Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

14:1 Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek fiai vagytok; ne vagdaljatok meg magatokat, se szemeitek között ne csinaljatok kopaszsagot, a halottert,

14:2 Mert szent nepe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, es az Úr valasztott teged, hogy legy neki tulajdon nepe minden nep közül, a melyek a föld szinen vannak.

14:3 Semmi utalatossagot meg ne egyel.

14:4 Ezek azok az allatok, a melyeket megehettek: az ökör, juh, kecske,

14:5 Szarvas, őz, bival, vadkecske, zerge, vad bika es javor.

14:6 És mindazt az allatot, a melynek hasadt a körme es egeszen kette hasadt körme van, es kerődző az allatok között, megehetitek.

14:7 De a kerődzők es hasadt körműek közül ne egyetek meg ezeket: a tevet, a nyulat es hörcsököt, mert kerődznek ugyan, de körmük nem hasadt; tisztatalanok legyenek ezek nektek.

14:8 És a disznot, mert hasadt ugyan a körme, de nem kerődzik; tisztatalan legyen ez nektek. Ezeknek husabol ne egyetek, holttestöket se illessetek.

14:9 Ezeket ehetitek meg mindazokbol, melyek vizben [elnek:] a minek uszo szarnya es pikkelye van, mind megegyetek;

14:10 Valaminek pedig nincsen uszo szarnya es pikkelye, meg ne egyetek; tisztatalan az nektek.

14:11 Minden tiszta madarat megehettek.

14:12 Ezek pedig, a melyeket meg ne egyetek közülök: a sas, a saskeselyű es a halaszo sas.

14:13 A keselyű, a heja es a solyom az ő nemevel.

14:14 Minden hollo az ő nemevel.

14:15 A strucz, a bagoly, a kakuk es a karvaly az ő nemevel.

14:16 A kuvik, a fülesbagoly es a bölömbika.

14:17 A pelikan, a gem es a hattyu.

14:18 Az eszterag es a szarka az ő nemevel; a büdösbanka es a denever.

14:19 Minden szarnyas fereg is tisztatalan legyen nektek; meg ne egyetek.

14:20 Minden tiszta szarnyast megehettek.

14:21 Semmi holttestet meg ne egyetek; a jövevenynek, a ki a te kapuidon belől [van], adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el az idegennek, mert szent nepe vagy te az Úrnak, a te Istenednek. Ne főzd a gödölyet az ő anyja tejeben.

14:22 Esztendőről esztendőre tizedet vegy a te magodnak minden termeseből, a mely a te meződön terem.

14:23 És egyed az Úrnak, a te Istenednek szine előtt azon a helyen, a melyet kivalaszt, hogy ott lakozzek az ő neve, gabonadnak, mustodnak, olajodnak tizedet, a te barmaidnak es juhaidnak első fajzasat; hogy tanuljad felni az Urat, a te Istenedet minden időben.

14:24 Ha pedig hosszabb neked az ut, hogysem oda vihetned azokat, mivelhogy tavol esik tőled az a hely, a melyet az Úr, a te Istened valaszt, hogy oda helyezze az ő nevet, teged pedig megaldott az Úr, a te Istened:

14:25 Akkor add el penzen, es kösd a kezedbe a penzt, es menj el arra a helyre, a melyet kivalaszt az Úr, a te Istened;

14:26 És adjad a penzt mind azert, a mit kivan a te lelked: ökrökert, juhokert, borert es vidamito italert es mindenert, a mit megahit neked a te lelked, es egyel ott az Úrnak, a te Istenednek szine előtt, es örvendezzel te es a te hazadnak nepe.

14:27 A levitat pedig, a ki a te kapuidon belől van, ne hagyd el, mert nincsen neki resze, sem öröksege veled.

14:28 A harmadik esztendő vegen vidd ki annak az esztendő termesenek minden tizedet, es rakd le a te kapuidba.

14:29 És eljön a levita (a kinek nincsen resze es öröksege te veled), es a jöveveny, arva es özvegy, a kik a te kapuidon belől [vannak], es esznek es megelegesznek, hogy megaldjon teged az Úr, a te Istened a te kezednek minden munkajaban, a melyet vegzesz.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase