Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

13:1 Mikor te közötted jövendőmondo, vagy alomlato tamad es jelt vagy csodat ad neked;

13:2 Ha bekövetkezik is az a jel vagy a csoda, a melyről szolott vala neked, mondvan: Kövessünk idegen isteneket, a kiket te nem ismersz, es tiszteljük azokat:

13:3 Ne hallgass effele jövendőmondonak beszedeire, vagy az effele alomlatora; mert az Úr, a ti Istenetek kisert titeket, hogy megtudja, ha szeretitek-e az Urat, a ti Isteneteket teljes szivetekből, es teljes lelketekből?

13:4 Az Urat, a ti Isteneteket kövessetek, es őt feljetek, es az ő parancsolatait tartsatok meg, es az ő szavara hallgassatok, őt tiszteljetek, es ő hozza ragaszkodjatok.

13:5 Az a jövendőmondo pedig vagy alomlato ölettessek meg; mert partütest hirdetett az Úr ellen, a ti Istenetek ellen, a ki kihozott titeket Égyiptom földeből, es megszabaditott teged a szolgasagnak hazabol; hogy elforditson teged arrol az utrol, a melyet parancsolt neked az Úr, a te Istened, hogy azon jarj. Gyomlald ki azert a gonoszt magad közül.

13:6 Ha testvered, a te anyadnak fia, vagy a te fiad vagy leanyod, vagy a kebleden levő feleseg, vagy lelki-testi baratod titkon csalogat, mondvan: Nosza menjünk es tiszteljünk idegen isteneket, a kiket nem ismertetek sem te, sem atyaid.

13:7 Ama nepek istenei közül, a kik körültetek vannak, közel hozzad vagy tavol tőled, a földnek [egyik] vegetől a [masik] vegeig:

13:8 Ne engedj neki, es ne hallgass rea, ne nezz rea szanalommal, ne kimeld es ne rejtegesd őt;

13:9 Hanem megölven megöljed őt; a te kezed legyen először rajta az ő megölesere, azutan pedig az egesz nepnek keze.

13:10 Kövekkel kövezd meg őt, hogy meghaljon; mert azon igyekezett, hogy elforditson teged az Úrtol, a te Istenedtől, a ki kihozott teged Égyiptomnak földeből, a szolgasagnak hazabol;

13:11 És hallja meg az egesz Izrael, es feljenek es ne cselekedjenek többe ahhoz hasonlo gonoszt te közötted.

13:12 Ha valamelyikben a te varosaid közül, a melyeket az Úr, a te Istened ad neked, hogy ott lakjal, ezt hallod mondani:

13:13 Emberek jöttek ki közüled, istentelensegnek fiai, es elforditjak varosuk lakosait, mondvan: Nosza, menjünk es tiszteljünk idegen isteneket, a kiket nem ismertetek:

13:14 Akkor keress, kutass es szorgalmatosan tudakozodjal, es ha igaz, es bizonyos a dolog, es megtörtent az effele utalatossag közötted:

13:15 Hanyd kard elere annak a varosnak lakosait; aldozd fel azt mindenestől, a mi benne van; a barmat is kard elere [hanyd.]

13:16 És a mi preda van benne, hordd mind együve az ő piaczanak közepere, es egesd meg a varost tűzzel es annak minden predajat is teljes aldozatul az Úrnak, a te Istenednek, es legyen rom mind örökke, [es] soha többe fel ne epittessek.

13:17 Ne ragadjon semmi a te kezedhez abbol az atokra valobol, hogy szűnjek meg az Úr haragjanak busulasa, es könyörületes legyen hozzad, es könyörüljön rajtad, es megszaporitson teged, a mikepen megesküdt a te atyaidnak,

13:18 Ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavara, megtartvan minden ő parancsolatat, a melyeket en ma parancsolok neked, hogy azt cselekedjed, a mi igaz az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase