Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

12:1 Ezek a rendelesek es a vegzesek, a melyeket meg kell tartanotok, azok szerint cselekedven azon a földön, a melyet az Úr, a te atyaidnak Istene ad neked, hogy birjad azt minden időben a mig eltek a földön:

12:2 Pusztara pusztitsatok el mind azokat a helyeket, a hol azok a nemzetek, a kiknek ti urai lesztek, szolgaltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon, es minden zöldelő fa alatt.

12:3 És rontsatok el azoknak oltarait, törjetek össze oszlopaikat, tűzzel egessetek meg berkeiket, es vagdaljatok szet az ő isteneiknek faragott kepeit, a nevöket is pusztitsatok ki arrol a helyről.

12:4 Ne cselekedjetek igy az Úrral, a ti Istenetekkel;

12:5 Hanem azt a helyet, a melyet kivalaszt az Úr, a ti Istenetek minden ti törzsetek közül, hogy az ő nevet oda helyezze [es] ott lakozzek, [azt] gyakoroljatok es oda menjetek.

12:6 És oda vigyetek egeszen egőaldozataitokat, veres aldozataitokat, tizedeiteket, kezeiteknek felemelt aldozatat, mind fogadasbol, mind szabad akaratbol valo adomanyaitokat, es a ti barmaitoknak es juhaitoknak első fajzasat.

12:7 És ott egyetek az Úrnak, a ti Isteneteknek szine előtt, es örvendezzetek ti es a ti hazatok minden nepe, kezetek minden keresmenyenek, a melyekkel megald teged az Úr, a te Istened.

12:8 Ne cselekedjetek ott mind a szerint, a mint mi cselekszünk itt most, mindenik [azt,] a mi jonak latszik neki.

12:9 Mert meg ez ideig nem mentetek be a nyugodalmas helyre, es az öröksegbe, a melyet az Úr, a te Istened ad neked.

12:10 Mikor pedig atmentek a Jordanon, es lakozni fogtok azon a földön, a melyet az Úr, a ti Istenetek ad nektek öröksegül, es megnyugtat titeket minden ellensegetektől, a kik körületek vannak, es batorsaggal fogtok lakozni:

12:11 Akkor arra a helyre, a melyet kivalaszt az Úr, a ti Istenetek, hogy ott lakozzek az ő neve, oda vigyetek mindent, a mit en parancsolok nektek: egeszen egőaldozataitokat, veres aldozataitokat, tizedeiteket es kezeiteknek felemelt aldozatat, es minden megkülönböztetett fogadastokat, a melyeket fogadtok az Úrnak.

12:12 És örvendezzetek az Úrnak, a ti Isteneteknek szine előtt, mind ti, mind a ti fiaitok, es leanyaitok, mind a ti szolgaitok es szolgaloleanyaitok, mind a levita, a ki a ti kapuitokon belől leszen; mert nincs neki resze vagy öröksege ti veletek.

12:13 Vigyazz, hogy a te egeszen egőaldozataidat ne aldozzad minden helyen, a melyet meglatsz;

12:14 Hanem azon a helyen, a melyet kivalaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott aldozzad a te egeszen egőaldozatidat, es ott cselekedjel mindent, a mit en parancsolok neked.

12:15 Mindazaltal a te lelkednek teljes kivansaga szerint vaghatsz barmot es ehetel hust, minden te kapuidon belől, az Úrnak, a te Istenednek aldasahoz kepest, a melyet ad neked; mind a tisztatalan, mind a tiszta eheti azt, ep ugy mint az őzet es a szarvast.

12:16 Csakhogy a vert meg ne egyetek; a földre öntsd azt, mint a vizet.

12:17 Nem eheted meg a te kapuidon belől sem gabonadnak, sem mustodnak, sem olajodnak tizedet, sem barmaidnak es juhaidnak első fajzasat; sem semmi fogadasi [aldozatodat,] a melyet fogadsz, sem szabad akarat szerint valo adomanyaidat, sem a te kezednek felemelt aldozatat;

12:18 Hanem az Úrnak a te Istenednek szine előtt egyed azokat azon a helyen, a melyet kivalaszt az Úr a te Istened: te es a te fiad, leanyod, szolgad, szolgaloleanyod es a levita, a ki a te kapuidon belől van; es örvendezzel az Úrnak, a te Istenednek szine előtt mindenben, a mire kezedet veted.

12:19 Vigyazz, hogy el ne hagyjad a levitat valameddig elsz a te földeden.

12:20 Mikor az Úr, a te Istened kiszelesiti a te hatarodat, a mikepen igerte vala neked, es ezt mondod: Hust ehetnem! mivelhogy a te lelked hust kivan enni: egyel hust a te lelkednek teljes kivansaga szerint.

12:21 Ha messze van tőled a hely, a melyet az Úr, a te Istened valaszt, hogy oda helyezze az ő nevet, es leölsz, a mint parancsoltam neked, a te barmaidbol es juhaidbol, a melyeket az Úr ad majd neked: akkor egyel [azokbol] a te kapuidban a te lelkednek teljes kivansaga szerint.

12:22 De, a mint az őzet es a szarvast eszik, ugy egyed azokat; a tisztatalan es a tiszta egyarant ehetik abbol.

12:23 Csakhogy abban allhatatos legy, hogy a vert meg ne egyed; mert a ver, az a lelek: azert a lelket a hussal együtt meg ne egyed!

12:24 Meg ne egyed azt, a földre öntsd azt, mint a vizet.

12:25 Meg ne egyed azt, hogy jol legyen dolgod neked es a te gyermekeidnek is utanad, mivelhogy azt cselekszed, a mi igaz az Úr szemei előtt.

12:26 De ha valamit megszentelsz a tieidből, vagy fogadast teszesz: vedd fel, es vidd [azt] arra a helyre, a melyet kivalaszt az Úr.

12:27 És az Úrnak, a te Istenednek oltaran aldozd meg a te egeszen egőaldozataidat, azoknak husat es veret; [egyeb] aldozataidnak veret azonban öntsd az Úrnak, a te Istenednek oltarara, a husat pedig megeheted.

12:28 Vigyazz es hallgasd meg mindezeket az igeket, a melyeket en parancsolok neked, hogy jol legyen dolgod, neked es a te gyermekeidnek utanad mind örökke; mivelhogy azt cselekszed, a mi jo es igaz az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt.

12:29 Mikor kiirtja előled az Úr, a te Istened a nemzeteket, a kikhez bemegy, hogy birjad őket, es birni fogod őket, es lakozol majd az ő földükön:

12:30 Vigyazz magadra, hogy őket követven tőrbe ne essel, miutan mar kivesztek előled; es ne tudakozzal az ő isteneik felől, mondvan: Mikepen tisztelik e nemzetek az ő isteneiket? en is akkepen cselekszem.

12:31 Ne cselekedjel igy az Úrral, a te Isteneddel, mert mind azt az utalatossagot, a mit gyűlöl az Úr, megcselekedtek az ő isteneikkel; mert meg fiaikat es leanyaikat is megegetik vala tűzzel az ő isteneiknek.

12:32 Mindazt, a mit en parancsolok nektek, megtartsatok, es a szerint cselekedjetek: semmit ne tegy ahhoz, es el se vegy abbol!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase