Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 38

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

38:1 És megcsinala azutan az egeszen egőaldozat oltarat sittim-fabol; öt sing a hossza, öt sing a szelessege; negyszögű es harom sing magas.

38:2 És csinala hozza szarvakat is, a negy szegletere; ő magabol voltak a szarvai, es beborita azt rezzel.

38:3 Azutan minden edenyet is megcsinala: a fazekakat, a lapatokat, a medenczeket, a villakat es a szenes serpenyőket; minden edenyeit rezből csinala.

38:4 Csinala az oltarhoz haloforma rostelyt is rezből, annak parkanyzata ala, alulrol a közepeig.

38:5 Önte negy karikat is rezrostelynak negy szegletere, rudtartokul.

38:6 A rudakat sittim-fabol csinala meg, es rezzel borita be.

38:7 És a rudakat betola az oltar oldalain levő karikakba, hogy azokon hordozhassak azt; deszkakbol, üresre csinala azt.

38:8 Megcsinala a mosdomedenczet is rezből, es annak labat is rezből, a szolgalattevő asszonyok tükreiből, a kik a gyülekezet satoranak nyilasa előtt szolgaltak.

38:9 A pitvart is megcsinala del felől; a deli oldalon a pitvar szőnyege szaz singnyi vala sodrott lenből.

38:10 Azoknak husz oszlopa, es husz talpa rezből vala; az oszlopok horgai, es azoknak altalkötői ezüstből.

38:11 Észak felől is szaz singnyi. Azoknak husz oszlopa es husz talpa rezből; az oszlopok horgai es altalkötői ezüstből valanak.

38:12 Napnyugot felől pedig ötven sing szőnyeg vala. Azoknak tiz oszlopa es tiz talpa; az oszlopok horgai es altalkötői ezüstből valanak.

38:13 A napkeleti oldalon is ötven singnyi.

38:14 Egy felől tizenöt sing szőnyeg vala; harom oszlopa es azoknak harom talpa.

38:15 És a masik felől is: a pitvar kapujatol jobbra is, balra is tizenöt sing szőnyeg, es azoknak harom oszlopa, harom talpa.

38:16 A pitvarnak minden szőnyege köröskörül sodrott lenből vala.

38:17 Az oszlopok talpai rezből, az oszlopok horgai es altalkötői pedig ezüstből valanak, azoknak fejei ezüsttel beboritva. A pitvar oszlopait is mind ezüst altalkötők öveztek.

38:18 A pitvar kapujanak leple himzőmunka vala, kek, es biborpiros, es karmazsinszinű, es sodrott lenből; hossza husz sing volt, magassaga pedig szelessegeben öt sing, a pitvar szőnyegeinek megfelelőleg.

38:19 Azoknak negy oszlopa es negy talpa rezből, horgai ezüstből valanak; fejeiknek boritasa, es altalkötőik is ezüstből.

38:20 A hajleknak es a pitvarnak szegei pedig köröskörűl mind rezből valanak.

38:21 Ezek a hajleknak, a bizonysag hajlekanak reszei, a mint megszamlaltattak a Mozes meghagyasabol, a Levitak szolgalatara, Ithamar, az Áron pap fia altal.

38:22 Besaleel a Hur fianak, Urinak fia a Juda nemzetsegeből, csinalta mind azt, a mit az Úr parancsolt vala Mozesnek.

38:23 És vele együtt Aholiab, Akhiszamak fia, Dan nemzetsegeből a ki mester vala a faragasban, a kötő es himzőmunkaban, kek, es biborpiros, es karmazsinszinű, es lenfonallal.

38:24 Mind az az arany, a mely a munkara, a szenthelynek összes munkaira feldolgoztatek, ez az aldozati arany: huszonkilencz talentom, es hetszaz harmincz siklus vala, a szent siklus szerint.

38:25 Az ezüst pedig, a gyülekezet megszamlalt [tagjaitol, szaz] talentom, es ezer hetszaz hetvenöt siklus, a szent siklus szerint.

38:26 Fejenkent egy beka, [vagy is] fel siklus, a szent siklus szerint, mindenkitől, a ki atesett a megszamlaltatason, husz esztendőstől fölfele, a kik hatszaz haromezeren es ötszazötvenen valanak.

38:27 A szaz talentom ezüstből megöntek a szent helyhez valo talpakat, es a függöny [oszlopainak] talpait; szaz talpat szaz talentombol, egy talentombol egy talpat.

38:28 Az ezer hetszaz hetvenöt [siklusbol] csinalak az oszlopok horgait, es beboritak azoknak fejeit, es altalfogak azokat.

38:29 Az aldozati rez pedig hetven talentom, es ketezer negyszaz siklus vala.

38:30 Abbol csinalak a talpakat a gyülekezet satoranak nyilasahoz, es a rez oltart, az ahhoz valo rez rostelyt, es az oltarnak minden edenyeit.

38:31 A pitvar talpait is köröskörül, es a pitvar kapujahoz valo talpakat, meg a hajlek összes szegeit, es a pitvar összes szegeit köröskörül.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase