Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

3:1 És megfordulank, es felmenenk Basan fele, es kijöve előnkbe Óg, Basannak kiralya, ő es minden nepe, hogy megvivjon velünk Edreiben.

3:2 De az Úr monda nekem: Ne felj tőle, mert a te kezedbe adtam őt es minden ő nepet es földjet; es ugy cselekedjel vele, a mint cselekedtel Szihonnal, az Emoreusok kiralyaval, a ki Hesbonban lakik vala.

3:3 És kezünkbe ada az Úr, a mi Istenünk Ógot is, Basannak kiralyat es minden ő nepet, es ugy megvertük őt, hogy menekülni valo sem maradt belőle.

3:4 És abban az időben elfoglaltuk minden varosat; nem volt varos, a melyet el nem vettünk volna tőlök: hatvan varost, Argobnak egesz videket, a Basenbeli Ógnak orszagat.

3:5 Ezek a varosok mind meg valanak erősitve magas kőfalakkal, kapukkal es zarokkal, kiveven igen sok keritetlen varost.

3:6 És fegyverre hanytuk azokat, a mint cselekedtünk vala Szihonnal, Hesbon kiralyaval, fegyverre hanyvan az egesz varost: ferfiakat, asszonyokat es a kisdedeket is.

3:7 De a barmokat es a varosokbol valo ragadomanyokat mind magunk közt vetettük predara.

3:8 És elvettük abban az időben az Emoreusok ket kiralyanak kezeből azt a földet, a mely a Jordanon tul vala, az Arnon pataktol fogva a Hermon hegyeig.

3:9 (A Sidoniak a Hermont Szirjonnak, az Emoreusok pedig Szenirnek hivjak.)

3:10 A siksagnak minden varosat, es az egesz Gileadot, meg az egesz Basant Szalkaig es Edreig, a melyek a Basanbeli Óg orszaganak varosai voltak.

3:11 Mert egyedül Óg, Basannak kiralya maradt meg az oriasok maradeka közül. Íme az ő agya vas-agy, nemde Rabbatban az Ammon fiainal van-e? Kilencz sing a hosszasaga es negy sing a szelessege, ferfi könyök szerint.

3:12 Ezt a földet pedig, a [melyet] abban az időben öröksegünkke tettünk, Aroertől fogva, a mely az Arnon patak mellett van, es a Gilead hegyenek felet, es annak varosait odaadtam a Rubenitaknak es Gaditaknak.

3:13 A Gilead többi reszet pedig, es az egesz Basant, az Óg orszagat odaadtam a Manasse fel törzsenek, Argobnak egesz videket. Ezt az egesz Basant oriasok földenek hivtak.

3:14 Jair, Manassenak fia, kapta Argobnak egesz videket, a Gessuritak es Maakatitak hataraig; es azokat a Basannal együtt az ő neveről Jair faluinak hivjak mind e mai napig.

3:15 Makirnak pedig adtam Gileadot.

3:16 A Rubenitaknak es a Gaditaknak pedig adtam Gileadtol fogva Arnonnak patakaig (a hatar pedig a patak közepe) es a Jabbok patakaig, a [mely] az Ammon fiainak hatara;

3:17 És a siksagot es hatarul a Jordant, a Kinnerettől a Siksag tengereig, a Sostengerig, a mely a Piszga-[hegy] laba alatt van napkelet felől.

3:18 És parancsolek abban az időben nektek, mondvan: Az Úr, a ti Istenetek adta nektek ezt a földet, hogy birjatok azt; felfegyverkezven, menjetek at a ti atyatok fiai, Izrael fiai előtt mind, a kik hadakozasra valok vagytok.

3:19 Csak felesegeitek, kicsinyeitek es barmaitok ([mert] tudom, hogy sok barmotok van) maradjanak a ti varosaitokban, a melyeket en adtam nektek.

3:20 Mindaddig, a mig nyugodalmat ad az Úr a ti atyatokfiainak, mint nektek, es azok is birhatjak a földet, a melyet az Úr, a ti Istenetek ad nekik a Jordanon tul. Azutan terjetek vissza, kiki az ő öröksegebe, a melyet adtam nektek.

3:21 Jozsuenak is parancsolek abban az időben, mondvan: Szemeiddel lattad mindazt, a mit cselekedett az Úr, a ti Istenetek ama ket kiralylyal; igy cselekszik az Úr minden orszaggal, a melyen atmegy.

3:22 Ne feljetek tőlök, mert az Úr, a ti Istenetek, maga hadakozik ti erettetek!

3:23 Könyörgek is az Úrnak abban az időben, mondvan:

3:24 Uram, Isten, te elkezdetted megmutatni a te szolgadnak a te nagysagodat es hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben es földön, a ki cselekedhetnek a te cselekedeteid es hatalmad szerint?

3:25 Hadd menjek at kerlek, es hadd lassam meg azt a jo földet, a mely a Jordanon tul van, es azt a jo hegyet, es a Libanont!

3:26 De megharaguvek az Úr en ream ti miattatok, es nem hallgatott meg engem; hanem ezt monda az Úr nekem: Eleg ez neked, ne szolj többet mar nekem e dolog felől!

3:27 Menj fel a Piszga tetejere, es emeld fel a te szemeidet napnyugot fele es eszak fele, del fele es napkelet fele, es nezz szet a te szemeiddel, mert nem megy at ezen a Jordanon.

3:28 Jozsuenak pedig parancsolj, es batoritsd őt, es erősitsd őt, mert ő megy at e nep előtt, es ő teszi őket örököseive annak a földnek, a melyet meglatsz.

3:29 És ott maradank a völgyben, Beth-Peorral szemben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase