Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

11:1 Szeresd azert az Urat, a te Istenedet, tartsd meg az ő megtartani valoit: rendeleseit, vegzeseit es parancsolatait minden időben.

11:2 És tudjatok meg ma (mert nem a ti fiaitokkal [szolok], a kik nem tudjak es nem lattak) az Úrnak, a te Isteneteknek fenyiteset, nagysagat, erős kezet es kinyujtott karjat,

11:3 Jeleit es cselekedeteit, a melyeket Égyiptomban cselekedett a Faraoval, az egyiptombeliek kiralyaval, es az ő egesz földevel;

11:4 És a melyeket cselekedett az egyiptombeliek seregevel, lovaival es szekereivel, mivelhogy reajok araszta a Veres tenger vizeit, mikor üldözenek titeket, es elveszte őket az Úr mind e mai napig;

11:5 És a melyeket cselekedett veletek a pusztaban, a mig e helyre jutatok;

11:6 És a melyeket cselekedett Dathannal es Abirammal, Eliabnak a Ruben fianak fiaival, mikor a föld megnyita az ő szajat, es elnyele őket haznepeikkel, satoraikkal, es minden marhajokkal egyetemben, a mely az övek vala, az egesz Izrael között.

11:7 Mert sajat szemeitekkel lattatok az Úrnak minden nagy cselekedetet, a melyeket cselekedett.

11:8 Tartsatok meg azert mind a parancsolatokat, a melyeket en ma parancsolok neked, hogy megerősödjetek, bemenjetek es birjatok a földet, a melyre atmentek, hogy birjatok azt.

11:9 És hogy sok ideig elhessetek a földön, a mely felől megesküdt az Úr a ti atyaitoknak, hogy nekik es az ő magvoknak adja [azt a] tejjel es mezzel folyo földet.

11:10 Mert a föld, a melyre te bemegy, hogy birjad azt, nem olyan az, mint Égyiptomnak földe, a honnan kijöttetek; a melyben elveted vala a te magodat es a te labaddal kell vala megöntöznöd, mint egy vetemenyes kertet;

11:11 Hanem az a föld, a melyre atmentek, hogy birjatok azt, hegyes-völgyes föld, az egnek esőjeből iszik vizet.

11:12 [Oly] föld [az], a melyre az Úr, a te Istened visel gondot; mindenkor rajta [függenek] az Úrnak, a te Istenednek szemei az esztendő kezdetetől az esztendő vegeig.

11:13 Leszen azert, hogyha valoban engedelmeskedtek az en parancsolataimnak, a melyeket en ma parancsolok nektek, ugy hogy az Urat, a ti Istenteket szeretitek, es neki szolgaltok teljes szivetekből es teljes lelketekből:

11:14 Esőt adok a ti földetekre alkalmatos időben: korai es kesei [esőt], hogy betakarithasd a te gabonadat, borodat es olajodat;

11:15 Füvet is adok a te meződre a te barmaidnak; te pedig eszel es megelegszel.

11:16 Vigyazzatok azert, hogy a ti szivetek meg ne csalattassek, es el ne terjetek, es ne tiszteljetek idegen isteneket, es ne boruljatok le előttök.

11:17 Különben az Úrnak haragja felgerjed reatok, es bezarja az eget, hogy eső ne legyen, es a föld az ő gyümölcset meg ne teremje; es hamarsaggal elvesztek a jo földről, a melyet az Úr ad nektek.

11:18 Vegyetek azert szivetekre es lelketekre e szavaimat, es kössetek azokat jegyül a ti kezetekre, es homlokkötőkül legyenek a ti szemeitek között;

11:19 És tanitsatok meg azokra a ti fiaitokat, szolvan azokrol, mikor hazadban ülsz, mikor uton jarsz, mikor fekszel es mikor felkelsz.

11:20 És ird fel azokat a te hazadnak ajtofeleire es a te kapuidra;

11:21 Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok es fiaitoknak napjai azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a ti atyaitoknak, hogy nekik adja mindaddig, a mig az eg a föld felett leszen.

11:22 Mert ha szorosan megtartjatok mind e parancsolatot, a melyet en parancsolok nektek, hogy a szerint cselekedjetek; ha szeretitek az Urat, a ti Istenteket, ha minden ő utain jartok, es ő hozza ragaszkodtok:

11:23 Akkor kiűzi az Úr mind azokat a nemzeteket ti előletek, es urra lesztek nalatoknal nagyobb es erősebb nemzeteken.

11:24 Minden hely, a melyet labatok talpa megnyom, tietek lesz, a pusztatol a Libanonig, es a folyoviztől, az Eufrates folyovizetől a nyugoti tengerig lesz a ti hatarotok.

11:25 Nem allhat meg senki előttetek; azt miveli az Úr, a ti Istenetek, hogy feljenek es rettegjenek titeket az egesz föld szinen, a melyre ratapostok, a mint megmondotta nektek.

11:26 Lasd, en adok ma előtökbe aldast es atkot!

11:27 Az aldast, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, a melyeket en e mai napon parancsolok nektek;

11:28 Az atkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, es letertek az utrol, a melyet en ma parancsolok nektek, es idegen istenek utan jartok, a kiket nem ismertetek.

11:29 És mikor bevisz teged az Úr, a te Istened arra a földre, a melyre te bemegy, hogy birjad azt: akkor mondd el az aldast a Garizim hegyen, az atkot pedig az Ebal hegyen.

11:30 Nemde azok tul vannak a Jordanon, a napnyugoti ut megett, a Kananeusok földen, a kik a siksagon laknak Gilgalnak atelleneben, a More tölgyei mellett?!

11:31 Mert ti atmentek a Jordanon, hogy bemenven birhassatok a földet, a melyet az Úr, a ti Istenetek ad nektek. Ha birni fogjatok azt, es lakni fogtok abban:

11:32 Vigyazzatok, hogy mind e rendelesek es vegzesek szerint cselekedjetek, a melyeket en ma adok ti előtökbe.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase