Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

6:1 Ezek pedig a parancsolatok, a rendelesek es a vegzesek, a melyek felől parancsolta az Úr, a ti Istenetek, hogy megtanitsam azokat nektek, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melyre atmenőben vagytok, hogy birjatok azt;

6:2 Hogy feljed az Urat, a te Istenedet, es megtartsad minden ő rendeleset es parancsolatat, a melyeket en parancsolok neked: te es a te fiad, es a te unokad, teljes eletedben, es hogy hosszu ideig elhess.

6:3 Halld meg azert Izrael, es vigyazz, hogy megcselekedjed, hogy jol legyen dolgod, es hogy igen megsokasodjal a tejjel es mezzel folyo földön, a mikepen megigerte az Úr, a te atyaidnak Istene neked.

6:4 Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!

6:5 Szeressed azert az Urat, a te Istenedet teljes szivedből, teljes lelkedből es teljes erődből.

6:6 És ez igek, a melyeket e mai napon parancsolok neked, legyenek a te szivedben.

6:7 És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, es szolj ezekről, mikor a te hazadban ülsz, vagy mikor uton jarsz, es mikor lefekszel, es mikor felkelsz.

6:8 És kössed azokat a te kezedre jegyül, es legyenek homlokkötőül a te szemeid között.

6:9 És ird fel azokat a te hazadnak ajtofeleire, es a te kapuidra.

6:10 És mikor bevisz teged az Úr, a te Istened a földre, a mely felől megesküdt a te atyaidnak, Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak, hogy ad neked nagy es szep varosokat, a melyeket nem epitettel;

6:11 És minden joval telt hazakat, a melyeket nem te töltöttel meg, es asott kutakat, a melyeket nem te astal, szőlő- es olajfakerteket, a melyeket nem te plantaltal; es eszel es megelegszel:

6:12 Vigyazz magadra, hogy el ne felejtkezzel az Úrrol, a ki kihozott teged Égyiptom földeről, a szolgasagnak hazabol!

6:13 Feljed az Urat, a te Istenedet, ő neki szolgalj, es az ő nevere esküdjel.

6:14 Ne jarjatok idegen istenek utan, azoknak a nepeknek istenei közül, a kik körültetek vannak;

6:15 (Mert az Úr, a te Istened feltőn szerető Isten te közötted), hogy az Úrnak, a te Istenednek haragja fel ne gerjedjen read, es el ne törüljön teged a föld szineről.

6:16 Meg ne kisertsetek az Urat, a ti Isteneteket, mikepen megkisertettetek Maszszaban!

6:17 Szorosan megtartsatok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, az ő bizonysagait es rendeleseit, a melyeket parancsolt neked.

6:18 És azt cselekedjed, a mi igaz es jo az Úrnak szemei előtt, hogy jol legyen dolgod, es bemehess es birhasd azt a jo földet, a mely felől megesküdött az Úr a te atyaidnak.

6:19 Hogy elűzzed minden ellensegedet a te szined elől, a mint megmondotta az Úr.

6:20 Ha a te fiad megkerdez teged ezutan, mondvan: Mire [valok] e bizonysagtetelek, rendelesek es vegzesek, a melyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt nektek:

6:21 Akkor azt mondjad a te fiadnak: Szolgai voltunk Égyiptomban a Faraonak; de kihozott minket az Úr Égyiptombol hatalmas kezzel.

6:22 És tőn az Úr Égyiptomban nagy es veszedelmes jeleket es csudakat a Faraon es az ő egesz haznepen, a mi szemeink lattara.

6:23 Minket pedig kihoza onnet, hogy bevigyen minket, es nekünk adja azt a földet, a mely felől megesküdött a mi atyainknak.

6:24 És megparancsolta nekünk az Úr, hogy cselekedjünk mind e rendelesek szerint, hogy feljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jo dolgunk legyen teljes eletünkben, hogy megtartson minket az eletben, mint e mai napon.

6:25 És ez lesz nekünk igazsagunk, ha vigyazunk arra, hogy megtartsuk mind e parancsolatokat, az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, a mikepen megparancsolta nekünk.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase