Main Index: Hungarian Bible

2. Mozes 35

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]   

35:1 És egybegyűjte Mozes az Izrael fiainak egesz gyülekezetet, es monda nekik: Ezek azok a dolgok, a melyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjetek:

35:2 Hat napon at munkalkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmanak szombatja. Valaki azon munkalkodik, megölettessek.

35:3 Ne gerjeszszetek tüzet a ti hazaitokban szombatnapon.

35:4 És szola Mozes az Izrael fiai egesz gyülekezetenek, mondvan: Ez az, a mit az Úr parancsolt, mondvan:

35:5 Szedjetek magatok közt ajandekot az Úrnak, mind, a kinek szive önkent hajlando arra, hozzon ajandekot az Úrnak, aranyat, es ezüstöt, es rezet.

35:6 És kek, es biborpiros, es karmazsinszinű, es [lenfonalat], es kecskeszőrt.

35:7 Veresre festett kosbőröket, es borzbőröket es sittim-fat.

35:8 Vilagito olajat, aromakat a kenet olajahoz, es fűszereket a füstöleshez.

35:9 Ónix köveket es foglalni valo köveket az efodhoz es a hosenhez.

35:10 És a kik ti köztetek ahhoz ertők, jőjjenek elő, hogy csinaljak meg mindazt, a mit az Úr parancsolt:

35:11 A hajlekot, annak satorat es takarojat, horgait, deszkait, reteszrudjait, oszlopait es talpait.

35:12 A ladat es annak rudjait, a fedellel egybe, es a takaro függönyt.

35:13 Az asztalt es annak rudjait, es minden edenyet, es a szent kenyerek[hez valo]kat.

35:14 A vilagito gyertyatartot es a hozza valo eszközöket, mecseit, es vilagito olajt.

35:15 A füstölő oltart es rudjait, a kenetnek olajat, es a jo illatu füstölőt, a hajlek ajtajara ajtotakarot.

35:16 Az egeszen egőaldozat oltarat, annak rez rostelyat, rudjait es minden eszközeit, a mosdomedenczet es annak labat.

35:17 A pitvar szőnyegeit, oszlopait, talpait, es a pitvar kapujanak leplet.

35:18 A hajlek szegeit, a pitvar szegeit, es azoknak köteleit.

35:19 A szolgalati ruhakat, a szent hajlekban valo szolgalathoz, a szent ruhakat Áron papnak, es az ő fiainak ruhait, a papi szolgalatra.

35:20 Azutan kimene az Izrael fiainak egesz gyülekezete Mozes elől.

35:21 És eljöve mindenki, a kit a szive indita, es a kit lelke hajt vala, es hozanak aldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlekanak keszitesehez, es annak minden szolgalatahoz, es a szent ruhakhoz valokat.

35:22 És jövenek ferfiak es asszonyok együtt, mind, a kit szive inditott, hozanak kapcsokat, függőket, gyűrűket, karpereczet, mindenfele arany eszközöket; a ferfiak is, mind a kik aranybol hoztak aldozatot az Úrnak.

35:23 És minden ember, kinek a mije vala, hozott kek, biborpiros, es karmazsinszinű, es [lenfonalat], kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket es borzbőröket.

35:24 Minden, a ki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhoza azt aldozatul az Úrnak, es a kiknel sittim-fa talaltatek a szolgalat különböző szüksegeire, felhozak azt.

35:25 Az asszonyok közűl pedig mind, a kik ahhoz ertettek, sajat kezeikkel fonanak, es felvivek azt a mit fontak, a kek, es a biborpiros, es a karmazsinszinű, es a [lenfonalat].

35:26 Azok az asszonyok pedig, a kik ahhoz ertettek, fonanak kecskeszőrt.

35:27 A főemberek pedig hozanak onix köveket, foglalni valo köveket az efodhoz es a hosenhez.

35:28 Illatozo szert is es olajat, a mecsbe es a kenethez, es fűszereket a füstöleshez.

35:29 Minden ferfi es asszony, a kit szive önkent indita, hogy aldozzon az egesz munkara, melyet az Úr parancsolt Mozes altal, hogy veghez vigyenek: [mind] önkent hoztak ajandekot az Úrnak az Izrael fiai.

35:30 És monda Mozes az Izrael fiainak: Íme az Úr nev szerint hivta el Besaleelt, a Hur fianak Urinak fiat, a Juda nemzetsegeből.

35:31 És betöltötte őt Istennek lelkevel, bölcseseggel, ertelemmel es tudomanynyal minden mestersegben:

35:32 Hogy tudjon kigondolni mindent a mit aranybol, ezüstből es rezből kell csinalni;

35:33 És foglalasra valo köveket metszeni, es fat faragni; es minden mesterseges munkat vegezni.

35:34 Azontul alkalmatossa tette arra is, hogy tanitson, mind ő, mind Aholiab az Akhiszamak fia, a Dan nemzetsegeből.

35:35 Betöltötte őket bölcseseg lelkevel, hogy tudjanak mindenfele farago, es kötő, es himző munkat kesziteni, kek es biborpiros, karmazsinszinű es lenfonalbol, es takacsmunkat, a kik keszitenek ilyenfele munkat es kigondolnak mesterműveket.

35:36 Azert Besaleel es Aholiab, es mindazok a bölcs ferfiak, kiknek az Úr bölcseseget es ertelmet adott, hogy meg tudjak csinalni a szent [hajlek] szolgalatahoz valo minden eszközöket: csinaljak meg egeszen ugy, a mint az Úr parancsolta.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase