Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

15:1 A hetedik esztendő vegen elengedest mivelj.

15:2 Ez pedig az elengedesnek modja: Minden kölcsönado ember engedje el, a mit kölcsönadott az ő felebaratjanak; ne hajtsa be az ő felebaratjan es atyjafian; mert elengedes hirdettetett az Úrert.

15:3 Az idegenen hajtsd be; de a mid a te atyadfianal lesz, engedje el [neki] a te kezed.

15:4 De nem is lesz közötted szegeny, mert igen megald teged az Úr azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ad neked öröksegül, hogy birjad azt.

15:5 De csak ugy [lesz] [ez], ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavara, megtartvan es teljesitven mind azt a parancsolatot, a melyet en ma parancsolok neked.

15:6 Mert az Úr, a te Istened megald teged, a mikepen megmondotta neked; es sok nepnek adsz zalogos kölcsönt, te pedig nem kersz kölcsönt, es sok nepen fogsz uralkodni, es te rajtad nem uralkodnak.

15:7 Ha [megis] szegenynye lesz valaki a te atyadfiai közül valamelyikben a te kapuid közül a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ad neked: ne kemenyitsd meg a te szivedet, be se zarjad kezedet a te szegeny atyadfia előtt;

15:8 Hanem örömest nyisd meg a te kezedet neki, es örömest adj kölcsön neki, a mennyi eleg az ő szüksegere, a mi nelkül szűkölködik.

15:9 Vigyazz magadra, hogy ne legyen a te szivedben valami istentelenseg, mondvan: Közelget a hetedik esztendő, az elengedesnek esztendeje; es elforditsd szemedet a te szegeny atyadfiatol, hogy ne adj neki; mert ő ellened kialt az Úrhoz, es bűn lesz benned.

15:10 Bizonyara adj neki, es meg ne haborodjek azon a te szived, mikor adsz neki; mert az ilyen dologert ald meg teged az Úr, a te Istened minden munkadban, es mindenben, a mire kezedet veted.

15:11 Mert a szegeny nem fogy ki a földről, azert en parancsolom neked, mondvan: Örömest nyisd meg kezedet a te szűkölködő es szegeny atyadfianak a te földeden.

15:12 Hogyha eladja magat neked a te atyadfia, a zsido ferfi es zsido asszony, es szolgal teged hat esztendeig: a hetedik esztendőben bocsassad őt szabadon mellőled.

15:13 És mikor szabadon bocsatod őt mellőled, ne bocsasd el őt üresen;

15:14 [Hanem] terheld meg őt bőven a te juhaidbol, a te szerűdről, es a te sajtodbol; a mivel megaldott teged az Úr, a te Istened, adj neki abbol.

15:15 És emlekezzel meg rola, hogy [te is] szolga voltal Égyiptom földen, es megszabaditott teged az Úr, a te Istened; azert parancsolom en ma ezt neked.

15:16 Ha pedig ezt mondja neked: Nem megyek el tőled, mert szeret teged es a te hazadat, mivelhogy jol van neki te nalad dolga:

15:17 Akkor vedd az arat, es furd a fülebe es az ajtoba; es legyen szolgadda mindvegig; igy cselekedjel szolgaloleanyoddal is.

15:18 Ne essek nehezedre, hogy szabadon bocsatod őt mellőled; (hiszen ket annyi berre valot szolgalt neked hat even at, mint a beres-munkas) es megald teged az Úr, a te Istened mindenben, a mit cselekszel.

15:19 Barmaid es juhaid első fajzasanak minden himjet az Úrnak, a te Istenednek szenteljed. Ne munkalkodjal a te tehenednek első fajzasan, es meg ne nyirjad a te juhaidnak első fajzasat.

15:20 Az Úrnak, a te Istenednek szine előtt edd meg azt esztendőről esztendőre, te es a te hazad nepe, azon a helyen, a melyet kivalaszt az Úr.

15:21 Hogyha valami fogyatkozas lesz benne; santa vagy vak lesz, [vagy] akarmely fogyatkozasban szenvedő: meg ne aldozd azt az Úrnak, a te Istenednek.

15:22 A te kapuidon belől edd meg azt; a tisztatalan es a tiszta egyarant, mintha őz volna az vagy szarvas.

15:23 Csakhogy a veret meg ne edd, hanem a földre öntsd azt, mint a vizet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase