Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

4:1 Most pedig hallgass o Izrael a rendelesekre es vegzesekre, a melyekre en tanitlak titeket, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy elhessetek, es bemehessetek, es birhassatok a földet, a melyet az Úr, a ti atyaitoknak Istene ad nektek.

4:2 Semmit se tegyetek az igehez, a melyet en parancsolok nektek, se el ne vegyetek abbol, hogy megtarthassatok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a melyeket en parancsolok nektek.

4:3 Szemeitekkel lattatok, a mit cselekedett az Úr Baal-Peor miatt; hogy minden embert, a ki Baal-Peor utan jart, kipusztitott az Úr, a te Istened te közüled.

4:4 Ti pedig, a kik ragaszkodtatok az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mindnyajan eltek e napig.

4:5 Lassatok, tanitottalak titeket rendelesekre es vegzesekre, a mint megparancsolta nekem az Úr, az en Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melybe bementek, hogy birjatok azt.

4:6 Megtartsatok azert es megcselekedjetek! Mert ez lesz a ti bölcsesegtek es ertelmetek a nepek előtt, a kik meghalljak majd mind e rendeleseket, es ezt mondjak: Bizony bölcs es ertelmes nep ez a nagy nemzet!

4:7 Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az ő Istene, mint [mi hozzank] az Úr, a mi Istenünk, valahanyszor hozza kialtunk?

4:8 És melyik nagy nemzet az, a melynek olyan rendelesei es igazsagos vegzesei volnanak, mint ez az egesz törveny, a melyet en ma adok eletek?!

4:9 Csak vigyazz magadra, es őrizd jol a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzel azokrol, a melyeket lattak a te szemeid, es hogy el ne tavozzanak a te szivedtől teljes eletedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal es fiaidnak fiaival.

4:10 [El ne felejtkezzel] a naprol, a melyen az Úr előtt, a te Istened előtt allottal a Horeben, a mikor azt mondta nekem az Úr: Gyűjtsd egybe nekem a nepet, hogy hallassam vele beszedeimet, hogy tanuljanak felni engem, minden időben, a mig e földön elnek, es tanitsak meg fiaikat is.

4:11 És előjarulatok, es megallatok a hegy alatt; a hegy pedig tűzben eg vala mind az eg közepeig, [mindamellett] sötetseg, köd es homalyossag vala.

4:12 És szola az Úr nektek a tűz közepeből. A szavak hangjat ti [is] halljatok vala, de csak a hangot; alakot azonban nem lattok vala.

4:13 És kijelente nektek az ő szövetseget, a melyre nezve utasitott titeket a tiz ige teljesitesere, es felira azokat ket kőtablara.

4:14 Engem is utasitott az Úr abban az időben, hogy tanitsalak meg titeket a rendelesekre es vegzesekre, hogy azok szerint cselekedjetek azon a földön, a melyre atmentek, hogy birjatok azt.

4:15 Őrizzetek meg azert jol a ti lelketeket, mert semmi alakot nem lattatok akkor, a mikor a tűznek közepeből szolott hozzatok az Úr a Horeben;

4:16 Hogy el ne vetemedjetek, es faragott kepet, valamely balvanyfele alakot ne csinaljatok magatoknak, ferfi vagy asszony kepere;

4:17 Kepere valamely baromnak, a mely van a földön; kepere valamely repdeső madarnak, a mely röpköd a levegőben;

4:18 Kepere valamely földön csuszo-maszo allatnak; kepere valamely halnak, a mely van a föld alatt levő vizekben.

4:19 Se szemeidet fel ne emeld az egre, hogy meglasd a napot, a holdat es a csillagokat, az egnek minden sereget, hogy meg ne tantorodjal, es le ne borulj azok előtt, es ne tiszteljed azokat, a melyeket az Úr, a te Istened minden neppel közlött, az egesz eg alatt.

4:20 Titeket pedig [kezen] fogott az Úr, es kihozott titeket a vas kemenczeből, Égyiptombol, hogy legyetek neki örökös nepe, mikepen e mai napon [vagytok.]

4:21 De en ream megharaguvek az Úr ti miattatok, es megesküvek, hogy nem megyek at a Jordanon, es hogy nem megyek be arra a jo földre, a melyet az Úr, a te Istened, ad neked öröksegül.

4:22 Miutan en meghalok e földön, nem megyek at a Jordanon; ti pedig atmentek, es birjatok azt a jo földet;

4:23 Vigyazzatok, hogy az Úrnak, a ti Isteneteknek szövetsegeről, a melyet kötött veletek, el ne felejtkezzetek, es ne csinaljatok magatoknak faragott kepet, akarmihez is hasonlot, a mikepen megparancsolta az Úr, a te Istened.

4:24 Mert az Úr, a te Istened emesztő tűz, feltőn szerető Isten ő.

4:25 Hogyha majd fiakat es unokakat nemzesz, es megvenhedtek azon a földön, es elvetemedtek, es csinaltok magatoknak faragott kepet, akarmihez is hasonlot, es gonoszt cselekesztek az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt, haragra ingerelven őt:

4:26 Bizonysagul hivom ti ellenetek e mai napon a mennyet es a földet, hogy elveszven hamarsaggal elvesztek a földről, a melyre atmentek a Jordanon, hogy birjatok azt; nem laktok sok ideig azon, hanem pusztara kipusztultok rola.

4:27 És az Úr szetszor titeket a nepek köze, es szam szerint kevesen maradtok meg a nepek között, a kik köze visz titeket az Úr.

4:28 És szolgaltok ott emberi kez altal csinalt isteneknek: fanak es kőnek, a melyek nem latnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak.

4:29 De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalalod, hogyha teljes szivedből es teljes lelkedből keresed őt.

4:30 Mikor nyomorusagban leendesz, es utolernek teged mindezek az utolso időkben, es megtersz az Úrhoz, a te Istenedhez, es hallgatsz az ő szavara:

4:31 (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hagy el teged, sem el nem veszit, sem el nem felejtkezik a te atyaidnak szövetsegeről, a mely felől megesküdt nekik.

4:32 Mert tudakozzal csak a regi időkről, a melyek te előtted voltak, ama naptol fogva, a melyen az Isten embert teremtett e földre, es pedig az egnek [egyik] szeletől az egnek [masik] szeleig, ha törtent-e e nagy dologhoz hasonlo, vagy hallatszott-e ehhez foghato?

4:33 Hallotta-e valamely nep a tűz közepeből szolo Istennek szavat, a mikepen hallottad te, hogy eletben maradt volna?

4:34 Avagy probalta-e azt Isten, hogy elmenjen [es] valaszszon maganak nepet [valamely] nemzetseg közül, kisertesekkel: jelekkel, csudakkal, haddal, hatalmas kezzel, kinyujtott karral, es nagy rettenetessegek altal, a mikepen cselekedte mind ezeket ti erettetek az Úr, a ti Istenetek Égyiptomban, szemeitek lattara?

4:35 [Csak] neked adatott lathatoan tudnod, hogy az Úr az Isten [es] nincsen kivüle több!

4:36 Az egből hallatta veled az ő szavat, hogy tanitson teged, a földön pedig mutatta neked amaz ő nagy tüzet, es hallottad beszedet a tűz közepeből.

4:37 És mivel szerette a te atyaidat, es kivalasztotta az ő magvokat [is] ő utanok, es kihozott teged az ő orczajaval Égyiptombol, az ő nagy erejevel:

4:38 Hogy kiűzzön naladnal nagyobb es erősebb nepeket előled, hogy bevigyen teged, es adja neked az ő földjöket öröksegül, mint a mai napon van:

4:39 Tudd meg azert e mai napon, es vedd szivedre, hogy az Úr az Isten, fent a mennyben, es alant e földön, es nincsen több!

4:40 Tartsd meg azert az ő rendeleseit es parancsolatait, a melyeket en parancsolok ma neked, hogy jol legyen dolgod es a te fiaidnak te utanad, es hogy mindenkor hosszu ideig elj azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ad neked.

4:41 Akkor valaszta Mozes harom varost a Jordanon tul napkelet fele;

4:42 Hogy oda fusson a gyilkos, a ki nem akarva gyilkolta meg az ő felebaratjat, a ki az előtt nem gyűlölte vala, es hogy eletben maradjon, ha befutott valamelyikbe e varosok közül.

4:43 Tudniillik Beczert a pusztaban, a sik földön a Ruben [fiainak,] Ramotot Gileadban a Gad [fiai]nak, es Golant Basanban a Manasse [fiainak.

4:44 Ez pedig a törveny, a melyet Mozes adott az Izrael fiai ele.

4:45 Ezek a bizonysagtetelek, a rendelesek es a vegzesek, a melyeket szola Mozes Izrael fiainak, mikor Égyiptombol kijöttek vala.

4:46 A Jordanon tul a völgyben, Beth-Peornak atelleneben, Szihonnak, az Emoreusok kiralyanak földjen, a ki lakozik vala Hesbonban, a kit megvert vala Mozes, az Izrael fiaival egyben, mikor Égyiptombol kijöttek vala.

4:47 És elfoglalak az ő földet, es Ógnak, Basan kiralyanak földet, az Emoreusok ket kiralyaet, a kik a Jordanon tul [laknak vala] napkelet felől.

4:48 Aroertől fogva, mely az Arnon patakanak partjan van, a Sion hegyeig, a mely a Hermon;

4:49 És az egesz siksagot a Jordanon tul napkelet fele, a siksag tengereig, a Piszga [hegy] aljaig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase