Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 16

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

16:1 Ügyelj az Abib honapra, es keszits az Úrnak, a te Istenednek paskhat; mert az Abib honapban hozott ki teged az Úr, a te Istened Égyiptombol ejjel.

16:2 Paskha gyanant pedig ölj az Úrnak, a te Istenednek juhot es ökröt azon a helyen, a melyet kivalaszt az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő nevet.

16:3 Ne egyel azzal semmi kovaszost, [hanem] het napon at egyel azzal kovasztalan lepenyeket, nyomorusagnak kenyeret, (mert sietseggel jöttel ki Égyiptom földeről) hogy megemlekezzel arrol a naprol eletednek minden idejeben, a melyen kijöttel Égyiptom földeről.

16:4 És ne lasson senki kovaszt het napon at sehol a te hatarodban; es a husbol, a melyet az első napon estve megaldozol, semmi ne maradjon reggelig.

16:5 Nem ölheted le a paskhat akarmelyikben a te varosaid közül, a melyeket az Úr, a te Istened ad neked;

16:6 Hanem azon a helyen, a melyet kivalaszt az Úr, a te Istened, hogy az ő nevet oda helyezze: ott öld le a paskhat estve, napnyugtakor, abban az időben, a mikor kijöttel Égyiptombol.

16:7 Azon a helyen süsd es edd is meg, a melyet kivalaszt az Úr, a te Istened; reggel pedig fordulj vissza es menj haza a te hajlekodba.

16:8 Hat napon at egyel kovasztalant; hetednapon pedig az Úrnak, a te Istenednek berekesztő ünnepe leven, ne munkalkodjal [azon.]

16:9 Szamlalj [azutan] magadnak het hetet; attol fogva kezdjed szamlalni a het hetet, hogy sarlodat a vetesbe bocsatod.

16:10 És tarts hetek ünnepet az Úrnak, a te Istenednek, a te kezednek szabad akarat szerint valo adomanyaval, a melyet ahhoz kepest adj, a mint megaldott teged az Úr, a te Istened.

16:11 És örvendezz az Úrnak, a te Istenednek szine előtt, te es a te fiad, es leanyod, szolgad, szolgaloleanyod, es a levita, a ki a te kapuidon belől van, es a jöveveny, az arva es az özvegy, a kik te közötted vannak, azon a helyen, a melyet kivalasztott az Úr, a te Istened, hogy oda helyezze az ő nevet.

16:12 És emlekezzel meg rola, hogy te [is] szolga voltal Égyiptomban; es tartsd meg, es teljesitsd e rendeleseket.

16:13 A satorok ünnepet het napig tartsd, mikor begyűjtöd [a termest] a te szerűdről es sajtodrol.

16:14 És örvendezz a te ünnepeden, te es a te fiad, a te leanyod, szolgad es szolgaloleanyod, a levita, a jöveveny, az arva es az özvegy, a kik belől vannak a te kapuidon.

16:15 Het napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a helyen, a melyet kivalaszt az Úr; mert megald teged az Úr, a te Istened minden termesedben, es kezeidnek minden munkajaban; azert örvendezz igen!

16:16 Minden esztendőben haromszor jelenjen meg közüled minden ferfiu az Úrnak, a te Istenednek szine előtt azon a helyen, a melyet kivalaszt; a kovasztalan kenyerek ünnepen, a hetek ünnepen, es a satorok ünnepen. De üres kezzel senki se jelenjen meg az Úr előtt!

16:17 Kiki az ő kepessege szerint [adjon,] az Úrnak, a te Istenednek aldasa szerint, a melyet ad neked.

16:18 Birakat es felügyelőket allits minden kapudba, a melyeket az Úr, a te Istened ad neked, a te törzseid szerint, hogy iteljek a nepet igaz itelettel.

16:19 El ne forditsd az iteletet; szemelyt se valogass; ajandekot se vegy; mert az ajandek megvakitja a bölcsek szemeit, es elforditja az igazak beszedet.

16:20 Igazsagot, igazsagot kövess, hogy elhess, es öröksegül birhasd azt a földet, a melyet az Úr, a te Istened ad neked.

16:21 Ne plantalj magadnak berket semmifele fabol, az Úrnak, a te Istenednek oltara melle, a melyet keszitesz magadnak.

16:22 Oszlopot se emelj magadnak, a mit gyűlöl az Úr, a te Istened.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase