Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

19:1 Mikor kiirtja az Úr, a te Istened a nemzeteket, a kiknek földjet neked adja az Úr, a te Istened, es birni fogod őket, es lakozol az ő varosaikban es az ő hazaikban:

19:2 Valaszsz ki magadnak harom varost a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ad neked, hogy örököljed azt.

19:3 Keszitsd meg magadnak az utat [azokhoz], es oszszad harom reszre a te orszagod hatarat, a melyet az Úr, a te Istened ad neked öröksegül; azok arra valok legyenek, hogy minden gyilkos oda meneküljön.

19:4 Ez pedig a gyilkos törvenye, a ki oda menekül, hogy elve maradjon: A ki nem szandekosan öli meg az ő felebaratjat, es nem gyűlöli vala azt azelőtt;

19:5 A ki [peldaul] elmegy az ő felebaratjaval az erdőre fat vagni, es meglodul a keze a fejszevel, hogy levagja a fat, es leesik a vas a nyeleről, es ugy talalja az ő felebaratjat, hogy az meghal: az ilyen meneküljön e varosok egyikebe, hogy elve maradjon.

19:6 Különben a verbosszulo rokon űzőbe veszi az ő szivenek busulasaban, es eleri, ha az ut hosszu leend, es agyon üti őt, holott nem melto a halalra, mivel azelőtt nem gyűlölte azt.

19:7 Azert en parancsolom neked, mondvan: Harom varost valaszsz magadnak.

19:8 Ha pedig az Úr, a te Istened kiterjeszti a te hatarodat, a mint megesküdt a te atyaidnak, es neked adja mind az egesz földet, a melynek megadasat megigerte volt a te atyaidnak;

19:9 (Hogyha megtartod mind e parancsolatot, megteven azt, a mit en ma parancsolok neked, [tudniillik], hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, es jarj az ő utain minden időben): akkor e haromhoz szerezz meg harom varost.

19:10 Hogy artatlan ver ne ontassek ki a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ad neked öröksegül, es hogy a ver ne legyen rajtad.

19:11 De hogyha lesz valaki, a ki gyűlöli az ő felebaratjat, es meglesi azt, es rea tamad es ugy üti meg, hogy meghal, es bemenekül valamelyikbe e varosok közül:

19:12 Akkor az ő varosanak venei küldjenek [embereket], es vonjak ki azt onnet, es adjak azt a verbosszulo rokon kezebe, hogy meghaljon.

19:13 Ne nezz rea szanalommal, hanem tisztitsd ki az artatlan verontast Izraelből, hogy jol legyen dolgod.

19:14 A te felebaratodnak hatarat el ne told, a mely hatart az ősök vetettek a te öröksegedben, a melyet örökölni fogsz azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ad neked, hogy birjad azt.

19:15 Ne alljon elő egy tanu senki ellen semmifele hamissag es semmifele bűn miatt; akarmilyen bűnben bűnös valaki, ket tanu szavara vagy harom tanu szavara alljon a dolog.

19:16 Ha valaki ellen gonosz tanu all elő, hogy partütessel vadolja őt:

19:17 Akkor alljon az a ket ember, a kiknek ilyen perök van, az Úr ele, a papok es a birak ele, a kik abban az időben lesznek;

19:18 És a birak vizsgaljak meg jol [a dolgot], es ha hazug tanu lesz a tanu, a ki hazugsagot szolott az ő atyjafia ellen:

19:19 Úgy cselekedjetek azzal, a mint ő szandekozott cselekedni az ő atyjafiaval. Így tisztitsd ki közüled a gonoszt;

19:20 Hogy a kik megmaradnak, halljak meg, es feljenek, es többször ne cselekedjenek te közötted ilyen gonosz dolgot.

19:21 Ne nezz rea szanalommal; lelket lelekert, szemet szemert, fogat fogert, kezet kezert, labat labert.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase