Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

17:1 Ne aldozzal az Úrnak, a te Istenednek olyan ökröt es juhot, a melyen valami fogyatkozas van, akarmi hiba; mert utalatossag az az Úrnak, a te Istenednek.

17:2 Hogyha talaltatik közötted valamelyikben a te kapuid közül, a melyeket az Úr, a te Istened ad neked, vagy ferfiu vagy asszony, a ki gonoszt cselekszik az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt, megszegven az ő szövetseget;

17:3 És elmegy es szolgal idegen isteneket, es imadja azokat, akar a napot, akar a holdat, vagy akarmelyet az egnek seregei közül, a melyet nem parancsoltam;

17:4 És megjelentetik neked, es meghallod: jol megtudakozd; es hogyha igaz, es bizonyos a dolog, [es] megtörtent ez az utalatossag Izraelben:

17:5 Akkor vidd ki azt a ferfiut vagy azt az asszonyt, a ki azt a gonoszsagot mivelte, a te kapuidba, (a ferfiut vagy az asszonyt) es kövezd agyon őket, hogy meghaljanak.

17:6 Ket tanu vagy harom tanu szavara halallal lakoljon a halalra valo; [de] egy tanu szavara meg ne haljon.

17:7 A tanuk keze legyen első rajta, hogy megölettessek, es azutan mind az egesz nep keze. Így tisztitsd ki magad közül a gonoszt.

17:8 Ha megfoghatatlan valami előtted, a mikor itelned kell ver es ver között, ügy es ügy között, serelem es serelem között, vagy egyeb versengesek között a te kapuidban: akkor kelj fel, es menj el arra a helyre, a melyet kivalaszt az Úr, a te Istened.

17:9 És menj be a Levita-papokhoz es a birohoz, a ki lesz majd abban az időben; es kerdezd meg őket, es ők tudtul adjak neked az iteletmondast.

17:10 És annak a mondasnak ertelme szerint cselekedjel, a melyet tudtul adnak neked azon a helyen, a melyet kivalaszt az Úr; es vigyazz, hogy mind a szerint cselekedjel, a mint tanitanak teged.

17:11 A törveny szerint cselekedjel, a melyre tanitanak teged, es az itelet szerint, a melyet mondanak neked; el ne hajolj attol a mondastol, a melyet tudtul adnak neked, se jobbra, se balra.

17:12 Ha pedig elbizakodottsagbol azt cselekszi valaki, hogy nem hallgat a papra, a ki ott all, szolgalvan az Urat, a te Istenedet, vagy a birora: haljon meg az ilyen ember. Így tisztitsd ki a gonoszt Izraelből.

17:13 És mind az egesz nep hallja, es feljen, hogy elbizakodottan senki ne cselekedjek többe.

17:14 Mikor bemegy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ad neked, es birod azt, es lakozol abban, es ezt mondod: Kiralyt teszek magam föle, mikepen egyeb nepek, a melyek körültem vannak:

17:15 Azt emeld magad föle kiralyul, a kit az Úr, a te Istened valaszt. A te atyadfiai közül emelj magad föle kiralyt; nem tehetsz magad föle idegent, a ki nem atyadfia.

17:16 Csak sok lovat ne tartson, es a nepet vissza ne vigye Égyiptomba, hogy lovat sokasitson, mivelhogy az Úr megmondta nektek: Ne terjetek többe vissza azon az uton!

17:17 Sok feleseget se tartson, hogy a szive el ne hajoljon; se ezüstjet, se aranyat felettebb meg ne sokasitsa.

17:18 És mikor az ő orszaganak kiralyi szekere ül, irja le maganak könyvbe e törvenynek masat a Levita-papokebol.

17:19 És legyen az ő nala, es olvassa azt eletenek minden idejeben, hogy tanulja felni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvenynek minden igejet, es e rendeleseket, hogy azokat cselekedje.

17:20 Fel ne fuvalkodjek az ő szive az ő atyjafiai ellen, se el ne hajoljon a parancsolattol jobbra vagy balra, hogy hosszu ideig eljen az ő orszagaban ő es az ő fiai Izraelben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase