Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

18:1 A Levita-papoknak, a Levi egesz nemzetsegenek ne legyen se resze, se öröksege Izraellel, hanem eljenek az Úrnak tüzes aldozatjaibol es öröksegeből.

18:2 Annakokaert ne legyen neki öröksege az ő atyjafiai között: Az Úr az ő öröksege, a mint megmondotta neki.

18:3 És ez legyen a papoknak törvenyes resze a neptől, azoktol, a kik aldoznak akar ökörrel, akar juhval, hogy a papnak adjak a lapoczkat, a ket allat es a gyomrot.

18:4 A te gabonad, mustod es olajod zsengejet, es a te juhaid gyapjanak zsengejet neki adjad;

18:5 Mert őt valasztotta ki az Úr, a te Istened minden te nemzetseged közül, hogy alljon szolgalatra az Úrnak neveben, ő es az ő fiai minden időben.

18:6 Mikor pedig eljön a Levita valamelyikből a te egesz Izraelben levő kapuid közül, a hol ő lakik, es bemegy az ő lelkenek teljes kivansaga szerint arra a helyre, a melyet kivalaszt az Úr:

18:7 Szolgaljon az Úrnak az ő Istenenek neveben, mint az ő többi atyjafiai, a Levitak, a kik ott allanak az Úr előtt.

18:8 Az eledelekben egyenlőkepen reszesedjenek, kiveve azt, a mit eladott valaki az ő atyai öröksegeből.

18:9 Mikor te bemegy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ad neked: ne tanulj cselekedni azoknak a nepeknek utalatossagai szerint.

18:10 Ne talaltassek te közötted, a ki az ő fiat vagy leanyat atvigye a tűzön, se jövendőmondo, se igező, se jegymagyarazo, se varazslo;

18:11 Se bűbajos, se ördöngősöktől tudakozo, se titok-fejtő, se halottidező;

18:12 Mert mind utalja az Úr, a ki ezeket miveli, es ez ilyen utalatossagokert űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.

18:13 Tökeletes legy az Úrral, a te Isteneddel.

18:14 Mert ezek a nemzetek, a kiket te elűzesz, igezőkre es jövendőmondokra hallgatnak; de teneked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened.

18:15 Profetat tamaszt neked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyadfiai közül, olyat mint en: azt hallgassatok!

18:16 Mind a szerint, amint kerted az Úrtol, a te Istenedtől a Horeben a gyülekezesnek napjan mondvan: Ne halljam többe az Úrnak, az en Istenemnek szavat, es ne lassam többe ezt a nagy tüzet, hogy meg ne haljak!

18:17 Az Úr pedig monda nekem: Jol mondtak a mit mondtak.

18:18 Profetat tamasztok nekik az ő atyjokfiai közül, olyat mint te, es az en igeimet adom annak szajaba, es megmond nekik mindent, a mit parancsolok neki.

18:19 És ha valaki nem hallgat az en igeimre, a melyeket az en nevemben szol, en megkeresem azon!

18:20 De az a profeta, a ki olyat mer szolani az en nevemben, a mit en nem parancsoltam neki szolani, es a ki idegen istenek neveben szol: haljon meg az a profeta.

18:21 Ha pedig azt mondod a te szivedben: mikepen ismerhetjük meg az iget, a melyet nem mondott az Úr?

18:22 Ha a profeta az Úr neveben szol, es nem lesz meg, es nem teljesedik be a dolog: ez az a szo, a melyet nem az Úr szolott; elbizakodottsagbol mondotta azt a profeta; ne felj attol!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase