a pap, es szoljon a nepnek;

20:3 És ezt mondja nekik: Hallgasd meg Izrael! Ti ma keszültök megütközni ellensegeitekkel: A ti szivetek meg ne lagyuljon, ne feljetek, es meg ne rettenjetek, se meg ne remüljetek előttök;

20:4 Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harczoljon erettetek a ti ellensegeitekkel, hogy megtartson titeket.

20:5 Az előljarok pedig szoljanak a nepnek, mondvan: Kicsoda az olyan ferfi, a ki uj hazat epitett, de meg fel nem avatta azt? Menjen el, es terjen vissza az ő hazaba, hogy meg ne haljon a harczban, es mas valaki avassa fel azt.

20:6 És kicsoda olyan ferfi, a ki szőlőt ültetett es nem vette el annak hasznat? Menjen el, es terjen vissza az ő hazaba, hogy meg ne haljon a harczban, es mas valaki vegye el annak hasznat.

20:7 És kicsoda olyan ferfi, a ki feleseget jegyzett el maganak, de meg el nem vette? Menjen el, es terjen vissza hazaba, hogy meg ne haljon a harczban, es mas valaki vegye azt el.

20:8 Meg tovabb is szoljanak az előljarok a nephez, es ezt mondjak: Kicsoda olyan ferfi, a ki felenk es lagy szivű? Menjen el, es terjen vissza az ő hazaba, hogy az ő atyjafiainak szive ugy meg ne olvadjon, mint az ő szive.

20:9 És mikor elvegzik az előljarok beszedöket a nephez, allitsanak seregvezereket a nep elere.

20:10 Mikor valamely varos ala megy, hogy azt megostromold, bekesseggel kinald meg azt.

20:11 És ha bekesseggel felel neked, es kaput nyit, akkor az egesz nep, a mely talaltatik abban, adofizetőd legyen, es szolgaljon neked.

20:12 Ha pedig nem köt bekesseget veled, hanem harczra kel veled, akkor zard azt körül;

20:13 És [ha] az Úr, a te Istened kezedbe adja azt: vagj le abban minden fineműt fegyver elevel;

20:14 De az asszonyokat, a kis gyermekeket, a barmokat es mind azt, a mi lesz a varosban, az egesz zsakmanyolni valot magadnak predaljad; es fogyaszd el a te ellensegeidtől valo zsakmanyt, a kiket kezedbe ad neked az Úr, a te Istened.

20:15 Így cselekedjel mindazokkal a varosokkal, a melyek igen messze esnek tőled, a melyek nem e nemzetek varosai közül valok.

20:16 De e nepek varosaiban, a melyeket öröksegül ad neked az Úr, a te Istened, ne hagyj elni csak egy lelket is;

20:17 Hanem mindenestől veszitsd el őket: a Khittheust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khivveust es a Jebuzeust, a mint megparancsolta neked az Úr, a te Istened;

20:18 Azert, hogy meg ne tanitsanak titeket az ő mindenfele utalatossagaik szerint cselekedni, a melyeket ők cselekesznek az ő isteneiknek, es hogy ne vetkezzetek az Úr ellen, a ti Istenetek ellen.

20:19 Mikor valamely varost hosszabb ideig tartasz körülzarva, hadakozvan az ellen, hogy bevegyed azt: ki ne veszitsd annak egy előfajat sem, fejszevel vagvan azt; hanem egyel arrol, es azt magat ki ne irtsad; mert ember-e a mezőnek faja, hogy ostrom ala jusson miattad?

20:20 Csak a mely farol tudod, hogy nem gyümölcstermő, azt veszitsd el es irtsd ki, es abbol epits erősseget az ellen a varos ellen, a mely te ellened hadakozik, mind addig, a mig leomlik az.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase