Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

8:1 Mind azt a parancsolatot, a melyet en e mai napon parancsolok neked, tartsatok meg es teljesitsetek, hogy elhessetek es megsokasodhassatok, bemehessetek es birhassatok a földet, a mely felől megesküdött az Úr a ti atyaitoknak.

8:2 És emlekezzel meg az egesz utrol, a melyen hordozott teged az Úr, a te Istened immar negyven esztendeig a pusztaban, hogy megsanyargasson es megprobaljon teged, hogy nyilvanvalo legyen, mi van a te szivedben; vajjon megtartod-e az ő parancsolatait vagy nem?

8:3 És megsanyargata teged, es megeheztete, azutan pedig enned ada a mannat, a melyet nem ismertel, sem a te atyaid nem ismertek, hogy tudtodra adja neked, hogy az ember nem csak kenyerrel el, hanem mind azzal el az ember, a mi az Úrnak szajabol szarmazik.

8:4 A te ruhazatod le nem kopott rolad, sem a te labad meg nem dagadott immar negyven esztendőtől fogva.

8:5 Gondold meg azert a te szivedben, hogy a mikepen megfenyiti az ember az ő gyermeket, ugy fenyit meg teged az Úr, a te Istened;

8:6 És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő utjan jarj, es őt feljed.

8:7 Mert az Úr, a te Istened jo földre visz be teged; [bő]vizű patakoknak, forrasoknak es mely vizeknek földere, a melyek a völgyekben es a hegyeken fakadnak.

8:8 Buza-, arpa-, szőlőtő- fige- es granatalma-[termő] földre, faolaj- es mez-[termő] földre.

8:9 [Oly] földre, a melyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, es a hol semmiben sem szűkölködöl; [oly] földre, a melynek kövei vas, es a melynek hegyeiből rezet vaghatsz!

8:10 Ha azert eszel majd es megelegszel : dicserjed az Urat, a te Istenedet azert a jo földert, a melyet neked adott.

8:11 Vigyazz magadra, hogy el ne felejtkezzel az Úrrol, a te Istenedről, meg nem tartvan az ő parancsolatait, vegzeseit, rendeleseit, a melyeket en parancsolok neked e mai napon;

8:12 Hogy mikor eszel es jol lakol, es szep hazakat epitesz, es lakozol azokban;

8:13 És mikor a te barmaid es juhaid megsokasodnak, es ezüstöd es aranyad is megsokasodik, es minden joszagod megszaporodik:

8:14 Fel ne fuvalkodjek akkor a te szived, es el ne felejtkezzel az Úrrol, a te Istenedről, a ki kihozott teged Égyiptom földeből, a szolgasagnak hazabol;

8:15 A ki vezerlett teged a tüzes kigyoknak, skorpioknak, es szomjusagnak nagy es rettenetes pusztajan, a melyben viz nem vala; a ki vizet ada neked a kemeny kősziklabol;

8:16 A ki mannaval etete teged a pusztaban, a mit nem ismertek a te atyaid, hogy megsanyargasson es hogy megprobaljon teged, es jol tegyen veled azutan:

8:17 És ne mondjad ezt a te szivedben: Az en hatalmam, es az en kezemnek ereje szerzette nekem e gazdagsagot!

8:18 Hanem emlekezzel meg az Úrrol, a te Istenedről, mert ő az, a ki erőt ad neked a gazdagsagnak megszerzesere, hogy megerősitse az ő szövetseget, a mely felől megesküdt a te atyaidnak, mikepen e mai napon van.

8:19 Ha pedig teljesen megfelejtkezel az Úrrol, a te Istenedről, es idegen istenek utan jarsz, es azoknak szolgalsz, es meghajtod magadat azoknak; bizonysagot teszek e mai napon ti ellenetek, hogy vegkepen elvesztek.

8:20 Mint azok a nemzetek, a kiket az Úr elveszt előletek, azonkepen vesztek el; azert mert nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavara.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase