Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

5:1 És szolita Mozes az egesz Izraelt, es monda nekik: Hallgasd meg Izrael a rendeleseket es a vegzeseket, a melyeket elmondok en ma fületek hallasara, es tanuljatok meg azokat, es ügyeljetek azokra, megcselekedven azokat!

5:2 Az Úr, a mi Istenünk szövetseget kötött velünk a Horeben.

5:3 Nem a mi atyainkkal kötötte az Úr e szövetseget, hanem mi velünk, a kik ime itt vagyunk e mai napon mindnyajan [es] elünk.

5:4 Szinről szinre szolott veletek az Úr a hegyen, a tűz közepeből.

5:5 (Én pedig az Úr között es ti közöttetek allok vala abban az időben, hogy megjelentsem nektek az Úr beszedet; mert ti a tűztől feltek vala, es nem menetek fel a hegyre) mondvan:

5:6 Én, az Úr, [vagyok] a te Istened, a ki kihoztalak teged Égyiptomnak földeből, a szolgalatnak hazabol.

5:7 Ne legyenek neked idegen isteneid en előttem.

5:8 Ne csinalj magadnak faragott kepet, es semmi hasonlot azokhoz, a melyek fenn az egben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

5:9 Ne imadd es ne tiszteld azokat; mert en, az Úr, a te Istened, feltőn szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyak vetket a fiakban, harmad es negyediziglen, a kik engem gyűlölnek;

5:10 De irgalmassagot cselekeszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, es az en parancsolataimat megtartjak.

5:11 Az Úrnak, a te Istenednek nevet hiaba fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetes nelkül, a ki az ő nevet hiaba felveszi.

5:12 Vigyazz a szombatnak napjara, hogy megszenteld azt, a mikepen megparancsolta neked az Úr, a te Istened.

5:13 Hat napon at munkalkodjal, es vegezd minden dolgodat.

5:14 De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tegy azon, [se] magad, se fiad, se leanyod, se szolgad, se szolgaloleanyod, se ökröd, se szamarad, es semminemű barmod, se jövevenyed, a ki a te kapuidon belől van, hogy megnyugodjek a te szolgad es szolgaloleanyod, mint te magad;

5:15 És megemlekezzel rola, hogy szolga voltal Égyiptom földen, es kihozott onnan teged az Úr, a te Istened erős kezzel es kinyujtott karral. Azert parancsolta neked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napjat megtartsad.

5:16 Tiszteld atyadat es anyadat, a mint megparancsolta neked az Úr, a te Istened; hogy hosszu ideig elj, es hogy jol legyen dolgod azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ad te neked.

5:17 Ne ölj.

5:18 És ne paraznalkodjal.

5:19 És ne lopj.

5:20 És ne tegy a te felebaratod ellen hamis tanubizonysagot.

5:21 És ne kivand a te felebaratodnak feleseget; es ne ahitsd a te felebaratodnak hazat, szantoföldet; se szolgajat, se szolgaloleanyat, se ökret, se szamarat es semmit, a mi a te felebaratode.

5:22 Ez igeket szola az Úr a ti egesz gyülekezeteteknek a hegyen a tűz, a felhő es a homalyossag közepeből nagy felszoval, es nem többet; es felira azokat ket kőtablara, es ada azokat nekem.

5:23 És lőn, mikor a szot a setetseg közepeből halljatok vala, es a hegy tűzzel eg [vala], hozzam jövetek a ti törzseiteknek minden fejedelmevel es venjevel;

5:24 És mondatok: Íme az Úr, a mi Istenünk megmutatta nekünk az ő dicsőseget es nagysagat; es az ő szavat hallottuk a tűznek közepeből; e mai napon pedig lattuk, hogy az Isten emberrel szol, es ez megis el.

5:25 Most hat miert haljunk meg? Mert megemeszt e nagy tűz minket. Ha meg tovabb halljuk az Úrnak, a mi Istenünknek szavat, meghalunk!

5:26 Mert kicsoda az, az összes halandok közül, a ki a tűznek közepeből szolo elő Istennek szavat hallotta, mint mi, hogy megelt volna?

5:27 Jarulj oda te, es hallgasd meg mind azt, a mit mond az Úr, a mi Istenünk, es te majd beszeld el nekünk mind, a mit neked mond az Úr, a mi Istenünk, es mi meghallgatjuk, es megcselekeszszük.

5:28 És meghalla az Úr a ti beszedetek szavat, a mikor beszeltek vala velem, es monda nekem az Úr: Hallottam e nep beszedenek szavat, a mint beszeltek vala hozzad; mind jo, a mit beszeltek vala.

5:29 Vajha igy maradna az ő szivök, hogy felnenek engem, es megtartanak minden parancsolatomat minden időben, hogy jol legyen dolguk nekik es az ő gyermekeiknek mindörökke!

5:30 Menj el, es mondd meg nekik: Terjetek vissza a ti satoraitokba.

5:31 Te pedig allj ide mellem, hogy elmondjam neked minden parancsolatomat, rendelesemet es vegzesemet, a melyekre tanitsd meg őket, hogy cselekedjek azon a földön, a melyet en adok nektek öröksegül.

5:32 Vigyazzatok azert, hogy ugy cselekedjetek, a mint az Úr, a ti Istenetek parancsolta nektek; ne terjetek se jobbra, se balra.

5:33 Mindig azon az uton jarjatok, a melyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt nektek, hogy eljetek, es jo legyen dolgotok, es hosszu ideig elhessetek a földön, a melyet birni fogtok.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase