Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

10:1 Abban az időben monda az Úr nekem: Faragj magadnak ket kőtablat, az előbbiekhez hasonlokat, es jőjj fel hozzam a hegyre, es csinalj faladat.

10:2 És felirom a tablakra azokat az igeket, a melyek az előbbi tablakon valanak, a melyeket szettörtel; es tedd azokat a ladaba.

10:3 Csinalek azert ladat sittim-fabol, es faragek ket kőtablat is, az előbbiekhez hasonlokat; es felmenek a hegyre, es a ket kőtabla kezemben vala.

10:4 És felira a tablakra az előbbi iras szerint a tiz iget, a melyeket szolott vala az Úr ti hozzatok a hegyen, a tűznek közepeből a gyülekezesnek napjan, es atada az Úr azokat nekem.

10:5 Akkor megfordulek es alajövek a hegyről, es betevem a tablakat a ladaba, a melyet csinaltam vala, hogy ott legyenek, a mikepen az Úr parancsolta vala nekem.

10:6 Izrael fiai pedig elindulanak Beerothbol, a mely a Jakan fiaie, Moszeraba. Ott halt meg Áron, es ugyanott el is temettetek, es Eleazar, az ő fia lőn pappa helyette.

10:7 Innet indulanak Gudgodba, Gudgodbol pedig Jotbataba, [bő]vizű patakok földere.

10:8 Abban az időben valaszta ki az Úr a Levi törzset, hogy hordozza az Úr szövetsegenek ladajat, [es] hogy az Úr előtt alljon, es neki szolgaljon, es hogy aldjon az ő neveben mind e napig.

10:9 Ezert nem volt resze es öröksege a Levinek az ő atyafiaival; az Úr az ő öröksege, a mikepen megmondotta vala neki az Úr, a te Istened.

10:10 Én pedig ott allottam a hegyen, mint az előbbi napokban, negyven nap es negyven ejjel: es meghallgata engem az Úr akkor is, es nem akara teged elveszteni az Úr.

10:11 És monda az Úr nekem: Kelj fel, menj es jarj a nep előtt, hogy bemenjenek es birjak a földet, a mely felől megesküdtem az ő atyaiknak, hogy nekik adom.

10:12 Most pedig, oh Izrael! mit kivan az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy feljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain jarj, es szeresd őt, es tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szivedből, es teljes lelkedből,

10:13 Megtartvan az Úrnak parancsolatait es rendeleseit, a melyeket en ma parancsolok neked, hogy jol legyen dolgod!

10:14 Íme az Úrei, a te Istenedei az egek, es az egeknek egei, a föld, es minden, a mi rajta van!

10:15 De egyedül a ti atyaitokat kedvelte az Úr, hogy szeresse őket, es az ő magvokat: titeket valasztott ki ő utanok minden nep közül, a mint e mai napon [is latszik].

10:16 Meteljetek azert körül a ti sziveteket, es ne legyetek ezutan kemenynyakuak;

10:17 Mert az Úr, a ti Istenetek, isteneknek Istene, es uraknak Ura; nagy, hatalmas es rettenetes Isten, a ki nem szemelyvalogato, sem ajandekot el nem fogad.

10:18 Igazsagot szolgaltat az arvanak es az özvegynek; szereti a jövevenyt, advan neki kenyeret es ruhazatot.

10:19 Szeressetek azert a jövevenyt; mert [ti is] jövevenyek voltatok Égyiptom földen.

10:20 Az Urat, a te Istenedet feljed, őt tiszteljed, ő hozza ragaszkodjal, es az ő nevere esküdjel.

10:21 Ő a te dicsereted, es a te Istened, a ki azokat a nagy es rettenetes dolgokat cselekedte veled, a melyeket lattak a te szemeid.

10:22 A te atyaid hetvenen mentek vala ala Égyiptomba; most pedig az Úr, a te Istened megsokasitott teged, mint az egnek csillagait!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase